Podvod zvaný úroky

Peníze jsou ve své podstatě krví a nervovým systémem lidské společnosti protékající ekonomikou. Také se dají přirovnat k centrálnímu informačnímu systému moderní společnosti, a s tímto vědomím by měli lidé s peněžními prostředky také zacházet.

Lidstvo je schopno vyrobit dostatek potravin pro každého člověka na této planetě a také práce je dostatek, ale už není schopno zajistit dostatek peněz na zaplacení těchto základních potřebných hodnot. Ptáte se, jak je to možné?
Pojďme se tedy pokusit poodhalit roušku tajemství, která se skrývá za fenoménem, zvaným peněžní úrok.
Peněžní systém za uplynulá desetiletí nabyl obrovskou moc, jež nemá v dosavadních dějinách obdoby a zcela se vymknul z kontroly národních a mezinárodních autorit. Globální peněžní krize, které se pravidelně opakují, nejsou ve skutečnosti krizí finanční, ale krizí morální. Za všemi dosavadními finančními problémy lidstva stojí takzvaný úrok a přeměna pravé materiální hodnoty peněz ve virtuální realitu zvanou  kyber – měšec, kde se jejich hodnota rovná obsahu čísel na vašem účtu. Současné národní měny a celá světová ekonomika je založena na dluhu a strachu z nedostatku. Poslední světová krize ukázala na prohlubující se nestabilitu globálního peněžního systému jako celku a jasně označila jako viníka této krize bankovní sféru. Na tomto příkladě je možné pochopit, že ti, kdo drží v rukou otěže ekonomické moci, mohou vyvolat jakoukoli ekonomickou nestabilitu bez toho, aby se museli zodpovídat jakékoli vládě. Ve skutečnosti to je přesně naopak. Globální investiční bankovní struktury jsou schopné vlády ovládat a řídit jejich rozhodování ve svůj vlastní prospěch a vytyčené cíle.
V dávné minulosti byl úrok označen za lichvu. Odsuzovala ho a zakazovala všechna náboženství. Židé nesměli půjčovat na úrok židům, to jim ale nebránilo tuto nekalou praxi provozovat vůči ne-židům, proto byli židé ve středověku tak neoblíbení. Islám toto nekalé vydělávání peněz zakazoval podstatně důrazněji. „To co jako lichvu berete, aby přineslo rozmnožení vzaté z majetku jiných, to nepřinese u boha úrok žádný“ ( Korán, súra 30:38). Evropu ale nejvíce ovlivnilo křesťanství. Od roku 305 po Kr. až do 19. století patřila katolická církev mezi hlavní bojovníky proti „hříchu lichvy“. Přesto bylo půjčování peněz v západním světě poprvé legalizováno v roce 1545 Jindřichem VIII. poté, co se rozešel s papežem.  Dnes už jen islámští vůdcové toto pravidlo stále připomínají.
Tolik k historii.
Dnešní společnost se vyznačuje hlavně tím, že drtivá většina lidí žije na dluh a tento životní styl se stal neodmyslitelnou součástí života jednotlivců, rodin, firem, ale i politických stran a bohužel i států.
Důsledky úroku:
Aby se daly lépe pochopit negativní důsledky mocných úroků, které jsou zabudovány do peněžního systému, je třeba si definovat tři základní rysy. 
Úrok nepřímo povzbuzuje falešnou soutěživost účastníků bankovního systému.
Úrok neustále podněcuje potřebu stálého růstu, dokonce i tehdy, když při něm skutečná životní úroveň stagnuje.
Úrok koncentruje bohatství zdaňováním velké většiny ve prospěch malé menšiny.
Povzbuzování falešné soutěživosti kterou uměle vytváří dnešní peněžní systém, staví jednotlivé účastníky úvěrového systému nekompromisně proti sobě. 
Když banka tvoří peníze tím, že vám poskytne hypoteční půjčku ve výši 100 000 Kč, vytvoří jen jistinu v momentu, kdy ji připíše na váš účet. Banka však očekává, že jí zhruba za dvacet let vrátíte 200 000 Kč. Když to neuděláte, připraví vás o váš dům. A tím si pokryje případnou ztrátu. Vaše banka nevytváří úrok; ona vás posílá do soutěže, abyste v ní bojovali proti všem ve snaze získat dalších 100 000,- Kč. Protože se všechny banky chovají stejně, zákonitě musí někdo z vychytralého a bezohledného systému vypadnout a zkrachovat. Ten, kdo nezkrachuje, použije ve skutečnosti vydělané peníze, tedy těch 100 000,-Kč, na pokrytí úroků. Jednoduše řečeno, když platíte úroky ze své půjčky, používáte jistinu někoho jiného. Jinými slovy, trik vytvářející nedostatek, jenž je nevyhnutelný pro fungování tohoto falešného systému,  tvoří peníze na základě bankovního dluhu, nutí nás lidi, abychom mezi sebou bezohledně soutěžili o peníze, které nebyly vytvořeny, a když se nám to nepodaří, jsme ztrestáni bankrotem. Když si banka ověřuje vaši úvěruschopnost (tzv. rating), ve skutečnosti si ověřuje, zda jste schopen soutěžit a vyhrát v tomto nesmyslném zápase proti ostatním hráčům, tj. vaši schopnost vybojovat od nich něco, co nikdy nebylo vytvořeno.
Stručně řečeno, současný peněžní systém nás nutí, abychom se kolektivně zadlužovali a soutěžili s ostatními. Tato bezohledná soutěž sebou přináší velmi negativní prvky, které společnost postupně rozkládají a degradují její podstatu soudržnosti a přirozené pospolitosti, která je lidské společnosti vlastní. V ekonomické oblasti je tento necitelný systém dále provázen vlnou neuhrazených faktur a nesplacených pohledávek, které se šíří řetězovou reakcí a postupně způsobují firmám a lidem ekonomické potíže, které logicky vyvolávají vlnu propouštění a ztráty pracovních míst. Paradoxem současného stavu je skutečnost, že největším dlužníkem je stát. Zvyšující se vlna nezaměstnanosti má dále velmi vážné dopady na sociální aspekty ve společnosti, zejména v oblasti osobních bankrotů, vyznačuje se ztrátou rodinné stability a nezřídka i následným šířením kriminality, s čímž jsou spojeny obrovské ztráty na majetku firem a občanů. Stát tyto negativní projevy následně musí nést na svých bedrech jak v oblasti zaměstnanosti, tak v oblasti orgánů činných v trestním řízení. Umělý nedostatek vytvořený bankou má také velmi negativní vliv v oblasti korupce. Vynucená falešná nesmyslná soutěž žene firmy do potřeby získávání zakázek za každou cenu. Aby dostály svým závazkům vůči bankám a mnohdy z důvodu obavy ze samotného přežití jsou nuceny sáhnout až k nekalým praktikám  korupce.
Podněcováním stálého růstu, který zapříčiňuje úrok, tedy nefér soutěž, si banka již dopředu nárokuje a přivlastňuje část tohoto růstu. Do nekonečna rostoucí úroky z úroků jsou v materiálním skutečném světě matematicky nemožné. Například jeden haléř investovaný třeba svatým Josefem při narození Krista by při čtyřprocentním dnešním složitém úrokovém systému do roku 1749 dosáhl hodnoty zlaté koule o velikosti zeměkoule. Do roku 1990 by rostl dále a dosáhl by hodnoty 8 190 zlatých koulí o hmotnosti zeměkoule.
Z tohoto dynamického pohledu je současný peněžní systém začarovaným kruhem, který vyžaduje stálý ekonomický růst, dokonce i v případě, když v něm reálná životní úroveň stagnuje. Průběh poslední finanční krize je toho příkladem. Odkaz: Kam mizí daňové výnosy státu na strákách Pzitivní svět.
Efektem koncentrace bohatství, zapříčiněným lichvou zvanou úrok, je nepřetržitý přesun bohatství od velké většiny k malé menšině. Nejbohatší lidé, organizace a hlavně globální investiční bankovní skupiny vlastní drtivou většinu aktiv, které poskytují prostřednictvím úroků široké veřejnosti a firmám. Tím si zajišťují nepřetržitou rentu od všech, kteří si potřebují půjčit, aby obdrželi potřebný směnný prostředek. Banka tedy ve své podstatě provádí jen spekulace a obchod s penězi, které ale lidské společnosti nepřináší žádné materiální, sociální a morální hodnoty. 
