Ako zabrániť stretu kultúr a globálnemu konfliktu

V druhej polovici októbra som absolvoval cestu do Massachusetts, kde okrem prezentácie Globálneho akčného plánu pre obnovu malých vodných cyklov a klímy na konferencii Restoring Water Cycles to Reverse Global Warming Americkej asociácie Bio4climate (www.bio4climate.org) som absolvoval viacero prednášok na univerzitách (Harvard university, MIT, Tufts University, Keen State College), pre verejnú správu (mesto Cambridge, Massachusetts Department for Environmental Protection) i pre privátny sektor (Charles Watershed Association, EJPrescot). Na všetkých týchto stretnutiach silne rezonovali súvislosti rastu agresivity nie len počasia, ale aj ľudí hlavne tam, kde je krajina vysušená. Veľa krát sme sa vracali k príčinám vzniku konfliktov zo sucha, ako je aj k masovému exódu v Európe a či je to možné systémovo riešiť.

Z týchto diskusií i rozhovorov vyplynulo, že príčinou takých konfliktov, ako je vojna v Sýrii a následné masové vysťahovalectvo je štartovanie konfliktov o základné prírodné zdroje, teda potraviny i voda doslova „stoja“ na vode. Mali by sme vedieť, že pred vojnovým konfliktom v Sýrii bolo dlhodobé extrémne sucho, ktoré vyvolalo „únavu“ z nezvládania situácií, narástla agresivita a pribúdali konflikty, ktoré následne prerástli do vojnového konfliktu. To rozhýbalo masy ľudí, ktorí začali opúšťať svoju rodnú krajinu.

Zmenšujúce zásoby vody v krajine majú totiž aj iný závažný vplyv na správanie sa ľudí. Podľa nemeckých vedcov iracionálne správanie ľudí, ktorí dlhodobo žijú vo vysušenom prostredí, je spôsobované skratovými vnemami v nervovej sústave človeka. To spôsobuje iracionálne správanie ľudí.  Jednoducho ľudia, ktorí žijú dlhodobo vo vysušenom prostredí sú viac emocionálni až agresívny.  Žiaľ táto „choroba“ spôsobená dehydratáciou organizmu pôsobí tak na obyčajného človeka, ako aj na politika. Ak je pri moci človek, ktorý nemá základnú výbavu byť zodpovedný za svoje rozhodovanie, stáva sa z neho agresor. Toto sa prihodilo aj Sýrskemu prezidentovi Bararovi Asadovi a isté znaky tejto choroby sa prejavujú aj u nášho predsedu vlády Róbertovi Ficovi. Prečo si to myslím? Lebo zodpovedný politik nemá právo sa iracionálne správať a zneužívať napríklad konflikty typu exodus, či terorizmus na vyvolávanie ešte väčšieho strachu a úzkosti len preto, aby ostal pri moci.

A riešenie? Riešenie je veľmi jednoduché. Viac zadržanej dažďovej vody v krajine prinavráti nie len obnovu prírodných zdrojov (voda, potraviny, biodiverzita, klíma), ale aj prinavrátenie zdravého rozumu ľudí vo všetkých končinách sveta. Aj v Sýrii. Ako to riešiť, aby rýchlo došlo k navráteniu vody do malých vodných cyklov?  Nuž tým, že sme premeškali čas a je veľmi krátke obdobie na zmenu, aby toto všetko neprerástlo do globálneho vojnového konfliktu. Mali by sa aspoň tí svetoví politici, ktorí sú ešte pri zmysloch veľmi rýchlo sa  rozhodnúť to riešiť možno drastický, ale systémovo.

Drastický preto, že by mohli použiť napríklad zbrane hromadného ničenia na rozbombardovanie zemského povrchu vysušených oblastí aj Sýrie i iných vysušených krajín bez ľudí, aby sa v nich porobili krátery a v nich sa začala zbierať dažďová voda v období dažďov a tým sa rýchlo vracala do malých vodných cyklov. To obnoví prírodné zdroje a ľudia ju začnú obrábať a neutekať zo svojich domovov.  Systémovo preto, lebo takéto riešenie prinavráti dôveru chudobným krajinám sveta k bohatým mocnostiam, že majú dobré úmysly a nehrajú sa na nových kolonizátorov.

Len aby sme vedeli, celosvetovo je asi 51 mil. km2 púšti a neúrodnej pôdy bez vody a každoročne pribudne  nových vysušených pôd viac ako 200 tisíc km2. Uznáte sami, že nové ploty i múry tento vážny problém nevyriešia. Keďže nie som až taká naivka a viem ako sa správajú politici, existuje aj riešenie bez politikov. Do malých vodných cyklov treba ročne pumpovať cca 1000 km3 vody. Ak každý obyvateľ planéty Zem vytvorí na svojom pozemku 100 m3 vododádržných jám (robota na jeden týždeň),  začne sa obnovovať voda na kontinentoch a to zásadne prispeje ku globálnej bezpečnosti i dostatku potravín i vody pre všetkých.  
 

Pridať komentár

Feedback