Súdruhovi Kaníkovi

Aneb 10 dôvodov pre II. pilier

Veľa sa o ňom v týchto dňoch hovorí a píše. Tak sa pokúsim prispieť svojou trochou do mlyna. Politická elita slovenského národa v tejto otázke zavádza a klame, ekonómovia a analytici naklonení II. pilieru sú pravdepodobne úplní hlupáci, ktorí musia za podporu politickej elite brať asi poriadny bakšiš. Rozmýšľal som hodnú chvíľu nad výhodami II. piliera a prisahám Bohu, že ani jedna ma nenapadla. Musel som použiť uja, ktorý „všetko“ vie, ujo Google. No pomohol náramne. Našiel 10 dôvodov pre II. pilier a ja som na pár sekúnd naozaj zamrzol a „Sokratovsky“ som si povedal, že viem, že nič neviem. To fakt existuje 10 dôvodov pre druhý pilier? Čítam, čítam bod za bodom a každý jeden mi vyčaril krásny úsmev na tvári. Až som ľutoval, že monitor nie je zrkadlo. Som už takmer na konci a tam, citujem: „Spracoval J.Michelík podľa knihy: Ivan ŠVEJNA, Martin CHREN…“ Aha, to sú tí dvaja zlodeji od Hayeka?! Tak sa na tých ich desať bodov mrknime.

1. Demografická kríza a prehlbujúci sa deficit I.piliera

Pozrime sa najprv na ten deficit. Mám k dispozícii hospodárenie Sociálnej poisťovne pre rok 2009. Ťažký to rok, prepad ekonomiky, výpadok daňových príjmov, rast nezamestnanosti a ďalšie negatívne faktory. To len na pripomenutie, ak ste už náhodou zabudli.

„Hospodárenie základného fondu starobného poistenia vykázalo deficit v sume takmer 1,34 mld. eur.“

Teraz uveďme stav, keby na Slovensku nebol zavedený II. pilier:

„Na starobné dôchodkové sporenie, teda do druhého dôchodkového piliera zaslala poisťovňa v roku 2009 príspevky spolu s penále v sume 780,3 mil. eur.“

„Deficit v základnom fonde dôchodkového poistenia SP vykryla (…) presunmi prostriedkov z iných, prebytkových fondov sociálneho poistenia. Zo základného fondu úrazového poistenia do fondu dôchodkového poistenia smerovalo 150,0 mil. eur, zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti išlo na výplatu dôchodkov 120,0 mil. eur, základný fond nemocenského poistenia pomohol dôchodkovému fondu sumou 105 mil. eur, zo základného fondu invalidného poistenia išlo do penzijného fondu 100 mil. eur a zo základného fondu garančného poistenia 24 mil. eur.“

Súčet týchto súm je 1,1593 mld. eur a to bez peňazí ktoré sme v roku 2009 odviedli do rezervného fondu kam mesačne odvádzame 4,75 čiže to je cca polovica z 9%, ktoré smerujú na účty v DSS. Ide teda o sumu cca 350 – 390 mil. eur ročne. To nám dáva v súčte viac ako 1,5 miliardy eur pre potreby základného fondu starobného poistenia. Logicky vzaté, ak sú v SP niektoré fondy prebytkové, tak to znamená, že sú zle nastavené zrážky na spomínané fondy z našich výplat. Ani by nebolo nutné meniť výšku odvodového zaťaženia, len presnejšie nastaviť ich prerozdelenie. Lenže mám pocit, že toto bol zámer, zámer vytvoriť stratový fond starobného poistenia v SP.

Teraz demografická kríza.

Peniaze nikoho nezaujímajú. A stavím sa, že už poniektorí z vás prestali chápať, však v dnešnej dobe ide iba o peniaze, nie? Skúste teraz rozmýšľať inak a to tak, že je dôležitejšie to, že čo a koľko si za peniaze môžete kúpiť ako samotné peniaze. Prídete k záveru, že peniaze vás naozaj nezaujímajú. Napr. viete koľko ľudí pracuje na výrobe jedného automobilu? Trápi to niekoho z vás? Však ak peniaze máte, tak vás zaujíma asi iba to, či za ne môžete auto kúpiť. V mnohých mojich článkoch som spomínal, že peniaze sú kryté prácou a hodnotami za pomoci nej vytvorenými. Ak sú peniaze v plnej miere kryté týmito hodnotami hovoríme o nulovej inflácii. Ak nedokážeme vytvoriť dostatok nových hodnôt vo vzťahu k peniazom, tak hovoríme o inflácii. Ak mladí ľudia nebudú schopní produkovať dostatok hodnôt a tým zabraňovať inflácii tak peniaze v II. pilieri zhltne inflačná špirála ako vietor dvere od hajzla. Mladí pracujúci ľudia to ustoja, lebo nominálna mzda im bude rásť takmer zarovno s infláciou, lenže dôchodcovia a ich príjem z II. piliera nie. Úspory z II. piliera budú mať nižšiu, alebo dokonca žiadnu hodnotu. Z toho vyplýva veľmi jednoduchý, ale zároveň nezjednodušovaný záver, že pri posudzovaní II. piliera je faktor demografickej krízy úplne, ale úplne irelevantný.

