Dôveryhodnosť cloudových služieb potvrdila firmám aj EÚ

Otázka ochrany osobných údajov a dôveryhodnosti zdieľaných služieb poskytovaných v zahraničných dátových centrách rezonuje na verejnosti už niekoľko mesiacov.  Kľúčové sú najmä otázky súkromia a bezpečnosti. Mnohí poskytovatelia cloudových služieb stále narážajú na istú nedôveru zo strany zákazníkov aj napriek tomu, že tieto služby šetria náklady, zvyšujú efektivitu a  firmám prinášajú desiatky ďalších výhod.

To, že je mimoriadne dôležité zaistiť bezpečnosť dát uložených v cloude si uvedomujeme aj u nás. S cieľom posilniť dôveru zákazníkov v tejto oblasti sme za posledné obdobie podnikli niekoľko významných krokov. Okrem iného, sme poskytli naše zmluvy, spojené s poskytovaním cloudových služieb firemným zákazníkom, na preskúmanie 28 národným agentúram zameraným na ochranu údajov v rámci Európskej únie. Tie po dôkladnej analýze  prostredníctvom pracovnej skupiny vyhlásili, že spĺňajú vysoké štandardy ochrany súkromia, ktoré boli stanovené v predpisoch o ochrane údajov v Európe. Začiatkom apríla oficiálne potvrdili, že naše podnikové cloudové riešenia zodpovedajú európskym štandardom na ochranu dát a zabezpečenia súkromia.

Som hrdý, že Microsoft sa tak stal prvou, a zatiaľ jedinou spoločnosťou, ktorá získala takéto schválenie. Je to významná správa o zabezpečení ochrany súkromia a bezpečnosti dát pre spoločnosti všetkých veľkostí, a to ako v Európe, tak i po celom svete. Regulácia v oblasti ochrany osobných údajov patrí v EÚ medzi najpokročilejšie a najprísnejšie na svete. Toto písomné osvedčenie je preto zásadným medzníkom a predstavuje toľko potrebné uistenie pre všetkých zákazníkov.

Viac si o tejto téme môžete prečítať v blogu Brada Smitha, hlavného právnika a výkonného viceprezidenta spoločnosti Microsoft.

Pridať komentár

Feedback