Hlavní podstata nesmyslnosti celého dnešního pojetí půjčování peněz je v tom, že žádná banka ani žádný jiný systém, který spekuluje nebo obchoduje s penězi, není schopen vytvořit nic, co by mohlo současné společnosti prospívat. Je to přesně naopak. Banka neumí vyprodukovat žádné materiální hodnoty založené například na výrobním procesu. Ona jen posílá všechny svoje klienty, aby pro ni tyto peníze vydělali, a to bez ohledu na to, že jich značné procento nemůže v této podvodné soutěži ekonomicky přežít. Největší tragédií současné společnosti je, že bankovní sektor vydělává tímto podvodným způsobem ze všech hospodářských oblastí nejvíce, a to i v dobách hluboké ekonomické recese. Jakýkoliv obchod s penězi je ve své podstatě brzdou rozvoje společnosti ve všech oblastech. Platy bankovních úředníků jsou ve všech zemích světa v porovnání s ostatním odvětvím nejvyšší i přes to, že tato oblast je pro lidskou společnost obrovskou brzdou, zátěží a příčinou mnoha lidských neštěstí a tragédií.  Půjčování peněz na úrok je nemorální a ostudné okrádání občanů a firem podobné hazardní hře, ve které může zvítězit jen banka, neboť každý úvěr má zajištěn nemovitým nebo jiným hmotným majetkem.
Negativní projevy úvěrového systému:
Systém úrokovaných půjček způsobuje odčerpávání ekonomických hodnot z výrobní sféry, a tím pádem trvale brzdí přirozený rozvoj této oblasti.
Úvěrový systém je příčinou mnoha bankrotů firem a domácností, protože je podvodně nastaven a funguje na základě nedostatku a bezohledné konkurence, ve které nelze u všech zúčastněných dostát požadovaným závazkům.
V oblasti hypotečních úvěrů taktéž odčerpává finance od stavebníků, čímž způsobuje v této oblasti nemalé ztráty a brzdí přirozený vývoj. 
Ve společnosti vyvolává negativní projevy hlavně v sociální oblasti a způsobuje trvalý odliv financí od méně majetných občanů k malé hrstce investorů ovládajících bankovní sektor.
Vyprodukované zisky z úroků jsou opětovně používány k další produkci nových úroků a obchodu s penězi a svojí podstatou nijak neprospívají lidské komunitě k udržitelné sociální ekonomické rovnováze, ale naopak vytvářejí ekonomické pasti jak v oblasti firem, tak v oblasti občanské zadluženosti, a tím škodí celému hospodářství a lidské společnosti.
Pozice státu:
Stát by měl být ve své zemi hlavním garantem výrobního potenciálu, neboť tato oblast je základem celé ekonomiky a je tvůrcem hmotného majetku, ze kterého následně čerpá vytvořené hodnoty celá státní ekonomická struktura.
Když se na současný postoj a úlohu státu ale podíváme z reálného pohledu, zjistíme, že jeho priority a uspokojování potřeb jsou nastavené zcela opačně. Prezentovat tuto skutečnost můžeme na příkladu bankrotu firmy. Ten, kdo první uspokojuje svoje potřeby u krachujícího subjektu, je stát, následuje banka, až teprve nakonec, když už je většinou vše rozebráno, přichází na řadu firmy, kterým zkrachovalý subjekt dlužil peníze. Nepřipadá vám to podivné, nespravedlivé, hloupé a hlavně bezohledné? Ten, kdo nese hlavní vinu na tom, že podnikatelský subjekt zkrachuje, není ten, kdo zabezpečuje tvorbu kapitálu, ale ten, kdo parazituje na celkové ekonomické podstatě, tedy bankovní systém a také ten, kdo fungování zmíněného systému umožnil, tedy stát.
Správné pořadí vykrývání pohledávek je následující:
podnikatelské subjekty, neboť tato oblast je jediným zdrojem a tvůrcem ryzích výrobních hodnot, zabezpečující produkci kapitálu.
stát jako správce a dobrý hospodář.
banky jako nepotřebný parazitující subjekt, který společností nepřináší žádný užitek.
Takto nastavený systém by velice brzy donutil banky přehodnotit svoje chování a přestat s vychytralým a bezohledným okrádáním lidské společnosti. Současný systém bankám zaručuje jediné. V žádném případě neprodělat.
Jak z toho ven:
Především se jedná o otázku odpovědnosti vlády, politických stran, představitelů firem, ale také nás, lidí. Že by vláda z ničeho nic zaplatila bilionový státní dluh a začala se chovat zodpovědně, to asi v dohledné době nehrozí. Natož aby usilovala o zásadní změnu systému bankovnictví.  Očekávat, že se politická reprezentace z leva doprava vzdá svých postů nebo propletených vazeb ve správních radách bankovních společností, by asi bylo také hodně naivní. Firemní struktura a všichni občané v našem státě ale mají jednoduchou možnost tento podvodný systém ignorovat a prostě do něj dále nevstupovat, a tím ho nepodporovat.  Stávající půjčky je třeba doplatit a za žádných okolností nové neuzavírat. Zrušit všechny debetní karty a přehodnotit všechny placené bankovní služby. Mít stále na paměti, že jakákoliv půjčka peněz je falešná podvodná soutěž, kterou právě vy nemusíte vyhrát a i když se vám to podaří, mějte na paměti, že jen za cenu, že někdo musel prohrát. To samé platí o akciové burze v jakékoli podobě.
Možná budoucnost:
Z důvodu výše uvedených argumentů a neúnosného stavu naší společnosti je třeba zformovat nové sdružení firem do Hospodářské asociace, která sdruží firemní potenciál, který bude zastupovat firmy v prosazování zcela nových ekonomických zásad s důrazem na tvorbu ryzí produkce nedeformované současným systémem, s důrazem na produkci potřebného sociálního kapitálu, s cílem vytvořit spravedlivou prosperující odpovědnou společnost orientovanou na soudržnost a vzájemnou spolupráci. Jedním z možných cílů k dosažení potřebné rovnováhy je nová forma banky se statutem neziskové organizace. Je zřejmé, že při vzniku takovéto organizace a nevyužívání současných bankovních systémů by dnešní bankovní struktura v krátké budoucnosti zanikla a nemohla dále vytvářet bezohledné systémy, které staví společnost proti sobě a vysávají z ekonomiky ryzí kapitál. Přerod na jiný, možná neúvěrový, systém by bezesporu nebyl jednoduchou záležitostí, nicméně by tato vlna hodnotového posunu pro společnost jako celek znamenala důležitý krok k morálním hodnotám a zodpovědné tvorbě dostatečného sociálního kapitálu, který je nezbytný k udržení trvalé hojnosti. Mírný nadbytek tedy deflace, je tou opačnou a správnou cestou k sociální stabilitě společnosti. Současný bankovní úvěrový systém je založen na nedostatku, a o to bankám jde. Trvalý nedostatek peněz je pro banku nástrojem pro její existenci. Pokud k těmto problémům přidáme škodlivou inflaci a devalvaci měn, kterou nakonec zaplatí celá společnost a z které profitují zase jen banky, dostaneme ucelený obraz a charakteristiku současné bankovní nadvlády nad celou ekonomickou strukturou celosvětové lidské společnosti.
A společnost Pozitivní svět se vás ptá: Opravdu chcete být novodobými nevolníky a vazaly globálních investičních bankovních korporací?
Pozitivní změny:
Pokud občané a firmy opustí dosavadní falešnou cestu bankovního sektoru, který vydělává peníze bez vlastního přičinění, stane se jediné. Banky přestanou vysávat naše peněženky a budou donuceny svůj nečestně nashromážděný gigantický kapitál začít používat k tvorbě reálných a hmotných procesů, které jsou základem lidské společnosti. Stručně řečeno, budou muset začít investovat v oblastech, které lidem přináší prospěch a ne problémy a bezohledný boj. Následný ekonomický přínos pozitivně ovlivní produkci nových zaměstnaneckých míst, posílí stabilitu firem, sníží kriminalitu a celkově uvolní sociální napětí ve společnosti. Viz: Jak fungují ekonomické základy společnosti viz. Pozitivní svět.
Na co je třeba se připravit:
současná politická scéna a bankovní sektor, včetně celé burzovní mašinérie, nás z počátku budou ignorovat;
pak nás budou zesměšňovat;
potom začnou útočit;
pak budou chtít vyjednávat;
a nakonec se dostaví vítězství.
Pokud má lidstvo dosáhnout pozitivních změn, musí začít od základů měnit dosavadní přístup k penězům a přestat žít na dluh. Je to cesta nelehká a bude znamenat značnou změnu v myšlení a jednání lidí, ale výsledek bude o to bohatší a pro lidstvo prospěšnější, neboť nás to oprostí od dluhů a nejistot.
Pokud se s tímto výstupem ztotožníte a budete chtít tento názor podpořit, staňte se podporovatelem a šiřte jej dál mezi své přátele a známé.   
Tento dokument byl vypracován na základě spolupráce řady zkušených odborníků z bankovní, sociální  oblasti, práva a ekonomických autorit.
Za Pozitivní svět zakladatel Petr Havlíček

