Nie sme predpotopní

National Geographic Channel uviedol v októbri film s názvom „Before the flood“, teda „Pred potopou“. Názov hodný sci-fi, ale žiaľ je to environmentálny dokument, v ktorom velikáni filmu Leonardo DiCaprio, režisér Martin Scorsese a producent Fisher Stevens nechávajú počuť okrem vlastného hlasu aj hlas lídrov v rôznych krajinách sveta v téme globálneho otepľovania. Podľa DiCapriových slov „chceli sme vytvoriť film, ktorý dá ľuďom pocit naliehavosti, ktorý im pomôže pochopiť, čo konkrétne môže každý urobiť k riešeniu tohto problému.“ Nie nechcem robiť reklamu filmu, aj keď si myslím, že by si ho každý mal povinne pozrieť. 

​To, že angažovanosť každého jedného občana ako súkromnej osoby pri ochrane životného prostredia sa stáva nevyhnutnosťou, som povedal aj napísal niekoľkokrát. Viem, že to nestačí, preto sa snažím ohlasovať a podporovať iniciatívy, ktoré vychovajú z čo najväčšieho počtu občanov Slovenska uvedomelých ochrancov životného prostredia.  Poslednými takýmito iniciatívami sú Slovensko bez igelitiek, Greeen Slovakia a Zelený vzdelávací fond. Pripravujeme aj ďalší na poli výchovy detí k separovaniu odpadu a na zintenzívnenie otázok ochrany a tvorby životného prostredia vo verejnom priestore. Aby z nás bolo čo najviac ochrancov, nielen v deklaráciách, ale aj v činoch. A každý takýto čin – od zákonov, cez politické rozhodnutia, až po separovanie odpadov, má cenu zlata. Musíme otáčať naše každodenné  zmýšľanie. Každý na svojom poste, ale hlavne pre seba a pre svoje deti. Len tak sa môžu uviesť do života rôzne medzinárodné dohovory, deklarácie a zákony. Životné prostredie nechránime kvôli zákonom, ale kvôli sebe, kvôli svojim deťom a zdraviu. 

A ešte raz k filmu v úvode. Zaujímavý je jeho názov, hlavne tu na Slovensku. Pre zaostalé zmýšľanie sa bežne používa synonymum „predpotopný“.  Rezort životného prostredia bude robiť všetko pre to, aby Slovensko a jeho občania neboli na poli ochrany a tvorby životného prostredia označovaní za „predpotopných“. Lebo takí nie sú. A už vôbec sa nesprávajú v zmysle hesla „Po mne potopa“. Musíme preto veľa urobiť, veľa o tom rozprávať a verejne oceňovať tých, ktorí to robia. 

Pridať komentár

Feedback