Nula pre chudobných

Za najväčšiu prehru ministra pôdohospodárstva v roku 2012 pokladám jeho zlyhanie pri realizácii potravinovej pomoci pre Slovenskú republiku pre rok 2012 (kde teoreticky ešte môžeme hovoriť možno o spoluvine s exministrom Šimonom), ale hlavne pre rok 2013.


Presne 04.04.2012 bol rezort pôdohospodárstva prevzatý novým vedením, nominantom strany Smer – Ľubomírom Jahnátkom.

Prvá veta, ktorá ma v Správe o potravinovej pomoci pre Slovenskú republiku vyrušila, bola, citujem :

Uvedené termíny ukazujú, že za pôsobenia Zsolta Simona neboli prijaté zásadné a hlavne včasné opatrenia, ktoré by zabezpečili realizáciu programu na rok 2012.

Nie som si celkom istý pravdivosťou tohto tvrdenia, lebo napriek uvádzaným faktom a krokom, ktoré boli (resp. mali byť a údajne neboli) vykonané v rokoch 2011 a na začiatku roka 2012 do marcových volieb ministrom Simonom, si myslím, že sa s tým nové vedenie rezortu mohlo ešte popasovať.

Za dva mesiace - apríl a máj bolo schopné spraviť jednu poradu na ministerstve a absolvovať štyri rokovania. Jedno s MPSVaR, jedno s COOP jednota, jedno so ZMOS-om a jedno v Bruseli na Komisii.

Žalostne málo.

To posledné rokovanie v Bruseli bolo 31.5.2012. Ďalší mesiac rezortu trvalo vypracovanie nového znenia materiálu do porady ministerstva a na rokovanie vlády, do ktorej ho však nepredložil (!).

Prečo to trvalo ďalší mesiac a prečo to do tej vlády nešlo?

 

Rezort v správe tvrdí, že verejné obstarávanie nemohlo byť vyhlásené, lebo vraj štandardne trvá od zverejnenia až po uzavretie zmluvy 110 dní a za základ  vzal termín polovicu  júna. Zároveň  vyhlásil, že by verejné obstarávanie skončilo neskôr (október 2012), ako boli stanovené termíny pre platobné operácie pri dodaní potravín a pri vyskladnení intervenčných zásob. Rovnako by vraj nebolo možné pre organizácie preplatiť vzniknuté dopravné a administratívne náklady súvisiace s distribúciou potravín oprávneným občanom v Slovenskej republike.

Podotýkam, že tieto termíny boli stanovené ako 30.9.2012 a 15.10.2012.

Tu vidíme prvý rozpor. Som presvedčený, že podľa faktov, ktoré sú uvedené v tejto správe, mohlo ministerstvo verejné obstarávanie vyhlásiť skôr ako v polovici júna. Pretože tie rokovania so ZMOSom, Coopom a podobne vôbec nebránili tomu, aby  verejné obstarávanie už bežalo.

Bez ohľadu na údajnú liknavosť predchodcu, exministra Šimona, čo sa týka tých úvodných krokov, ktoré vraj nevykonal ,toto bolo prvé zlyhanie ministra Jahnátka v programe realizácie potravinovej pomoci pre Slovenskú republiku.

Ak by sa na rezorte pustili do práce hneď po prevzatí zodpovednosti v apríli 2012,  termíny by stihli.

Za to, že v roku 2012 nebola realizovaná potravinová pomoc pre Slovensko, nesie Ľubomír Jahnátek minimálne spoluvinu.

Avšak to, čo sa udialo v roku 2012 pri plnení formalít pre realizáciu potravinovej pomoci na rok 2013 je neospravedlniteľné.

K programu sa SR prihlásila 1.2.2012. Do 31.5.2012 malo ministerstvo informovať Komisiu v Bruseli o:

• hlavných charakteristikách a cieľoch a detailoch programu;
• počte organizácií, časovom harmonograme rozdávania potravín;
• type potravín, ktoré sa budú rozdávať a ostatných informáciách.

Rezort Komisiu naozaj informoval v stanovenom termíne. Ale o tom, že ju bude informovať v priebehu júna 2012!!!

Za dva mesiace nevedeli na ministerstve spracovať takýto materiál.

 

Všetky kroky uvedené v správe, ktoré sa udiali v júni a v júli 2012, ako napríklad

- posielanie listu na Správu ŠHR a MV SR za účelom zistenia voľných skladovacích kapacít vhodných pre program potravinovej pomoci,
- List ministerstva na jednotlivé charitatívne organizácie vo veci zapojenia sa do programu na rok 2013
- predbežná výzva platobnej agentúry
- žiadosť ministerstva na Komisiu o pridelenie celkového finančného balíka vo výške 4,5 mil. EUR s nadefinovaním potravín, ktoré sa plánovali distribuovať (ryža, cestoviny, cukor, múka)
- stretnutie so zástupcami platobnej agentúry a charitatívnych organizácii

boli spravené neskoro. Mali byť vykonané oveľa, oveľa skôr – počas prvých dvoch mesiacov – v apríli a v máji.

Podotýkam, že onen list Komisii do Bruselu nakoniec nebol zaslaný dokonca ani v tom sľúbenom júni, ale, ako je v správe uvedené, až 10.júla 2012!

 

Komisia zaslala na Slovensko oficiálne stanovisko 27.9.2012, v ktorom uviedla dôvody vyradenia SR z programu potravinovej pomoci: SR nedisponuje dostatočnými opatreniami na zabezpečenie tejto pomoci, iné krajiny mali presnejšie odhady ale predovšetkým v zmysle nariadenia EÚ č. 807/2010 sa vyžaduje predloženie žiadostí do 31. Mája 2012.

Kľúčovým zlyhaním súčasného vedenia ministerstva pôdohospodárstva bolo teda to, že v termíne do 31.5.2012, a to bol hraničný termín, neinformovalo Komisiu  Bruseli o podrobnostiach, týkajúcich sa realizácie potravinovej pomoci.

Tento kľúčový termín ministerstvo, a je úplne bezpredmetné, či vedome alebo nevedome, nedodržalo.

 

Tento hrubý amaterizmus bol základným kameňom vyradenia SR z programu potravinovej pomoci aj na rok 2013.

Nehovoriac o tom, že v oneskorenom liste boli len nadefinované potraviny, ktoré chcel rezort distribuovať. Ostatné požadované informácie Slovensko do Bruselu nezaslalo.

Ministerstvo 3 mesiace rozmýšľalo nad tým, aké potraviny vlastne naši chudobní občania potrebujú. Aké sociálne! Aké neskutočné!

Všetky ostatné kroky ministerstva – rokovania so ZMOSom, so Správou ŠHR, s MV, či MPSVaR, boli už len alibistické tančeky, ktoré mali imitovať nejakú snahu v tomto vopred vzdanom a tým pádom prehratom zápase.

 

Som presvedčený, že za

                                                        NULU PRE CHUDOBNÝCH

teda za to, že chudobní a na pomoc odkázaní občania Slovenska  v roku 2013 nedostanú múku, olej, cestoviny, cukor a ďalšie potraviny, na ktorú majú nárok, nesie plnú zodpovednosť minister Ľubomír Jahnátek.

Keby na ňom záviselo nasýtenie obyvateľstva, boli by sme už všetci mŕtvi.

 

Pridať komentár

Feedback