Vzdelávame pre budúcnosť

Keď spomínam na školské časy, dnešným deťom trochu závidím možnosti, ktoré im technologický pokrok prináša. Odmalička sú konfrontované s množstvom zariadení, ktoré sú bežnou súčasťou ich života. Hľadieť na rozdiel medzi mladou generáciou a tou mojou je niekedy doslova fascinujúce. Ako ľahko a okamžite si dokáže desaťročné dieťa nájsť akúkoľvek informáciu v on-line prostredí. Ako rýchlo si osvojuje obsluhu nových zariadení. Ako sa jeho IT gramotnosť s každým rokom zdokonaľuje a prirodzene tak má dobré perspektívy v uplatnení sa na trhu práce.

Moderná doba je však aj komplikovanejšia a riziká, ktoré so sebou prinášajú technológie, sú už tiež pomerne známe. Treba usmerňovať, chrániť a učiť. Najmä deti. Je dôležité mladých ľudí učiť nielen vyspelé technológie obsluhovať, ale ich aj správne a efektívne využívať.

Som hrdý, že sme spolu s partnermi prišli s projektom Vzdelávame pre budúcnosť, ktorého cieľom je vytváranie digitálnych tried pre žiakov na Slovensku. Štvrtáci zo ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej už v rámci tejto iniciatívy skúšajú vzdelávanie s novými tabletmi. Spolu so zariadeniami s Windows 8.1, ktoré sú vybavené bezdrôtovou klávesnicou s touchpadom, dostali aj digitálnu multidotykovú tabuľu. Výučba dostáva iný rozmer a aj vďaka interaktívnym aplikáciám a aktívnemu učiteľovi, ktorý vie efektívne kombinovať prácu na tabletoch s klasickými zdrojmi, je pre deti zábavnejšia a zaujímavejšia. Žiaci získavajú všetky potrebné znalosti a v plnej miere rozvíjajú podstatné zručnosti ako tímová spolupráca, kritické hodnotenie informácií a mnohé ďalšie.

Iniciatíva bude pokračovať aj na ďalších školách. Napokon, už samotný názov napovedá, že s podporou mladých ľudí nekončíme, ale v modernom vzdelávaní prostredníctvom technológií vidíme budúcnosť a podporu všetkých partnerov vítame.
 

Pridať komentár

Feedback