2. Politická závislosť

Komedianti, ale fakt. Fico menil pravidlá, Mihál ide meniť pravidlá, Orbán znárodňuje, Argentína to dávno spravila, Poliaci maturujú, pobaltské krajiny jak by dal atď., ale II. pilier nepodlieha politickej závislosti. Ešte si to niekto z vás myslí? A tie miliardy eur nalievané politikmi a bankármi do ekonomiky, ktoré skôr či neskôr spôsobia infláciu, možno jej hyper verziu ako naposledy v Zimbabwe, tak to radšej spomínať ani nebudem.

3. Medzigeneračný konflikt a zníženie odvodov

Tento konflikt nie je II. pilierom celkom potlačený, lebo stále ide do 1. priebežného piliera 13,75%. Ale to je aj v tejto otázke irelevantné. Medzigeneračný konflikt tu máme dnes práve vďaka zavedeniu II. piliera.

a) 800 000 pracujúcich, ktorým sa neoplatilo (to sa vlastne neoplatí 90% Slovákov) z nejakého dôvodu vstúpiť do II. piliera platí stále zvyšujúce sa dane, dokonca kvôli II. pilieru boli po jeho zavedení zvýšené aj ich odvody (ale na to ste už aj tak zabudli).

b) II. pilier nás zadlžuje, dlh a úroky ale pomáhajú splácať a to dokonca aj spolu so súčasnými dôchodcami všetci. To, že splácanie týchto dlhov znižuje aj čistý výnos z investovania do DSS tak to som už tiež X krát opakoval. Staršia generácia je okrádaná, aby si mohli mladí šetriť. To nie je medzigeneračný boj? A o znížených odvodoch si nechajte ďalej snívať!

4. Rozloženie rizika

Vráťme sa k 1. bodu. Vychádzajúc z neho je nám zrejmé, že dopady demografickej krízy nemajú riešenie vo viac pilierovom dôchodkovom systéme. Ak niekto tvrdí opak je luhár alebo nevzdelanec a v diskusii s ním iba budete strácať čas. Vyladený 1. priebežný pilier môže byť mnohokrát lepší ako 100 pilierový dôchodkový systém.

5. Vnútrogeneračný konflikt a vlastnícke práva

Vdovský a vdovecký dôchodok je pre nich španielska dedina. Dedenie z II. piliera, to je tiež iná komédia:

„Dedenie dôchodkových úspor z 2. piliera:

Ak sporiteľ zomrie počas poberania dôchodku, tak zostatok peňazí na ODÚ pripadne osobám určeným v zmluve o Sas a ak ich niet, tak dedičom, až keď sa prestanú vyplácať pozostalostné dôchodky. Je to možné len vtedy, ak ste predtým poberali dôchodok vo forme programového výberu s doživotným dôchodkom (pozri spôsob poberania dôchodku).“

Vlastnícke práva

Citujem:

„Dôchodkové úspory prevedené do životnej poisťovne prestanú byť Vaším majetkom.“

Lenže tie peniaze nie sú vaše ani v čase keď sú na účtoch v DSS. Súkromné vlastníctvo má niekoľko vlastností, ale jednou zo základných je: slobodné nakladanie s ním. Však choďte do DSS, alebo za Ficom, Miklošom, Mihálom, alebo Kaníkom, vypýtajte si od nich tie vaše peniaze a naložte s tými peniazmi podľa Vášho uváženia. K tým peniazom má oveľa bližšie vláda a v plnej miere nimi disponujú a nakladajú správcovia DSS za čo im ešte aj pekne platíme. Ich mesačné mzdy prevyšujú 10 000 eur, s odmenami 60 000 eur.

6. Vek odchodu do dôchodku a predčasný výber

Tlačili ľuďom kaleráby do hlavy, že po zavedení II. piliera už nebude nutné vykonať parametrické úpravy. Klamali. Na skorší odchod do dôchodku zabudnite. Dôkazom je súčasný stav v USA, kde ľudia nemôžu ísť skôr do dôchodku, lebo nemajú nasporené dosť.

