Zvýšme úroveň IT vzdelania na Slovensku

Vedeli ste, že populácia Slovenska nad 14 rokov by v súčasnosti za svoje digitálne zručnosti dostala 47 bodov zo 100? Aspoň taká bola úroveň digitálnej gramotnosti Slovákov počas minulého roka podľa IVO. Podiel digitálne gramotných užívateľov na Slovensku však kontinuálne rastie a pevne verím, že tento trend bude pokračovať. Budúcnosť totiž patrí mladým, a nevyhnutnou súčasťou ich napredovania sú aj informačné technológie.

Udržať krok s rýchlym  tempom ich rastu je však čoraz ťažšie. Okrem správnej miery entuziazmu to vyžaduje aj správne zručnosti, vzdelanie a mnohokrát aj skúsenosti. Tento fakt si uvedomujeme aj u nás, a preto medzi naše dlhodobé priority patrí aj podpora a rozvoj potenciálu mladej generácie.  

Celosvetovo tieto priority realizujeme prostredníctvom programu YouthSpark, ktorého cieľom je počas najbližších troch rokov vytvoriť príležitosti pre 300 miliónov mladých ľudí po celom svete,  vrátane Slovenska. Nedá mi však nespomenúť aj lokálne programy, ktoré podporujú úroveň IT vzdelania u nás a pomáhajú slovenským získať žiakom užitočné skúsenosti. Práve pre túto skupinu každoročne organizujeme aj súťaž Office Arena, ktorá dáva žiakom a študentom zo základných a stredných škôl v Českej republike a na Slovensku možnosť otestovať nielen svoje schopnosti v práci s aplikáciami balíka Office, ale aj úroveň sebaprezentácie.

Nemenej dôležitá je aj sekundárna úloha súťaže, ktorou je porovnanie študentov v oblasti komunikačných schopností a používania informačných technológií.

Nedávne finále súťaže, ktoré sa konalo v Prahe, bolo naozaj napínavé a tesné. Slovensko si tento raz odnieslo hneď dve druhé miesta v rôznych kategóriách a navyše aj špeciálnu cenu za unikátne spracovanie a vhodné využitie multimediálnych prvkov v prezentácii. Verím preto, že základný cieľ motivovať žiakov k práci s informačnými technológiami bol v tomto prípade splnený. Pomôže im to zabezpečiť si nielen lepšiu pozíciu pri štúdiu, ale aj a neskôr pri vstupe na pracovný trh.

Pridať komentár

Feedback