Komentáre

Obrázok používateľa Lukáš Gira

nech začne požičiavať štát, nech sa chová ako jedná štátna centrálna banka, nech požičia za výhodnejších podmienok ako banky, nech odpustí dane, lebo bude mať príjem z úrokov
.....
ale to by nemohol byť prehnitý a úplne závislý od bánk, už ho dávno majú v hrsti najvyššia vrstva úžerníkov

Obrázok používateľa Ladislav Jakubík

Chce to len jedného!!!....ADMINISTRÁTORA OBEŽIVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ( AOSR ) a jednú NÁRODNÚ DATABÁZU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ( NDSR ) !!!!!!!!!!!!

Jedného ,,Národného administrátora Slovenskej republiky", sme tu mali do 89-ho a volal sa Slovenská národná banka ( SNB ), ale ,,MÚDRY" po Novembrový politici a ekonómovia povedali, že PODNIKAŤ SA MUSÍ, AJ Z PENIAZMI !!!!!!!!!!
Tzn., že oni CHCELI LEGALIZOVAŤ ÚŽERU V MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE A TO NA NAJVYŠŠEJ CELONÁRODNEJ ÚROVNI !!!!!!!!!!
TO JE VLASTIZRADA, TAK AKO PRIVATIZÁCIA A TAK AKO PRIJATIE EURA !!!!!!!!!!

ÓÓÓÓÓ BOŽE, PREČO NÁS TAK TRESTÁŠ, ČÍM SME SA VOČI TEBE TAK PREVINILI, KEĎ SI NÁM ,,ZOSLAL", TAKÝCH ÚŽASNÝCH POLITIKOV A EKONÓMOV, KTORÝ NÁS TAKTO SKRZE LEGALIZOVANIE ÚŽERY, PRIVATIZÁCIE, PRIJATIE EURA A ĎALŠIE NESKUTOČNÉ SVINSTVÁ, PREDALI DO OTROCTVA ?????????!!!!!!!!!!

ASI SME SI TO FAKT ZASLÚŽILI, ABY SME SA MOHLI POTOM PO 20 ROKOCH, POMALY A ŤAŽKO PREBÚDZAŤ DO HROZNEJ REALITY CELOSVETOVÉHO PODVODU menom BANKOVNÍCTVO, FINANČNÍCTVO, KAPITALIZMUS, ZASTUPITEĽSKÁ DEMOKRACIA a najmä ÚROK !!!!!!

Nebudem sa vyjadrovať tu už k úrokom, pretože vaše utopistické teórie tu už boli vyvrátené niekoľko krát.
Spýtam sa len jednu vec. Prečo tu klameš ohľadom historických faktom? Pred 89 tu nebola iba NBS. Boli tu viaceré ale to buď nevieš alebo rovno klameš.
Rovnako tuším, že si to bol ty čo tvrdil, že Baťa znižoval mzdy a prepúšťal počas VHK. Samé klamstvá.

Obrázok používateľa Sophia Múdra

Ja naozaj neviem či som totál prihorená, ale ja vôbec nechápem, čo je zlé na úroku.

Veď ak si nechcem požičať, tak si jednoducho nepožičiam,
a ak si požičiam, tak
musím s tým počítať, že mi nikto NIE JE POVINNÝ požičiavať za pekný úsmev
a nikto ma
ani NENÚTI si požičať, v čom máte vlastne problém ?

To, že UFO-Mafia a jej vyvolení pozemskí správcovia -Neandertálci-
KLAMÚ, KRADNÚ a PODVÁDZAJÚ, nakoľko to majú v génoch,
namiesto
schopnosti TVORIŤ,
to nie je ich chyba, oni za to nemôžu, to je na vine príroda, alebo nech sa to už volá akokoľvek,
na vine je ten, kto im tieto gény dal do vienka.

A je to aj chyba SOMÁROV, ktorí sa podvádzať, oklamať a okradnúť nechajú !!!
A že sú somári prihorení, rovnako za to nemôžu, môže za to ten, kto zase im dal tieto gény somárov !

Veď "za blbosť sa platí", hovorili starí Slováci.

Asi to tak má byť !

uz som ti v inej diskusii napisal, ze s tymi neandertalcami si mimo. ti nevedeli klamat a podvadzat. v europskej populacii sa zachovali geny neandertalcov na urovni 1-4% vdaka "zmiesavaniu". cim ma jedinec tento podiel vyssi, tym ma vacsie socialne citenie, tym viac je a ma rad pravdovravnost atd.

schopnost tvorit. v tom to je. co tvoris ty a bankari ked len sedite na prdeli??? zeby nic?

Obrázok používateľa Sophia Múdra

No, milý Kristián, asi si nečítal, čo som ti na to odpovedala,
takže ti moju odpoveď ešte raz hodím sem:
---------------------------------------------------------

-To kto robil výskumy, ty osobne, keď si "vyskúmal",
že
" Neandertalci podla najnovsich vyskumov nevedeli klamat a podvadzat."

Takú blbosť môže povedať len klamár, ktorý klame logikou Neandertálca,

pretože, žiadne vedecké výskumy NEMôŽU poprieť všeobecne známy, holý F A K T,
že
klamať vie každý živý tvor !!!

Ide len o to, že AKO a PREČO !

Či naivne, nteligentne, v sebaobrane, alebo za účelom KRADNUTIA, a iných zločinov!!!

Počul si už o "polohe mŕtveho chrobáka"? Dokonca aj
chrobák ťa oklame,
hrá sa na mŕtveho a keď nebezpečie pominie, vezme nohy na
na plecia a zmizne.
Čo chrobák, aj mucha ťa oklame, vie sa hrať na nehybnú
a za chvíľu odletí.
Mnohé zvieratá v džungli by bez rôznych ľstí ťažko prežili.
O..... sú prešibané, jedna radosť,klamú, len sa tak práši.
Líšky rovnako, prečo sa hovorí, že to je "prešibaný starý lišiak"?

Prečo by teda mal byť Neandertálec výnimkou, že by bol blbší ako o....., chrobáci, muchy atď.?

Samozrejme, že aj Sapiens vie klamať, ibaže to robí len v nutnej obrane,
ako ten chrobák, nie ako tiger, alebo líška, atď., keď potrebujú PREĽSTIŤ svoju korisť !

A keď Sapiens klame, tak inteligentne! Tak inteligentne, že Neandertálec na to nepríde!

Lenže, Neandertálec, ktorý je medzičlánok medzi o.....u
a Sapiensom, sa riadi zákonmi džungle :
PREĽSTIŤ, UKORISTIŤ, ZABIŤ !!!

