Postoj Tomáša Baťu, starostu mesta Zlín, k opozičným názorom

Vyzerá to tak, že postoj Tomáša Baťu bol veľmi ďaleko od dnes často uplatňovanej zásady: „Vyhraj voľby a môžeš všetko“. A čo sa viac pozdáva voličom?

V roku 1931 bol Tomáš Baťa tretíkrát za sebou zvolený za starostu Zlína. „Baťovci“ zo 42 mandátov získali 41. Ani ten jediný však nezískal kandidát niektorej z politických strán, ale nezávislý. Katechéta, ktorého Baťa považoval za dobrého priateľa. Napriek tomu vnímal názory voličov opozície inak, ako to neraz zažívame v súčasnosti. Vyplýva to z jeho prejavu na prvom zasadnutí zastupiteľského zboru. (Zdroj: Úvahy a projevy)
„Když si naše občanstvo přeje, abychom vládli bez oposice, jistě si nepřeje, abychom vládli bez spravedlnosti.“
„Musíme si proto být plně vědomi, že i těch několik občanů v našem městě, jejichž důvěru jsme si dosud nedovedli získat a kterým se nedostalo zastoupení v tomto sboru, mají právo na spravedlnost a já vás prosím, abyste slyšeli každý hlas, volající po spravedlnosti, aby každý z vás takový hlas pozorně sledoval zrovna tak, jako kdyby byl pronášen v tomto sboru jejich zástupci.“
Vyzerá to tak, že postoj Tomáša Baťu bol veľmi ďaleko od dnes často uplatňovanej zásady: „Vyhraj voľby a môžeš všetko“. A čo sa viac páči voličom? No, v Zlíne v tom čase v tom mali pomerne jasno.

Pridať komentár

Feedback