Naozaj dobiehame vyspelý Západ? Noo...

Už roky máme dojem, že ideme rýchlejšie ako ostatní. Vzdialenosť medzi nami a tými vpredu sa nezmenšuje. Môžeme tvrdiť, že ich dobiehame? Čo vy na to?

„Mít ve vládě Komárka, koruna bude jak marka.“ Skôr narodení si iste pamätajú transparenty s týmto a podobnými heslami na „nežných“ novembrových námestiach. Heslá boli reakciou na sľuby niektorých nastupujúcich politikov – ekonómov. Zmeníme spoločenský systém, zreformujeme ekonomiku a v dohľadnej dobe dostihneme vyspelé krajiny Európy. Takto možno zhrnúť vyjadrenia niektorých tribúnov. Na začiatku bol medzi nimi najznámejším Valtr Komárek, vtedy riaditeľ Prognostického ústavu ČSAV v Prahe, teda šéf Václava Klausa a ďalších neskorších vládnych činiteľov. Vo svojich vystúpeniach konkretizoval aj objekt a časový horizont dobiehania. Rakúsko a desať rokov. Raz dokonca na sedem, to keď budeme robiť všetko skutočne veľmi dobre. V tom čase to, samozrejme, posudzoval z hľadiska Československa ako celku.
Ako je na tom po štvrťstoročí Slovensko, ukazuje graf. Znázorňuje rozdiel množstva (Zdroj: Eurostat) vytváraného „hrubého domáceho produktu pripadajúceho na jedného obyvateľa v parite kúpnej sily“ v €. Ide o ukazovateľ, ktorý sa štandardne využíva práve pre medzinárodné porovnávanie výkonnosti a životnej úrovne, keďže zohľadňuje rozdielnosť cenových hladín jednotlivých krajín.

Ako vidno, rozdiel v čase mierne kolíše a z pohľadu okrajov horizontu dokonca vzrástol. Z 12,8 tis. v roku 1995 na 14,0 tis. € v roku 2014. To znamená, že rozdiel medzi tým, čo si môžu dovoliť Rakúšania a my, ešte narástol.

Od rokov tesne pred vstupom do EÚ až po súčasnosť takmer zakaždým počúvame, že dosahujeme jeden z najrýchlejších rastov ekonomiky v celej EÚ. Je to tak. Ale potom prečo Rakúsko (ani ďalšie vyspelé krajiny) nedobiehame? Podstatu vystihuje nasledujúci graf, ktorý okrem uvedeného rozdielu znázorňuje aj našu tvorbu objemu v uvedenom ukazovateli.

Rýchlosť  rastu, hlavne v „hviezdnych“ rokoch 2004 až 2008 mala svoj pozitívny účinok. Avšak Rakúsku pri ich takmer trojnásobne vyššej východiskovej hodnote stačili aj výrazne menšie miery ročného rastu, aby aj ich ekonomika narástla o približne rovnaký objem. Výkonnosť ekonomiky aj základná podmienka pre „priemernú“ životnú úroveň pomerne slušne narástli, ale Rakúšania si aj tak viac ako zachovali odstup.
Tak teda dobiehame to Rakúsko? Hlasujme.

Pridať komentár

Feedback