„Generácia Z“ nás potrebuje

Mladí ľudia sú jednoducho lepší. Aspoň pokiaľ ide o digitálnu gramotnosť. Ako ukázala naša štúdia v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky, v používaní technológií sú študenti o 60% zdatnejší ako zvyšok populácie.

Všetci dobre vieme, o akej generácii je reč: o generácii, ktorá nepotrebuje návody na používanie techniky, ktorá plynule rozpráva jazykom technológií a sociálnych sietí, ktorá doslova žije online a v cloude, používajúc najnovšie aplikácie v telefónoch úplne prirodzene. Zdalo by sa, že títo mladí ľudia musia byť dokonale pripravení na moderný pracovný trh, kde sú technologické zručnosti jednoducho nevyhnutné. ALE! Ako ukázal aktuálny prieskum, to, čo sa dnes v tejto oblasti učí na našich školách, nestačí. Dve tretiny študentov povedali, že IT znalosti musia získavať aj mimo školy. Vravia, že výučba obsahuje príliš veľa teórie a málo praxe. Chýbajú im vedomosti o rozličných druhoch softvéru a hardvéru, málo vedia o copyrighte, softvérových licenciách a online bezpečnosti. Radi by zlepšili svoje programovacie alebo kreatívne schopnosti. My v Microsofte, ako potenciálny zamestnávateľ týchto mladých ľudí, preto cítime veľký záväzok nielen voči nim, ale aj ich učiteľom. Som si istý, že hovorím aj v mene našich 1500 partnerských firiem tu na Slovensku. Už dlhodobo sa snažíme pomôcť skĺbiť prirodzené schopnosti mladej „digitálnej generácie“ s podnikateľskými potrebami budúcnosti. Kľúčom je partnerstvo medzi firmami, mimovládnymi organizáciami, verejným sektorom a našimi vzdelávacími inštitúciami. Je to cesta ako pomôcť mladým ľuďom obstáť v digitálnom svete, v ktorom už neexistujú žiadne hranice.  

Pridať komentár

Feedback