Technológia zachraňuje životy

Záchranu ľudského života neprekoná žiadny iný skutok. Je to ten najušľachtilejší čin, aký môže človek vykonať. Lekári a celý zdravotnícky personál denne bojujú o naše zdravie a zdravie našich najbližších, preto akýkoľvek technologický vývoj, ktorý im pomôže v presnejšej a rýchlejšej diagnostike i liečbe, je vítaným krokom vpred. Niekedy rozhodujú sekundy. Nie je oblasť, ktorá by viac zasahovala náš všetkých a v ktorej pomoc naozaj znamenala tak veľmi veľa ako v zdravotníctve.

Už osem rokov naša spoločnosť organizuje súťaž pre partnerské riešenia Microsoft Industry Award. Každoročne sa do nej prihlásia zaujímavé a inovatívne projekty, spomedzi ktorých vyberáme tie najlepšie. Dávame tým najavo, že nám nielen záleží na technologickom progrese, ale aj to, že sú pre nás dôležití ľudia, ktorí ho reálne vytvárajú. A predsa, tento ročník bol o čosi výnimočnejší. Mal som možnosť udeliť špeciálne ocenenie mobilnému riešeniu, o ktorom som bol od prvého okamžiku presvedčený, že je niečím špeciálnym, niečím, čo si zaslúži našu podporu a pozornosť. Projekt Novorodenec spoločnosti DATALAN, ktorý kontinuálne vyvíja a zlepšuje tím odborníkov na čele s MUDr. Petrom Krchom, PhD. na Klinike neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach, je totiž mobilné riešenie, ktoré pomáha presne a rýchlo diagnostikovať kriticky chorých novorodencov. Zachraňuje životy tým najmenším a najbezbrannejším, ktorí sa ešte nevedia a nemajú, ako brániť. Nie je to úžasné? Toto sú presne tie momenty, kedy sa uisťujem, aká mocná a skvelá technológia môže byť. Považujem za veľké privilégium, že na Slovensku máme ľudí, ktorí dokážu vytvoriť niečo tak špeciálne, ako je riešenie Novorodenec. Spoločne s lekármi sa spolupodieľajú na reálnom zázraku – záchrany života. 

Pridať komentár

Feedback