Pretože myslí len prvou signálnou,oklame divé zvery v džungli, o..... a seberovných-teda Neandertálcov,
ale na
Homo Sapiensa to nestačí, ten to hneď prekukne svojou druhou signálnou !
Pretože ju Neandertálec nemá, prvou signálnou klame naivne a blbo.

Pár príkladov z jeho novodobého PREĽSTIEVANIA, za účelom získania KORISTI (napr.ropy),alebo cash všeobecne:

Napr.vyhodí si do luftu "twinset" a tvrdí, že ho zrútilo lietadlo,
na čom sa dá už len válať od smiechu.
Po čase bude určite na to trestný paragraf, ak sa niekto
opováži neveriť týmto naivne vykonštruovaným klamstvám!!!

Alebo si povymýšľa rôzne "Grécke báje" o erovaloch,
"prasačej chrípke", atď.,
ktorých logika rozosmeje už aj Deža s Araňou.

Alebo napr.ty, klameš, naivne a nelogicky, že podľa najnovších výskumov....atď.
a vyvrátim ti to logikou Sapiensa, pomocou všeobecne známeho pojmu "mŕtvy chrobák".

Podľa toho aj rozoznám Neandertálca, jeho klamanie vybočuje z rámca logiky Homo Sapiensa.

Ale čo už narobíš, možno sú preto Neandertálci väčší fešáci,alebo lepší loveri,
neviem, musím moje výskumy zamerať ešte týmto smerom !

tak si postuduj toto:

http://www.sciencemag.org/content/328/5979/710.full

jeden z autorov je richard e. green a pochadza zo slovenska. mozes si precitat jeho nazory tu:

http://www.sme.sk/diskusie/user_reaction_list.php?id_user=85804

vyberam:

"V máji som s medzinárodným tímom výskumníkov publikoval na stránkach prestížneho časopisu Science sekvenciu genómu nášho evolučne najbližšieho príbuzného - človeka neandertálskeho [Green a kol. (2010) A Draft Sequence of the Neandertal Genome. Science 328(5979): 710-722]."

"Neandertálci žili v Európe pred príchodom Homo sapiens z Afriky. Istý čas žili oba poddruhy spoločne a došlo ku vzájomnému kríženiu. Neandertálci potom vyhynuli a časť ich genofondu (1 až 4%) sa zachovala v človeku Afrického typu, ktorý ovládol Európu. V súčasnosti prakticky každý jedinec vo svojom genóme má časť genómu Neandertálcov. Jedni viac a iní menej. Tí, čo majú viac, sa istými čtrami správania približujú (hoci iba vzdialene) správaniu neandertálcov. Neandretálci napríklad nevedeli klamať a podvádzať. Preto aj vyhynuli. Africkí ľudia klamať a podvádzať vedeli a preto boli evolučne úspešnejší. A to je aj odpoveď na otázku, prečo tí, čo majú menej neandretálskych génov riadia chod spoločnosti a sú menej empatickí a citliví k prírode a iným druhom. Prevládajú v nich sebecké a egoistické Africké opičie gény."

do pozornosti este mozem dat tento clanok.

http://magazinuni.cz/ruzne/skryte-zkusenosti/steven-mithen/

tak a teraz ty :-)

Obrázok používateľa Sophia Múdra

Takže hovoríš, že Richard Edward Green, ktorý publikuje
na stránkach prestížneho časopisu "Science", pochádza zo Slovenska,
(jasné, odkiaľ inakadiaľ, veď má aj absolútne slovenské meno,)
hovoríš, že to je ten istý, ktorý neustále diskutuje v Sme
a trepe blbosti jednu za druhou, na každú tému ?

Hodím ti pár názorov na neho od jeho spoludiskutujúcich,
napr.:

"Green, kto si?
Green, kedy uz budete mat aspon tolko odvahy aby ste sa pod svoju anonymnu gloriolu fundovaneho vedca s dlhorocnou skusenostou podpisal? To Vam nie je ani trochu trapne, ze Vas tu rozoberie chemicky inzinier, kym Vy, radoby odbornik sa zmozete na kybel h...vien? Zamyslite sa nad tym. Ale hlavne sa upokojte, ved najhorsia smrt je z vyplasenia :)
A preco by si vsetci tie rozslahane krivky mali vysvetlovat rovnako? Preco su mainstream klimatologovia hystericki, ked im niekto spochybni ich magiu? Zamyslite sa nad tym. A podpiste sa.

A society that puts equality... ahead of freedom will end up with neither. (M. Friedman)

M. Vanovcan
Reagovať | mevean | 07.01.2011 21:22 | Oznám správcovi

alebo:

"takto je to so vsetkym, greenko, skor, nez sa rozhodnes niekomu sa posmievat kvoli pravopisu a pisanemu slovu, skus si vyhladat, ako sa pise dyslexia, trtquo
.
a tak je to u teba so vsetkym - sam nic nevies, ale ides sa potrhat, aby si ostatnym dokazal, ze mas pravdu - a dopadne to vzdy ako s tou dyslexiou - ze tvrdis nejaku blbost a vydavas ju za pravdu
Reagovať | smedisc1

http://blog.sme.sk/diskusie/1780282/3/Ale-co-ak-sa-naozaj-neotepluje.html

No a názor jedného diskutanta k tebou uvedenému citátu "slávneho" vedca greena zo Sme:

Neandertálci "nevedeli klamať a podvádzať"

K tomu nie je už čo dodať. Jediná otázka je, či žltú alebo zelenú tabletku. :-)
Reagovať | jurislav | 10.01.2011 21:23 |

http://blog.sme.sk/diskusie/1781049/5/Hra-na-dlh-Portugalsko-na-pokraji-...

Zaujímavé, že mladý vedec,
Assistant Professor, Biomolecular Engineering
Baskin School of Engineering
1156 High St
Mail Stop SOE2
Santa Cruz, CA 95064
Phone Number: 831-502-7394
Department: Biomolecular Engineering
Office Location: Physical Sciences, Room 312
E-Mail Address: ed@soe.ucsc.edu

ktorý sa zaoberá vedeckým výskumom v týchto oblastiach - Research Areas :

Genomics, computational molecular biology, genome assembly, human evolutionary genetics, ancient DNA, high-throughput sequencing, mRNA-processing and alternative splicing

a ktorého vedecko-publikačná činnosť je pomerne rozsiahla,

BY MAL ČAS a CHUŤ VYPISOVAŤ KRAVINY V SLOVENČINE na diskusiách v Sme, skoro na každú tému,ktorých príspevkov je neúrekom !!!

Obrázok používateľa Sophia Múdra

No a dovoľ aby som sa ti vrelo poďakovala za live demonštráciu,
ako KLAME NENANDERTÁLEC, no ako ? Tak ako som hovorila,

NAIVNE-PRIMITÍVNE a NELOGICKY, rovnako ty, akýsi Sme-nový "green",
alebo
autori scenária 9/11 !

Na Homo Sapiensa vaše polo-o.....cie mozgy nestačia,
ten vás hneď prekukne, že ?

Obrázok používateľa Juraj Seffer

>>>>>>>>>>>>> schopnost tvorit. v tom to je. co tvoris ty a bankari ked len sedite na prdeli??? zeby nic?

A co? Vas bankovy ucet sa riadi sam? A platobna kartu ste si tiez sam spraivili a pracuje sama od seba? A ked si chcete pozicat alebo chciete niekomu pozicat prostrednictvom tretej strany (nie nevyhnutne banky), to sa tiez spravi samo?

to sa vola poplatky:-) poznas ten termin? ja normalne platim za svoje sluzby, tak ako ked idem do kina. tak co tam robi urok? co tam robi urok za predpokladu, ze banka nepoziciava svoje peniaze, ale moje?

Obrázok používateľa Juraj Seffer

>>>>>>>>>> to sa vola poplatky:-) poznas ten termin?

Napisali ste: co tvoris ty a bankari ked len sedite na prdeli???

