Výsledok je lepší ako prognózy, no aj tak sme skončili na chvoste

Máme teda čo robiť, aby sme teraz už skutočnými reformami konečne prekonali neblahé dedičstvo a s bývalými partnermi z RVHP dokázali aspoň držať krok.

Slovenské analytické autority ešte v júni 2020 prognózovali pre minulý rok prepad našej ekonomiky okolo -10 %. Ministerstvo financií (Inštitút finančnej politiky) o trocha menší a Národná banka Slovenska o troška väčší - hlbší. Výsledok bol nakoniec výrazne lepší. Medziročný pokles vytvoreného hrubého domáceho produktu po zohľadnení inflácie (reálny HDP) o 5,2 % bol dokonca o niekoľko desatín percentného bodu (p. b.) miernejší ako v roku 2009.
Potiaľ by to mohla byť celkom dobrá správa. Porovnanie s ďalšími krajinami
 však vyznieva už úplne inak.
                               
V skupine s ďalšími 9 krajinami, ktoré sú dnes tiež členmi EÚ a v minulosti boli členmi jej socialistickej obdoby - Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP), sme skončili na 8. mieste. Iba dve krajiny zaknihovali mierne väčší medziročný pokles tvorby reálneho HDP na obyvateľa ako my. Zhodou okolností to boli dve dlhodobo najvýkonnejšie krajiny tejto skupiny.
Dôsledkom, podľa všetkého, bude (výsledky prepočtov Eurostat-u sa dozvieme začiatkom leta), že aj po roku 2020 sa naša pozícia v rámci skupiny znova zhorší. Máme teda čo robiť, aby sme teraz už skutočnými reformami konečne prekonali neblahé dedičstvo a s bývalými partnermi z RVHP dokázali aspoň držať krok.
  
Poznámka:
Zatiaľ ide o predbežné výsledky, ktoré budú následnými revíziami štatistickými úradmi spresňované a o nejaké desatiny p. b. aj meniť.
 

Pridať komentár

Feedback