Začnime revolúciu v školstve

Zákazníci, s ktorými komunikujem, čelia v poslednom čase rovnakému problému. Snažia sa o to, aby ich procesy boli efektívnejšie a hľadajú nové biznis modely, keďže tie staré už nefungujú najlepšie. Mnohí z nich premýšľajú, ako môžu využiť technológie na to, aby poskytovali svojim zákazníkom, ale aj zamestnancom výrazne lepšie služby.
 
Realita je taká, že naše životy sa prispôsobujú svetovým megatrendom. Niektoré z nich môžeme teraz v Európe cítiť viac, iné menej. Každopádne platí, že ovplyvňujú náš pracovný aj súkromný život. Takým trendom je napríklad mobilita a nový spôsob práce, čo ale neznamená len to, že budeme pracovať inak. Podľa štatistík EÚ si do roku 2020 (čo je naozaj o chvíľu) vyžiada viac ako 90 percent všetkých pracovných pozícii určitú úroveň IT znalostí. Navyše, v ďalšom storočí pribudnú aj pracovné miesta, ktoré dnes ešte ani neexistujú.
 
Ako teda pripravíme deti a študentov na prácu, ktorá dnes neexistuje? Ako pripravíme budúcu generáciu na profesionálny život v komerčnom prostredí, kde sa rýchlo mení spôsob komunikácie z e-mailov na sociálne siete, a kde sa začínajú objavovať nové modely podnikania? Toto všetko sa nebude diať v priebehu nasledujúcich piatich alebo desiatich rokov, to všetko sa deje teraz a my na to musíme reagovať zmenou vo vzdelávaní.
 
Tak ako sú technológie dôležité v komerčnej sfére, musia technológie hrať rovnako dôležitú úlohu aj v triedach. Stačí však odovzdať učiteľom a študentom stovky tisíc zariadení? Nestačí. Z minulosti sme sa poučili a vieme, že musíme pomôcť učiteľom vyťažiť z týchto technológií v triedach čo najviac, aby nemuseli študentom prinášať len tradičný typ obsahu vyučovacích hodín, ale rozvíjali aj zručnosti 21. storočia. Ide napríklad o komunikačné schopnosti, kritické myslenie, riešenie problémov, spôsob ako vyhľadávať informácie na internete či to, ako túto informáciu posúdiť a vyhodnotiť. Toto sú zručnosti, ktoré bude ďalšia generácia potrebovať na to, aby bola úspešná.
 
Faktom je, že množstvo ľudí hovorí o zmene vo vzdelávaní. Len niekoľkí z nich s tým však aj reálne niečo robia. Na Slovensku sme napríkad v posledných týždňoch otvorili päť špeciálnych tabletových tried. Našim plánom je, že tieto školy budú akýmsi majákom a inšpiráciou pre iné školy. Stále sme však len na začiatku a je na nás, aby sme túto zmenu nakopli už teraz. Hlavne s ohľadom na budúce generácie.

 

Pridať komentár

Feedback