Vas problem je ze sa neviete vyjadrovat a generalizujete.

>>>>>>>>>> tak co tam robi urok? co tam robi urok za predpokladu, ze banka nepoziciava svoje peniaze, ale moje?

Ked niekto pozicia banke/investuje, banka sa stava majitelom penazi - investor vymeni peniaze za prislub splatenia v urcitej dobe. Banka dnes de facto legalne vlastni aj depozit co je problem statu pretoze frakcne rezervy boli predtym vzdy povazovane za podvod. Vy poziciate banke za urok, a banka pozicia vam za urok. Preco sa nestazujete ze ti co predavaju zeleninu a nevyrabaju ju sedia na zadku a nic nerobia?

Obrázok používateľa Ladislav Jakubík

==Ja naozaj neviem či som totál prihorená, ale ja vôbec nechápem, čo je zlé na úroku.==

...Sophia...veď nechápeš, že V CELKOVOM SÚČTE NOMINÁLNEJ HODNOTY PEŇAZÍ, KTORÉ SÚ V OBEHU SKRZE ÚVERY ( ISTINA ÚVERU ), NIE JE VOBEC PEŇAŽNÁ SUMA, NA SPLATENIE TÝCHTO ÚVEROV A ZÁROVEŇ, AJ ÚROKOV ?????????

LEBO KAŽDÝ ÚVER, KTORÝ BOL VYDANÝ, AKO ISTINA, JE POŽADOVANÝ, ABY SA VRÁTIL NAZAD, AJ S ÚROKOM, ALE NA TENTO ÚROK, NIKTO NIKDY ŽIADNE PENIAZE DO OBEHU DAL !!!!!!!!!!!
DALA SA LEN ISTINA, ALE POŽADUJE SA AJ ÚROK, NA KTORÝ SA PENIAZE NIKDY NEPOSKYTLI !!!!!!!!
ÚROK, JE ÚŽERA A NA VYŠE MATEMATICKÝ PODVOD, LEBO VŠETKY POŽIČKY SVETA, NIE JE MOŽNÉ SPLATIŤ....MAX. TAK TRETINU !!!

UŽ CHÁPEŠ, ČO JE ZLÉ NA ÚROKU ???????

ZA PRVÉ TO JE ÚŽERA, KTORÁ JE NELEGÁLNA, LENŽE ÚROK DNES NIEJE POVAŽOVANÝ ZA ÚŽERU, VŠAK SA JA TÍ SMRADI Z MMF PRED 100 ROKMI ZAPOTILI, ABY TO VŠETKO UZÁKONILI !!!!!!

ZA DRUHÉ, ÚROK NA VŠETKÝCH ÚVEROCH, JE NESPLATITEĽNÝ, PRETO FIREMNÉ, AJ OSOBNÉ BANKROTY, NEODVRATNÉ !!!!!!!!

KTO DNES DOKÁŽE SPLATIŤ UVER, HYPOTÉKU, MAL ŠŤASTIE, ŽE BOL RÝCHLEJŠÍ, AKO TEN DRUHÝ, ALEBO TRETÍ, ALEBO STÍ !!!!!!

JEDNODUCHOU MATEMATIKOV, JE DOKÁZATEĽNÉ, ŽE VŠETKY ÚVERY, NIE JE MOŽNÉ SPLATIŤ....A TO JE PODVOD SKRZE ÚROK !!!!!!

Obrázok používateľa Sophia Múdra

"...Sophia...veď nechápeš, že V CELKOVOM SÚČTE NOMINÁLNEJ HODNOTY PEŇAZÍ, KTORÉ SÚ V OBEHU SKRZE ÚVERY ( ISTINA ÚVERU ), NIE JE VOBEC PEŇAŽNÁ SUMA, NA SPLATENIE TÝCHTO ÚVEROV A ZÁROVEŇ, AJ ÚROKOV ?????????"

No, milý Ladislav, ja to chápem, ako ne-ekonóm, teda laik,
tak, že, máš pravdu, v čase požičania si peňazí nie je v obehu suma,
ktorou by sa hradil úrok, reálne existuje teda len istina, ktorú si požičiam.

Napríklad, požičiam si 10 tis.€, aby som si za tú sumu kúpila
povedzme 300 m látky á 25 € = 7.500 €,
za zvyšok- 2.500 € zaplatím krajčírky, kúpim nite, gombíky, podšívku,atď.

Z toho zhotovím 100 ks super dámske kostýmky, ktoré predám á 650 € kus.
Získam tak € 650x 100= 65 000 €, TRHOVÚ hodnotu,
z ktorej 55 000 €
predstavuje novovytvorenú hodnotu,
ktorá pred tým NEEXISTOVALA, ale teraz už existuje
a
preto existuje aj suma na úrok, ktorá v čase požičania istiny neexistovala.

Alebo to zle chápem ? Dám sa rada poučiť.

Obrázok používateľa Ladislav Jakubík

Ahoj Sophia...áno ty si vytvorila trhovú hodnotu 65 000€, ale povedz mi, ako si ju predala, keď v obehu je len tvojich 10 000€ ???!!!
Ako a kde a od koho si získala tých ďalších 55 000€...kde sa vzali, kto ti ich dal, ako ich získal, ako pôžičku, alebo zarobil u zamestnávateľa a ten ich ako získal, kde a ako...ako pôžičku, s úrokom, bez úroku ???
Tých 10 000€ je reálnych, ktoré si pustila do obehu skrze tvoju istinu vo výške 10000€. Dajme tomu, že musíš vrátiť, 30% úrok, t.j. 3000€. OK?
Ak je tvoja pôžička, prvou na svete, alebo aj nie prvou na svete, ale je úročená, tak kto, kde a kedy dá peniaze do obehu na tvoj úrok, ktorý musíš vrátiť banke a hlavne, kto, kde a kedy dal do obehu peniaze na tvoju pridanú hodnotu a prípadne ďalšie úroky na inde poskytnuté pôžičky ???????
Odpoveď je jednoduchá. Na úroky, ani na tvoju pridanú hodnotu, ani na úroky iných pôžičiek, neboli nikým a nikdy vytvorené žiadne peniaze !!!!!!!!!!!! Chápeš ?????

Ty tvrdíš, že si svojou pridanou hodnotou
( 55000€ ) vytvorila peniaze na úrok. Nevytvorila si žiadne peniaze ( tie tvoria len banky ), ty si vytvorila len potrebu vytvoriť ( emitovať ) chýbajúce peniaze, lebo tvoj tovar v hodnote 650€ si môže kúpiť len 15,38 ľudí
( 10000/650= 15,38 ) !!!!!!! A komerčné banky, nikdy zadarmo peniaze emitovať nikdy nebudú...veď bez zisku ani prd :-))
Pritom táto emisia, je životne dôležitá, veď inak nezaplatíš svoj úrok a prídeš tak o svoju dielňu, lebo predáš len za 10000€ a nie za 65000€, aj keď ty si tu hodnotu poctivo vytvorila, ale peniaze na tú pridanú hodnotu, do obehu nikto nedal !!!!!! A to je ten matematický podvod Bankovníctva, finančníctva a celého kapitalizmu !!!!!!!!!!!!!!

Banky sveta vkladajú do obehu, len ISTINY, ale pýtajú, aj ÚROK-Y, ktorý tam nikto nedal. Vytvorením nadhodnoty, NEVYTVORÍŠ REÁLNE PENIAZE.....TY NIE SI BANKA A TÁ PENIAZE NA ÚROKY A NA NEJAKÚ VYTVORENÚ NADHODNOTU PENIAZE NEEMITUJE A PRETO TIETO PENIAZE NESKUTOČNE CHÝBAJÚ A PRETO POTOM PODNIKATEĽIA A OBČANIA BANKROTUJÚ A PRETO JE POTOM ŽIVOT PEKLOM NA ZEMI A BOJOM O PREŽITIE A O ŽIVOT, LEBO SYSTÉM MENOM KAPITALIZMUS, JE NESKUTOČNE VRAŽDIACI PODVOD !!!!!!

