Je už Slovensko v cloude?

Vývoj technológií významne mení spôsob, akým firmy podnikajú i to, ako mnohé inštitúcie fungujú. Nie sú to však iba smartfóny a tablety, ktoré sú dnes v hre. Jedným z faktorov, ktoré v súčasnosti výrazne ovplyvňujú biznis, je cloud. Napriek tomu je Slovensko v jeho používaní, v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami, stále trochu pozadu. Je to škoda, pretože cloud v sebe skrýva obrovský potenciál.

Zatiaľ zdržanlivosť

Oslovuje napríklad manažérov, ktorí rozhodujú o investíciách, pretože tí si najviac uvedomujú jeho výhody, ako je napríklad úspora nákladov, flexibilita či dostupnosť. IT oddelenia zatiaľ reagujú zdržanlivejšie. Obávajú sa straty kontroly nad infraštruktúrou a technickou podporou. Vo verejnej správe tiež pretrváva konzervatívne myslenie s najčastejším argumentom, ktorým je legislatíva, pretože tá neumožňuje umiestniť určité dáta do verejného cloudu. Pri analytickejšom prístupe však zistíme, že skutočne citlivých údajov je v mnohých prípadoch menej ako 5 percent.

Za posledný rok však registrujeme zvýšený záujem o cloud u mnohých našich zákazníkov a následne aj veľmi pozitívny ohlas. Naše služby pre podnikový sektor garantujú vysokú úroveň bezpečnosti dát, ktorú vyžaduje európska legislatíva a dátové centrá sú certifikované tretími stranami každý rok. Aj napriek obavám firiem o bezpečnosť sa však paradoxne mnoho ráz stretávame s tým, že na komunikáciu používajú e-mailové služby určené pre bežného spotrebiteľa. Tie sú často skenované ich poskytovateľmi za účelom reklamy. Údaje, ktoré majú naši zákazníci u nás, sú uložené výlučne s cieľom poskytovania služieb. Zaujímavosťou je, že firmy po prechode do našich datacentier deklarujú zvýšenú ochranu dát. Dokazujú to aj reakcie zákazníkov, ktorí po návšteve nášho datacentra skonštatovali, že takú úroveň bezpečnosti by z hľadiska nákladov a procesov neboli schopní zabezpečiť.

Dopyt rastie

Investícia našej spoločnosti do cloudu je strategická. Len pred pár týždňami sme sprevádzkovali dve nové datacentrá v Japonsku a v decembri minulého roka sme ohlásili investíciu do datacentra v Dubline vo výške viac ako 170 milión eur. Chceme tak reagovať na zvýšený dopyt po cloudových službách. Verím preto, že využívanie cloudu na Slovensku bude napredovať aj ďalej a „oblaky“ firmám prinesú úrodu v podobe pokroku namiesto nepohody.

Pridať komentár

Feedback