Európa Quo Vadis

Európa zaznamenáva len pozvoľné oživovanie a návrat na predkrízové čísla nebude jednoduchý. Veľkú šancu na zvýšenie ekonomického rastu ponúkajú veľké a otvorené dáta a ich intenzívnejšie využívanie. Témou sa zaoberá štúdia Varšavského inštitútu ekonomických štúdií „Veľké a otvorené dáta v Európe: Motor rastu alebo premárnená príležitosť?“.

Analyzuje 28 členských štátov EÚ a informuje o možnostiach prechodu k riešeniam riadených dát. Tie by do roku 2020 mohli znamenať prínos až 206 miliárd eur do európskej ekonomiky, čo predstavuje dodatočný rast HDP o 1,9 %. Slovensko má potenciál rastu v rozvinutom výrobnom sektore, ktorý je dobre integrovaný do medzinárodných dodávateľských reťazcov. Štúdia mu predpovedá prírastok HDP na úrovni takmer 2%.

Pre naplnenie scenára priniesli autori štúdie tri hlavné odporúčania. Po prvé, harmonizácia regulačných opatrení a noriem v oblasti dátových služieb musí zohľadňovať rôznu úroveň pripravenosti členských štátov. Ďalej, veľké a otvorené dátové projekty závisia na technológiách, ktoré umožňujú zber, prenos, skladovanie a spracovanie dát. Preto sa odporúča začlenenie cloudových riešení do stratégie správy vecí verejných vo výrazne väčšej miere. A na záver je to kontinuálne vzdelávanie v perspektívnych oblastiach prírodných vied, techniky, technológie a matematiky.
Správa riadených dát posilní inovácie v podnikaní a technológiách, zvýši transparentnosť obstarávania, lepšie informovaní občania budú efektívnejšie používať služby verejnej správy, výskumy budú relevantnejšie, nakoľko budú využívať sofistikovanejšie analýzy veľkých objemov dát.

Verím, že vôľa skoordinovať a pripraviť adekvátny politický rámec sa nájde. Naša spoločnosť je pripravená na podporu tak v oblasti konkrétnych riešení, ako aj vzdelávania. Európa môže byť svetovým lídrom v inováciách v tejto oblasti a organicky z toho dlhodobo ťažiť.
 

Pridať komentár

Feedback