Obrázok používateľa Dušan Veselý

Sophia. Bezúročna ekonomika ma byť pochopena takto. Peniaze maju kopirovať tovar. A tovar straca na hodnote. Obilie, či ine potraviny sa kazia, priemyselny tovar častokar straca tzv.moralnu hodnotu..atd. Peniaze maju byť platidlom, nemaju slúžiť na dlhodobu uschovu hodnoty. Napr. by sa tanovilo, že zostatky na účtoch by strácali mesačne 5% z istiny. No, ale kto ich požičia bezúročne, nič nestratí. Takže penazí sa budu držitelia zbavovať, bud si za ne kupia tovary a služby dennej potreby, alebo ich investuju za 0% urok, a tak nestratia na hodnote z ich istiny. Zmizne nezamestnanosť a zmiznu spekulanti, čo prelievaju miliardy hor-dolu po planete za účelom špekulacii.
Je to take ťažké pochopiť?

Obrázok používateľa Rado Ch

Vy ste dalsi z toho pomataneho spolku ?
Co pochopit ? Tie nezmysli co pisete, tam nie je co chapat. By ste zruinovali cele hospodarstvo. Ako komunisti.
Ziadna motivacia pracovat, ziadny konkurencny boj, korupcia, bieda.

Obrázok používateľa Sophia Múdra

Myslíš tým spolok NKD ?
Spolok novodobých komunistických demagógov ?

Možno sú to len stále tí istí traja a "rozširujú" svoje
rady
novými fotkami a nickmi.

Obrázok používateľa Rado Ch

Hej, ale zdruzuju sa pod nazvom "danubka", cize su to "danubkari".
Taki danubkari si plavaju vo vodach bezurocnej ekonomie a hned je ten svet krajsi. Ani mysliet nemusia, obcas na niekoho zahresia, ze nie je dobry danubkar a tym to konci.

Obrázok používateľa Sophia Múdra

Ano, pre mňa to je ťažké pochopiť, pretože to nie je exaktné.
Napríklad hovoríš, že:

"Peniaze maju kopirovať tovar. A tovar straca na hodnote. Obilie, či ine potraviny sa kazia, priemyselny tovar častokar straca tzv.moralnu hodnotu..atd."

Lenže, za peniaze nie len nakupujem tovar za účelom konzumu,
ale pomocou požičaných peňazí aj vytváram
PRIDANÉ HODNOTY (viď môj príspevok nižšie, príklad látka
a oblek)

alebo nakúpim komodity, ktoré časom NESTRÁCAJÚ na hodnote,
ale opačne, časom sa ZHODNOCUJÚ samé.

Napríklad víno, čím staršie, tým má väčšiu hodnotu,
alebo
pozemky v určitej lokalite, ktorá sa stane časom preferovaná a ich cena tým niekoľko násobne stúpne a pod.

Alebo, ako je to s nemateriálnymi, duchovnými hodnotami, napr. autorské práva, alebo vynálezy,
ktorých predmet sa môže práve plynutím času zhodnocovať
geometrickým radom.

Ako je to v tom prípade, keď "tovar" na hodnote nestráca,
ale opačne, jeho trhová hodnota stúpa ???

Obrázok používateľa Juraj Seffer

>>>>>>>>>>>>> Peniaze maju kopirovať tovar. A tovar straca na hodnote

Uplny nezmysel. Tovar nestraca na hodnote len preto ze je tovar. Hodnota je nieco co existuje iba v ludskej mysli. Hodnota zlata vyjadrena v tovaroch stupa cim viacej je tovarov. Ako to pasuje do vasej teorie? Hodnota stredovekej katedraly stupa vdaka tomu ze je ich coraz menej a stale je o ne zaujem. Prikladov je nekonecne mnozstvo.

Hodnota existuje iba v ludskej mysli.

Pozrite si diskusii s Vaskym o tom co je to hodnota a co urcuje cenu:
http://moje.hnonline.sk/node/4918#comment-26318

Uz nevie co by vymyslel na obranu tychto nezmyselov pretoze si je vedomy ze aj jeho "objektivna hodnota" padne, padne cely "system".

>>>>>>>>>>>> Peniaze maju byť platidlom, nemaju slúžiť na dlhodobu uschovu hodnoty

Sluzia peniaze na dlhodobu uschovu? Ak ano, preco je tomu tak a preco by tomu tak byt nemalo? Chcete snad tvrdit ze ak si niekto vytvori rezervny fond ako poistku aby ho akakolvek mala katastrofa nezrazila na kolena, je to problem?

>>>>>>>>>> Napr. by sa tanovilo, že zostatky na účtoch by strácali mesačne 5% z istiny

Kto by to stanovil? Co s tymi ludmi ktori s tym nesuhlasia? Jedna sa o absolutne nemoralny navrh.

>>>>>>>>>> Takže penazí sa budu držitelia zbavovať, bud si za ne kupia tovary a služby dennej potreby, alebo ich investuju za 0% urok, a tak nestratia na hodnote z ich istiny

Ako chcete investovat do dlhodobych projektov a akumulacie kapitalu ak sa ludia vdaka nuteniu do spotreby nevzdaju sucasnej spotreby? Ved dnesna kriza je sposobena nizkymi urokovymi sadzbami ktore dali signal producentom ze je k dispozicii dostatok realne usporenych prostriedkov na to aby mohli zacat dlhdobe investicie. Ked sa prislo na to ze tych realnych prostriedkov nie je dostatok lebo sucasna spotreba neklesla, doslo ku krize.

>>>>>>>>>> Zmizne nezamestnanosť a zmiznu spekulanti, čo prelievaju miliardy hor-dolu po planete za účelom špekulacii.

Pocas celej historie ludstva nedokazal urok nikto efektivne zakazat preto lebo je urcovany casovymi preferenciami ludi. Vyzera to tak ze bezurokova ekonomika sa stala dogmou.

a vies, ze nemas pravdu? jeden obycajny starosta z rakuskeho mesta worgl tak zosmiesnil misesa, ze zdrhol so svojimi bludmi do usa :-)))) to je iba for, ale casovo to zapada :-)))

http://www.krija.blog.sk/detail-ina-cesta-k-oziveniu-hospodarstva..html?...

stalo to na praktikovi, este raz praktikovi nie na kope teoretikov, ktori o ekonomike, o dopadoch uroku na ekonomiku nemaju ani paru. tym praktikom bol:

Silvio Gesell
a jeho
The NATURAL ECONOMIC ORDER

http://www.geokey.de/literatur/doc/neo.pdf

Obrázok používateľa Juraj Seffer

>>>>>>>>> Silvio Gesell a jeho The NATURAL ECONOMIC ORDER

Ironicke ze niekto nazve system nanutenych statom emitovanych penazi ktore starnu "prirodzenym ekonomickym poriadkom". Keynes mal Silvia zrejme velmi rad.

Silvio jednoducho vyhlasi ze sukromne dodavanie penazi prostrednictvom trhu je nemozne a ze peniaze maju hodnotu iba vdaka statu a pokracuje v jeho nezmysloch.

Vraj "free money", pritom ide o kontrolovanu manipulaciu penazi ktora ma podporovat spotrebu a zabranovat setreniu, starnutie penazi, tada tada.

Obrázok používateľa Rado Ch

Pekne nezmysli, ale ani sa necudujem kto to sem pastol.
To ze urok je prirodzeny nik z Javurek a spol. asi nikdy nepochopia.
Tak isto nepochopia, ze bezurocna ekonomika je uplna .....ina, ktora by nas priviedla spat do doby kamennej. Neodstranila by najvacsi problem - koncetracia moci u par ludi.
Nuz, na papier sa zmesti vela nezmyslov.

Obrázok používateľa Ladislav Jakubík

Prirodzené, je akurát to, čo máš medzi nohami !!!!!!!
Čo vymyslel človek, NIE JE PRIRODZENÉ !!!!!!!!
A ÚROK, VYMYSLEL, ČLOVEK, ZA ÚČELOM OBOHATENIA SA, BEZ PRÁCE, ČO NIE JE NIČ INÉ, AKO ÚŽERA !!!!!!!
A TAKOUTO ÚŽEROU, JE KAPITALIZMUS !!!!!!!!