7. Zhodnocovanie dôchodkových úspor

Ako sa zhodnocujú? Takto!

Poznámka: Kto tie grafy nepochopil, tomu to rád v diskusii vysvetlím.

8. Motor hospodárskeho rastu

Brzda!

a) dochádza k odlivu peňazí, našich peňazí a to hlavne do zahraničia (nakupujú sa akcie a dlhopisy aj tesne pred krachom stojacích firiem a štátov) a tak peniaze kryté našou prácou už neslúžia svojmu účelu v našej ekonomike, ale práve v ekonomikách zahraničných. My máme v depozitoch iba bezcenné papiere, ktoré ešte nikdy a nikde dieru do sveta neurobili. Parádne si púšťame žilou. Prečo? Naše peniaze idú do zahraničia a zo zahraničia si požičiavame a budeme požičiavať na krytie deficitu či už v SP, alebo toho v štátnom rozpočte. Bomba kšeft, ale pre koho?

b) „Sporenie“ v II. pilieri je tzv. odloženou spotrebou. Odložená spotreba sú budúce investície, ale viete do čoho? Predsa do spotreby. Dnešní ekonomickí analfabeti nechápu súvislosť medzi spotrebou a investíciou. Každá spotreba je podnetom pre nasledovnú investíciu. Vy si kúpite rožok, to je spotreba, aby dodávateľ vyplnil „dieru“ po vašej spotrebe (aby si rožok mohol kúpiť aj váš sused) musí investovať do nákupu ingrediencií na produkciu ďalšieho rožka.

9. Konkurencia a sloboda výberu

Konkurencia veškerá žádná, DSS podstupovali minimálne riziko dlho pred krízou a zhodnotenie tiež pred krízou bolo minimálne. Toto spolu s poplatkami má za následok, že cca 90% investorov má na vkladoch menej ako tam vložili. Sloboda výberu? Takmer 1,5 milióna Slovákov bola uvedená v omyl. Môžu vystúpiť? Možno by aj šli, keby nemali vládu (aj tie minulé), ktorá ich peniaze potom nemilosrdne ROZKRADNE!

10. Bezpečnosť dôchodkových úspor

Dohľad NBS stojí za starú bačkoru a to už x krát potvrdila. Krach bankového sektora, nebanky, v súčasnosti kadejaké „kešovky“ a „providenty“ sú toho dôkazom. A vytunelované britské dôchodkové fondy v 90.-tych rokoch minulého storočia hovoria tiež jasnou rečou. Ropná katastrofa spôsobená britským klenotom, firmou BP, ktorej akcie mali aj britské dôchodkové fondy, a ktoré utrpeli z tohto dôvodu obrovské straty sú jasným znakom nízkej bezpečnosti a následnej obrovskej záťaže na štátny rozpočet a daňových poplatníkov. To v smradľavej ponožke môjho kolegu z práce sú peniaze vo väčšom bezpečí.

Komentáre

Obrázok používateľa Mikuláš Kondelčík

11. To, že premerní sporitelia si za nasporené peniaze o 20 rokov nebudú môsť kúpiť ani to, čo terajší priemerní dôchodcovia, budeme znášať my, čo sme nepodľahli klamlivej reklame.

Obrázok používateľa Mikuláš Kondelčík

ešte poradím sporiteľom, ktorí sa budú o 20 rokov sťažovať na nízke dôchodky:
Choďte tam, kam posielate tých, čo žiadajú odškodnenie za okradnutie cez BMG.

Obrázok používateľa Juraj Seffer

2. pilier ja nanuteny. Ludia nemaju na vyber neplatit ziadny dochodok a sporit si tam kde oni uznaju za vhodne. Nikto nenutil ludi investovat do BMG, bola to ich chamtivost a neznalost problematiky ktora ich tam doviedla.

Obrázok používateľa Mikuláš Kondelčík

mňa nikto nenútil vstúpiť a ani som nevstúpil.
A treba sa pozrieť aj na to, či nútenie prvozamestnancov do vstupu nie je protiústavné. Zákonom nútiť kupovať produkt súkromnej firmy predsa musí byť protiústavné!!!

Tak to tu už nikto nič negarantuje?

Obrázok používateľa Juraj Seffer

Hovorim o nuteni platit poistne ako take. Kazdy by mal mat na vyber - ak si chce sporit, nech tie peniaze da komu chce - terajsim dochodcom, do ponozky, alebo ich investuje.

