Tomáš Baťa, majster rozvoja, o poslaní jeho firmy

Snaha o čo najširšie osvojenie tohto postoja čo najväčším počtom nás by určite bola dobrým štartom pre riešenie problémov našej spoločnosti.

Myšlienky zo záveru závetu napísaného v roku 1931, vyjadrujú jeho filozofiu čo najlepšej služby verejnosti, ktorá bola základom pre jeho činnosť vo všetkých oblastiach, v ktorých aktívne pôsobil. Podnikateľ, zamestnávateľ, starosta, poslanec, vychovávateľ…
„První podmínkou prospívání našeho závodu jest, abyste se nedomnívali, že závod jest jen Váš, jen pro Vás. Závod náš nebyl k tomu účelu zbudován, aby zajistil existenci jen jeho zakladatelům. Vyšší pohnutky to byly, které na nás působily, abychom potlačovali své vášně a choutky, pokud jsme je viděli závodu škodlivými.
Nebylo to jednou, co jsme byli odhodláni životy své obětovati ve prospěch závodu a nejeden z naší rodiny jemu za oběť již padl. To se nedělá jen proto, aby se zajistil majetek.
V rozvoji našeho závodu spatřovali jsme rozvoj a zajištění blahobytu celého našeho kraje.
Bylo naší chloubou a pohnutkou k další, neúmorné práci, vidouce, že závodem naším přinášíme nový, do toho času nepoznaný život do našich krajů, že zvedá se jeho rozvojem všeobecný blahobyt a vzdělání našeho lidu.
Byla to touha tvořit, poskytnouti stále a stále většímu množství lidu účasti na výhodách, které náš závod jak zaměstnancům, tak zákazníkům poskytoval. Pokud budete této velké ideji sloužiti, potud budete ve shodě se zákony přírodními i lidskými. Jakmile ale budete každý pamatovati sám na sebe, jakmile přestanete sloužiti svým závodem všeobecnu, stanete se zbytečnými a padnete neodvratně.“
Snaha o čo najširšie uplatnenie tohto postoja čo najväčšieho počtu z nás by bola dobrým štartom pre riešenie problémov našej spoločnosti.
Bohužiaľ, Tomáš Baťa po 12. júli 1932 už nemohol osobne riadiť napĺňanie tohto poslania. Tragicky zahynul pri havárii lietadla tesne po štarte na služobnú cestu. Aj on sa tak zaradil medzi tých, ktorí obetovali život v prospech veci.
(Citované z knihy: „Úvahy a projevy, Tomáš Baťa“)

Tento článok sa vám páči.

Pridať komentár

Feedback