BEZ ÚROKOVÁ EKONOMIKA, JE BEZ ÚŽERNÍCKA EKONOMIKA, TEDA SPRAVODLIVÁ EKONOMIKA !!!!!!!!!!!!

NAJPRV ROZMÝŠĽAJ A POTOM NIEČO TREP !!!!!!!!!

Obrázok používateľa Rado Ch

Caps Lock kvoli mne zapinat nemusite, nicomu to nepomoze a z vas to robi iba vacsieho blazna.
Dajte mi jeden priklad, kde urok nema co hladat.
Ja vam poziciam 10 000 jednotiek, vy mi ich akoze vratite za rok. Kedze ja budem znasat vela rizik (nepoznam buducu vysku inflacie, sam sa oberam o moznost investicii atd) tak si vypytam spat 11 000. Co je na tom neprirodzene ?
Teoria bezurocnej ekonomiky tu bola uz vela krat rozbita, tak sa k tomu uz vracat nejdem.

Obrázok používateľa Ladislav Jakubík

Prd, bola rozbitá, ale keď si to myslíte, brať Vám to presvedčenie nebudem.
Ja som neskutočný blázon, nemáte poňatia aký, ale raz sa to dozviete.

Váš príklad, je o úžere a Vy tomu hovoríte, že je to prirodzené !!!
Tým ste povedali a hovoríte, že klamanie a okrádanie, je prirodzené, teda dané a vrodené od prírody, lebo :

Prirodzenosť: vrodené vlastnosti, povaha daná prírodou,
vlastnosť byť daný prírodou; vrodenosť
vlastnosť nebyť vytvorený ľuďmi, prírodnosť.

Už som Vám povedal, že úrok vytvoril človek a nie príroda. Ak na toto poviete, že to nie je pravda, tak nemá význam s vami ďalej diskutovať.

Na vašom príklade je neprirodzená samotná podstata ÚROKU, LEBO SAMOTNÝ ÚROK JE NEPRIRODZENÝ !!!
TO, ŽE VÁM ÚŽERA SKRZE ÚROK PRÍDE A PRIPADÁ PRIRODZENÁ, TAK TO JE LEN VÁŠ POCIT A PRESVEDČENIE, ALE NIE JE TO PRAVDA !!!

NEVIETE, ČO SLOVO PRIRODZENOSŤ ZNAMENÁ A POMENUVÁVATE S NÍM NIEČO, ČO JE S JEHO VÝZNAMOM, ABSOLÚTNE V PROTIKLADE.

Obrázok používateľa Rado Ch

Nemam zaujem zistovat aky ste blazon, vsak je to zrejme.

Nie, je to priklad uroku, ktory je prirodzeny. Urok nemusi byt vyjadreny len penaznymi jednotkami, moze to byt akakolvek ina komodita. Este raz, co konkretne je na tom neprirodzene ? Kazdy kto pozicia bez uroku je jednoznacne v strate, pretoze dobrovolne znasa vela rizik, ktore s tym suvisia.
Este dokonca ak by nastala deflacia - pri pozicke a 0% uroku ide o skryty urok, pretoze neskor ste si schopny kupit viac.

Obrázok používateľa Juraj Seffer

>>>>>>>>>>>>> Už som Vám povedal, že úrok vytvoril človek a nie príroda

Urok je abstraktny koncept. Nikto ho nevytvoril. Urokom nazyvame vysku odmeny pri poziciavani. Aby som vam to povedal po lopate: rozdiel ceny cohokolvek v case n a case n+1.

Ak argumentujete tym ze urok nie je "prirodzeny" lebo ho nevytvorila priroda (urok nie je fyzicka vec), tak potom
sa okamzite vyzlecte a znicte vsetok vas majetok lebo nie je "prirodzeny", nebol predsa vytvoreny prirodou.

>>>>>>>>>> TO, ŽE VÁM ÚŽERA SKRZE ÚROK PRÍDE A PRIPADÁ PRIRODZENÁ, TAK TO JE LEN VÁŠ POCIT A PRESVEDČENIE, ALE NIE JE TO PRAVDA !!!

Ma niekto podla vas pravo pozicat desat kamenov niekomu a ziadat dvanast kamenov naspat?

Obrázok používateľa Juraj Seffer

>>>>>>>>>>> Čo vymyslel človek, NIE JE PRIRODZENÉ !!!!!!!!

Urok existuje preto lebo si cenite statky teraz viac ako statky v buducnosti. To iste plati pri peniazoch.

>>>>>>>>>>> A ÚROK, VYMYSLEL, ČLOVEK, ZA ÚČELOM OBOHATENIA SA, BEZ PRÁCE, ČO NIE JE NIČ INÉ, AKO ÚŽERA !!!!!!!

Ak niekto zarobi peniaze jeho pracou ci vymenou za majetok, moze ten majetok vymenit za cokolvek chce. Je jeho.

>>>>>>>>>>> NAJPRV ROZMÝŠĽAJ A POTOM NIEČO TREP !!!!!!!!!

Pre vas to plati dvojnasobne. Ste dogmatik.

Obrázok používateľa Rado Ch

Viem co mas na mysli, ale to nie je chybou uroku, ale politikov.
Fed je sukromna spolocnost, ktora vydava peniaze s urokom a teda musi mnozstvo penazi v obehu zvysovat, aby urok bolo mozne splatit. Ale to nie je tym, ze urok existuje, ale tym, ze sa moc koncetrovala uzkemu kruhu ludi.

Ano chamtivost je prirodzena, preto je nebezpecne dovolit vladnut, nech uz je tam ktokolvek.

Obrázok používateľa Juraj Seffer

Vyska uroku na trhu koresponduje s vyskou casovych preferencii ludi. Samotna existencia uroku nevytvara ziadny tlak na exponencialny rast.

Obrázok používateľa Juraj Seffer

>>>>>>>>>> Peníze jsou ve své podstatě krví

Peniaze nie su krv. Zastavenie obehu krvi zabije telo, hromadenie penazi oproti tomu nema negativny vplyv. Naopak, setrenie (hromadenie) a nasledna investicia je zakladom civilizacie. Keby sme spotrebovali vzdy vsetko co vyrobime (vysoka casova preferencia), nikdy by sme nedosiahli dnesnej produktivity. Tak isto, ak niekto hromadi peniaze (drzi ich mimo obehu), kupna sila penazi ostatnych drzitelov stupne.

>>>>>>>>>>> Za všemi dosavadními finančními problémy lidstva stojí takzvaný úrok

Za krizami nestoji existencia uroku ale manipulacia penazi, najma frakcne rezervy.

>>>>>>>>>>> Současné národní měny a celá světová ekonomika je založena na dluhu a strachu z nedostatku

Vdaka diktatu statu ktory zakazal komoditne peniaze a pod hrozbou nasilia ich nahradil fiat menami zatial co zlegitimizoval a ulacil podvod ktorym su frakcne rezervy.

>>>>>>>>>>> Židé nesměli půjčovat na úrok židům, to jim ale nebránilo tuto nekalou praxi provozovat vůči ne-židům, proto byli židé ve středověku tak neoblíbení

Naopak. Ludia boli vzdy ochotni pozicat si aj s urokom, inak by si nepoziciavali. Urok nedokaze zakzat nikto. Ludia preferuju statky teraz oproti tym v buducnosti a pokial je tak, urok neklesne na nulu.
Urok bol pocas prohibicie cirkvou zahrnuty v inych poplatkoch. Vid Jesús Huerta de Soto - Money, Bank Credit, and Economic Cycles

>>>>>>>>>>>> Islám toto nekalé vydělávání peněz zakazoval podstatně důrazněji

Urok v Islamskom bankovnictve existuje.

>>>>>>>>>>> Dnešní společnost se vyznačuje hlavně tím, že drtivá většina lidí žije na dluh a tento životní styl se stal neodmyslitelnou součástí života jednotlivců, rodin, firem, ale i politických stran a bohužel i států.

