Korupčnosť A. Kisku dobehol, usvedčil zákon 46/1999 Z.z...! Pokuta od štátu mala byť vo vyške cca 12 133 000 eur ! A nič ! A naviac, čo a ako teraz s kontroverzným, nepolepšiteľným recidivistom, PSEUDO prezidentom A.Kiskom ?! Pereat !

Začnem zákonom

Zákon 46/1999 Z.z.....z 18.marca o voľbe prezidenta SR....

§ 16 Kandidát na funkciu prezidenta môže na svoju propagáciu počas kampane pred voľbou vynaložiť najviac celkovo 132 775 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.!

§ 20 Sankcie

(1) Ak Ministerstvo financií Slovenskej republiky zistí z oznámenia (§ 19 ods. 1), že kandidát na funkciu prezidenta prekročil najvyššiu prípustnú sumu výdavkov uvedenú v § 16, do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia podľa § 19 ods. 2 a 3 uloží kandidátovi na funkciu prezidenta pokutu vo výške desaťnásobku sumy, o ktorú prekročil najvyššiu prípustnú sumu výdavkov uvedenú v § 16.
(2) Kandidátovi na funkciu prezidenta, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nesplní oznamovaciu povinnosť (§ 19), uloží Ministerstvo financií Slovenskej republiky pokutu do výšky 66 387 eur.

(3) Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty nemá odkladný účinok.

Toľko zákonné sankcie vo volebnom zákone 46/1999 Z.z...

                                                         ***

A.Kiska však vydal, priznal vo vyúčtovaní celkovo na volebnú kampaň sumu 1 346 075 eur .

A teraz : 1 346 075 – 132 775 = 1 213 300 eur.

Suma vyše milióna je však nezákonná, neprípustná volebná korupcia, suma naviac, ktorú zákon trestá desaťnásobne !

Je to arogancia moci financií a neprijateľný, nedôstojný osobný prístup, výraz, reálna úcta, vážnosť k zákonu, osobná prezentácia kandidáta, charakter, morálka k férovej volebnej prezidentskej súťaži... až takto devalvačne vyzerá oligarchova kultúra A.Kisku !

A.Kiska svojvoľne, protizákonne prekročil najvyššiu sumu v zmysle zákona 46/1999 Z.z....
o 1 213 300 eur x 10 = 12 133 300 eur.
Takže predbežná pokuta, dlžoba A.Kisku voči štátu je cca 12 133 300 eur .

Nevedomosť neospravedlňuje! Treba platiť ! Zákon platí pre každého, ako rád hovorí sám A.Kiska! Zákon, pravidlá sa musia dodržiavať! Buďte príkladom A.Kiska ! Tak do toho, ste prvý na rade, začnite od seba, pán A.Kiska !

Celé Slovensko je už dlho proti korupcii, klientelizmu, ale niektorí kompetentní, zodpovední majú len revolučné prázdne reči, prejavy, slová, nie však skutky. Tolerujú, taja, obhajujú korupčné činy, podvody, ktoré sa vždy obrátia nakoniec proti nim ! Boja sa obhajovať zákonnú pravdu a radšej ústretovo a existenčne slúžia v hlbokom predklone oligarchii ! Podarený, nepoučiteľný národ ! Národ nedorástol na revolúciu slov a činov v korupcii !

Celý štát, médiá, verejnosť vie, koľko celkovo dal A.Kiska na prezidentské voľby, len tichá a vplyvná suita a vyšetrovateľ kpt. Tomáš Mikuláš a prokurátori JUDr. Michal Horváth, JUDr. Dušan Kovačik, PhD., a pracovníci MF SR Ján Onda, Veronika Baková, Ján Mikla to stále /ne/vedia a tiež /ne/chcú vedieť. Neprišlo im, že A. Kiska nebol ešte inaugurovaný za prezidenta SR, keď sa konal volebný finančný oligarchov podvod .