>>>>>>>>>>>>>> Zákonom nútiť kupovať produkt súkromnej firmy predsa musí byť protiústavné!!!

Zakonom nutit k comukolvek je neeticke a skodlive. Ustavu sem nemiesajte, ustava je plna protireceni a otroctva.

http://rakuskaskola.sk/ustava-slovenskej-republiky-a-jej-vyklad

Obrázok používateľa Juraj Seffer

Aj to sa da. Ale to nie je podstata statu. Podstatou statu je kradnut a vrazdit.

Juraj S.

Ak nerozumies nutnosti platit poistne, nerozumies vyznamu statu a jeho ulohach. Nerozumies, co je to spolocnost, co je to solidarita, co je to socialny system, ani socialna istota. Si este zrejme velmi mlady.

Okrem toho, ake su garancie, ze DSS v II.pilieri peniaze zhodnotia ? Ake su garancie, ze DSS o tie peniaze vobec nepridu ? A co ak o ne pridu ? Kto ponesie zodpovednost ?

Obrázok používateľa Juraj Seffer

>>>>>>>>>>>>>> Ak nerozumies nutnosti platit poistne, nerozumies vyznamu statu a jeho ulohach

Ja mu velmi dobre rozumiem. A keby ste tomu rozumeli aj vy tak by ste vedeli ze sa nejedna o poistenie ale o dan. Dochodokovy system nefunguje na principe poistenia ci nebodaj sporenia. Je to priebezny system kde terajsi danovy poplatnici dotuju terajsich dochodcov.

Stat je institucia ktora ma na urcitom uzemi monopol v bezpecnostnych sluzbach a okrada ludi prostrednictvom dani. Stat nema ziadne ulohy, je to nepriatel civilizacie.

>>>>>>>>>>>>>>> Nerozumies, co je to spolocnost, co je to solidarita, co je to socialny system, ani socialna istota

Spolocnost je skupina ludi. Solidarita je dobrovolna sudrznost ci pomahanie si. Socialny system vo vasom chapani je nasiliny system prerozelovania prostriedkov prostrednictvom statu, nejde o solidaritu lebo ta je dobrovolna. Je od vas intelektualne podle zamienat nasilnu redistribuciu vo forme dane s dobrovolnou asociaciou a pomocou ludom.

>>>>>>>>>>>>>>> Si este zrejme velmi mlady.

Reagujte na argumenty, nie na to kto ich prezentuje. Idey nezavisia od veku.

>>>>>>>>>>>>>>>> Okrem toho, ake su garancie, ze DSS v II.pilieri peniaze zhodnotia ?

Ziadne. Preco si myslite ze ja zastavam akekolvek piliere? Tvrdim ze kazdy ma mat pravo rozhodnut ako so svojim prijmom nalozi. Akekolvek povinne odvody su nepripustne.

>>>>>>>>>>>>>>>> Ake su garancie, ze DSS o tie peniaze vobec nepridu ? A co ak o ne pridu ? Kto ponesie zodpovednost ?

To zalezi od zmluvy. Lenze to je uplne bezpredmetne. System statu a dochodkov ako ho teraz poznate zanikne. Dohadovanie sa o prvom, druhom ci tretom pilieri je zbytocne, su to smietky v porovnani so zmenami ktore nastanu kedze koniec sucasneho monetarneho systemu sa blizi a s nim suvisiaca zmenu roly statu. Akym smerom to pojde neviem predpovedat.

Vytvorenie II.piliera - DSS malo svojich skúšobných predchodcov. Mali názvy ako BMG, HORIZONT, DRUKOS...
Rozdiel je v tom, že nemali dostatočnú oporu v zákone.
Bol vytvorený sofistikovanejší podvod a legálny, teda zákonný, čiže DSS.
Najprv si treba uvedomiť, čo to je DOHĹAD NBS a na čo má vlastne právomoci dohliadať. Vôbec nie na zhodnocovanie, ale iba na to, či je postupované v súlade so zákonom.
Potom si treba pozrieť manipulácie v rôznych štatistických prehľadoch. Z mnohých totiž vyznieva, akoby neexistovala inflácia, ba ani obrovská suma reálnych poplatkov.
Po tretie, mnoho ľudí si až teraz uvedomuje, že dôchodky sú NEDEDITEĽNÉ. Dedeniu podlieha iba nepoužitý zostatok na osobnom účte v DSS, po povinnom odkúpení dôchodku - renty.
Tak výsledok je, že žiadne "švajčiarske " dôchodky z DSS jednoducho neexistujú a ani nebudú.

Feedback