Ženy patria do IT, je ich však stále veľmi málo

Počítačové zručnosti sú dnes základnou požiadavkou takmer pri každej pracovnej pozícii. Počítačová gramotnosť sa v 21. storočí stala podobne dôležitou, ako kedysi čítanie či písanie.

Spoločnosť je dnes aj napriek tomu rozdelená na dve časti. Prvá zvládla prechod na moderné technológie plynule a využíva ich na zlepšenie kvality svojho (nielen) pracovného života. Tá druhá, žiaľ, túto bariéru neprekonala. Vďaka rýchlemu tempu nárastu nových technológií a informatizácii spoločnosti tak jedna skupina doslova ušla druhej. Inštitút pre verejne otázky (IVO) tento jav dokonca pomenoval ako „digitálna priepasť“.

Dobrou správou však je, že tento trend sa začína meniť a výsledky posledných prieskumov IVO ukazujú nárast počítačovej gramotnosti Slovákov. Digitálna priepasť sa začína zmenšovať. To ma mimoriadne teší, pretože počítačová gramotnosť ide ruka v ruke s prirodzeným záujmom mladých o prácu v IT sektore. Aj dnes, v krízových časoch, je totiž IT sektor stabilným grantom pracovných miest.

Slovensko navyše potrebuje viac zručných IT profesionálov a profesionálok. Sektor IT totiž už nie je výhradne mužskou doménou, no žien v ňom pôsobí stále príliš málo. Podľa najnovších výsledkov Európskej komisie iba 29 z 1 000 žien s prvostupňovým vysokoškolským vzdelaním v priestore EÚ vyštudovalo IT, pričom iba štyri z nich sa nakoniec v IT spoločnosti aj zamestnali. U mužov je tento pomer 95 ku 1 000. Väčší počet dievčat zaujímajúcich sa o kariéru v IT by pritom mohol znamenať výraznejší prínos pre odvetvie a takisto aj pre HDP celej krajiny. Zo štúdie EK tiež vyplýva, že ženy pracujúce v IT sektore zarábajú o 9 % viac a sú menej ohrozené nezamestnanosťou. 

Aj na našej pobočke sa snažíme tieto čísla posilniť. Aktuálne podiel žien pracujúcich v našej spoločnosti predstavuje 38%. Túto prácu chceme zatraktívniť aj študentkám stredných škôl prostredníctvom pravidelného podujatia DigiGirlz. Počas posledného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 15. novembra, moje kolegyne a kolegovia priblížili šesťdesiatke študentiek prácu a atmosféru v spoločnosti, akou je Microsoft. Cieľ je jasný – aby sa dievčatá nebáli IT a videli, že táto práca je nielen „sexy“, ale ponúka aj obrovské príležitosti. 

Pridať komentár

Feedback