Všetci menovaní boli upozornení, mali podnet, šancu konať objektívne, nezávisle, slobodne, písomne informovať, postupovať, riešiť, citovať zmysle zákona 46/1999 Z.z...., ale totálne písomne, pracovne, morálne, zlyhali, dezinfomovali, zanedbali a zámerne vynechávali paragrafy, slová, vety, akosi im vôbec neprišlo, neevidovali, ignorovali zákonnú, prípustnú výšku výdavkov, A. Kiskove vyúčtovanie volebnej kampane ! A naviac vehementne písomne manipulovali, zakrývali neprávosť, vytvárali obštrukcie, podporovali nezákonnosť, porušovali info. zákon, volebný zákon a jeho požiadavky! Nemá to pracovnú, existenčnú, mentálnu logiku, kultúru. Falošná solidarita ide proti zákonnosti, ktorá sa v konečnom dôslednom trestá za spoluúčasť! Mali šancu všestranne dokázať výsledkami, právnou orientáciou, morálkou, zákonnosť, že nemalé peniaze daňových poplatníkov si aj objektívne zaslúžia za výkon, činnosť ! A nič !

Neslúžili zákonu, ako mali, ale písomne nadprácou obhajovali neobhájiteľné volebné praktiky, nezákonný, nedemokratický mocenský záujem, čo však budú musieť vysvetľovať na iných vyšších trestnoprávnych miestach a inštitúciách. Závažným spôsobom podcenili prístup, a /ne/vedeli, že nemožno si dovoliť v záujme vyššieho princípu právneho štátu takto nízko klesnúť, postupovať a že ide o najvyšší štátnicky, prezidentský, reprezentačný, politicky princíp morálky, práva a demokracie v štáte.

Čo si však zámerne písomne dovolili nemá obdobu v právnom štáte ! Keďže mi písali, odpovedali viacerí, nedá sa vylúčiť ani organizovaný nezákonný prezidentský obranný val, obhajovací komplot, produkt, zámer, súčinnosť odpovedí a praktické napomáhanie k nezákonnosti a v obhajovaní občana A.Kisku za prezidenta SR..! Je vidieť, že Slovensko si aj ich zásluhou doprialo, vyprodukovalo fiasko, chodiacu pochybnosť, PSEUDO prezidenta SR !

Toto je priamy občiansky a verejný podnet k nedodržiavaniu zákonitostí volebného zákona a /6 HN blogov, dole uvedených/ pre výkonné orgány štátu NKÚ SR, GP SR, Prezidium PZ SR, Ombudsmanku SR, NR SR, politické strany a pre legislatívne riešenie prezidentských volieb v budúcnosti.

 

A nech je to aj politický volebný námet, podnet do parlamentných volieb v roku 2016 !

Ale, čo a ako teraz, s kontraverzným, nepolepšiteľným recidivistom, hanbou Slovenska, PSEUDO prezidentom A.Kiskom ?! Pereat.. …....!

 

HN blogy : Dr. Marián Ostatník, CSc.

1/ Prezidentské voľby 2014 už demaskované ! Prvé historické trestné oznámenie na prezidenta SR A.Kisku bolo podané už 23.4.2015 na GR SR ! 15.6.2015
2/ Minulosť A. Kisku už nikdy nie je minulá...! Verejný test právneho štátu, demokracie, zákonnosti, ľudských práv na Slovensku ! 22.6.2015
3/ Oligarcha A. Kiska porazil seba, „ zneuctil zákon,“ voličov, volebné orgány o dopovaný korupčný rozdiel 1 213 320 eur. Prezidentská volebná „ GORILA “ v priamom prenose na Slovensku !
4. 7. 2015 4/ A. Kiskovi inseminátori, zametači pravdy kpt. Tomáš Mikuláš, prokurátor JUDr. Michal Horváth si vyslúžili trestné oznámenie za prokurátorské poddanstvo, servilnosť, oligarchovi, uzurpátorovi prezidentskej moci v SR ! 12.9.2015
5/ Morálny, charakterový problém A.Kisku voči majstrovi sveta Petrovi Saganovi...! Protest...! 2.10.2015
6/ Aj hľa ! Najvyšší súd SR vydal päť rozsudkov o úžerníckych úrokoch firiem A.Kisku ! Rozsudky: 8Sžo/40/2011, 3Sžo/19/2012, 6Sžo/39/2012, 8Sžo/2/2013, 6Sžo/21/2013 ! Slovenská história prezidentského vedomia, svedomia, pamäti národa! 26.10.2015

Pridať komentár

Feedback