Demokracia priniesla zvysenie casovej preferencie ludi ktora predtym trvale klesala (ludia si coraz viac cenia sucasne statky oproti tym v buducnosti - vsetko spotrebuju), zvysenie uroku, znizenie uspor a celkovy upad spolocnosti vdaka welfare systemu ktory umoznuje jednotlivcom zbavit sa ich zodpovednosti za ich zivot.
Dalsim dovodom zitia na dlh je samozrejme statom nastoleny monetarny system frakcnych rezerv kedy nove "peniaze" vznikaju ako dlh.

>>>>>>>>>>>> Úrok nepřímo povzbuzuje falešnou soutěživost účastníků bankovního systému.

Autor neuvadza preco. Vyska uroku pomaha koordinovat produkciu. Ak dokaze niekto investovat pri vyssom uroku ako konkurencia (vdaka zvyseniu vynosov, lepsej technologii, dostupnosti kapitalu a pod.), znamena to ze takato investicia dostane prednost pred investiciou pri ktorej by bol realizovatelny urok nizsi.

>>>>>>>>>>>> Úrok neustále podněcuje potřebu stálého růstu, dokonce i tehdy, když při něm skutečná životní úroveň stagnuje.

Ak stupa produktivita (co je pripad dlhej historie komoditnych penazi), casove preferencie ludi zvyknu mat klesajucu tendenciu - statky teraz si cenia coraz menej oproti tym v buducnosti. So zvysujucou sa produktivitou a klesajucimi casovymi preferenciami klesa aj vyska uroku. Ak ludia nesetria, vyska uroku je vyssia. Cize urok samotny k nicomu nepodnecuje, jedna sa o cenu penazi v case ktora je ovplyvnovana rozhodnutim kazdeho cloveka.

>>>>>>>>>>>> Když banka tvoří peníze tím, že vám poskytne hypoteční půjčku ve výši 100 000 Kč, vytvoří jen jistinu v momentu, kdy ji připíše na váš účet

Autor v tomo clanku vlastne kritizuje frakcne rezervy a nie urok.

>>>>>>>>>>>> Protože se všechny banky chovají stejně, zákonitě musí někdo z vychytralého a bezohledného systému vypadnout a zkrachovat.

Ak existuje 100 jedotiek penazi a niekto si pozicia 10 s urokom 2, znamena to ze musi ziskat 12 z celkoveho poctu 100 predajom sluzieb ci tovarov. Peniaze su prostriedkom vymeny. Samotne peniaze nie su jedinym ukazovatelom bohatstva. Ziskanie 12 z celkoveho objemu penazi neznamena ze niekto musi z trhu vypadnut alebo skrachovat.

>>>>>>>>>>>>> V ekonomické oblasti je tento necitelný systém dále provázen vlnou neuhrazených faktur a nesplacených pohledávek, které se šíří řetězovou reakcí a postupně způsobují firmám a lidem ekonomické potíže, které logicky vyvolávají vlnu propouštění a ztráty pracovních míst.

Tie neuhradene faktury a nesplatene pohladavky sa objavuju vzdy v case ked ludia zistia ze projekty do ktorych sa pustili pri znizenych urokovych sadzbach centralnej banky nie su dokoncitelne pretoze peniaze ktore dostali od bank neboli usporene ale vytvorene z nicoho. Luydia fyzicky neusporili dostatok prostriedkov na preklenutie doby investicie - terajsia spotreba nebola znizena aby sa mohli zasoby spotrebovat pocas doby investicii.

>>>>>>>>>>>>> Paradoxem současného stavu je skutečnost, že největším dlužníkem je stát.

Nejedna sa o paradox ale o velmi vysvetlitelny jav. Demokracia, teda akysi prenajom vlady na kratku dobu bez moznosti vlastnenia takejto moci sposobuje to ze politici preferuju minanie teraz oproti dlhodobym planom pretoze vedia ze o rok ci dva uz nemusia byt pri "kormidle". Stat sa moze zadlzovat a domahat sa splacania tychto dlhom nasilim pomocou dani ale skryto cez inflaciu, teda tlacenie novych penazi. Tu je dost viditelny rozdiel medzi monarchiou, kedy dlhy krala boli jeho vlastne a nie dlhy ludi a demokraciou kedy su ludia nuteni platit za dlhy sposobebe politikmi ktori uz davno nie su pri moci a ani nemaju ziadnu osobnu zodpovednost.

>>>>>>>>>>> Aby dostály svým závazkům vůči bankám a mnohdy z důvodu obavy ze samotného přežití jsou nuceny sáhnout až k nekalým praktikám korupce.

Preco autor nenapise ze banky ktore pozicali ludom a firmam ktore to nedokazu splatit by tiez skrachovali keby nebolo statu a jeho zachrannej ruky vybranym bankam?

>>>>>>>>>>>> Hlavní podstata nesmyslnosti celého dnešního pojetí půjčování peněz je v tom, že žádná banka ani žádný jiný systém, který spekuluje nebo obchoduje s penězi, není schopen vytvořit nic, co by mohlo současné společnosti prospívat

Toto je samozrejme nezmysel. Ten kto usetri peniaze, a teda realny kapital ktory by bol inak spotrebovany (napriklad rozhodol sa nekupit nove auto), sa snazi investovat usetrene peniaze tam kde je to najviac vyhodne aby dostal v buducnosti viac naspat. Banka sprostredkovava vymenu medzi sporitelom a tym kto potrebuju usetrene peniaze na investiciu. Snad nechce autor tvrdit ze majitel zelovocu ktory nakupi zeleninu od jedneho dodavatela aby ju v zapati predal inemu (koncovemu zakaznikovi) a dosiahol zisk ako odmenu neprodukuje nic co by bolo spolocnosti na osoh? Banka robi to iste, s peniazmi (komoditou) - najde toho kto potrebuje a toho kto je ochotny pozicat.

>>>>>>>>>>> Banka neumí vyprodukovat žádné materiální hodnoty založené například na výrobním procesu.

Ake materialne hodnoty produkuje muzikant ci herec pocas vystupenia? Nie je jeho hodnota prave v tom co je nematerialne? Taketo nezmysly patria do kniziek komunistickej uderky, nie do serioznej debaty.

>>>>>>>>>> Ona jen posílá všechny svoje klienty, aby pro ni tyto peníze vydělali, a to bez ohledu na to, že jich značné procento nemůže v této podvodné soutěži ekonomicky přežít.

Banka nikoho nikam neposiela. Kazdy moze neustale minat vsetko co zarobi a nepoziciavat si od inych, investovat iba z vlastnych uspor. Alebo ziskavat investicie/pozicky bez bank.

>>>>>>>>>>> Největší tragédií současné společnosti je, že bankovní sektor vydělává tímto podvodným způsobem ze všech hospodářských oblastí nejvíce, a to i v dobách hluboké ekonomické recese

Autor opat pise nezmysly pretoze banky nezarabaju tak vdaka urokom ale vdaka tomu ze stat zlegalizoval frakcne rezervy, udelil bankam bailouty za ktore musia platit danovnici a nie politici, a v neposlendom rade aj preto ze centralna banka nakupuje od bank statne dlhopisy ktore tieto banky nakupuju priamo od statu a zarabaju na tomto nejake to percento (rozdiel medzi cenou za statny dlhopis a cenou od centralnej banky).

>>>>>>>>>> akýkoliv obchod s penězi je ve své podstatě brzdou rozvoje společnosti ve všech oblastech

Nicim nepodlozene tvrdenie.

>>>>>>>>> Půjčování peněz na úrok je nemorální

Peniaze su majetok, tak ako vsetko ostatne - zemiaky ci auto. Kazdy ma pravo vymenit svoj majetok za co chce. To iste plati o peniazoch. Ak by sme si cenili statky ktore ziskame v buducnosti tak isto ako tie ktore mozeme mat hned teraz, urok by de facto neexistoval. Urok per se nie je nemoralny a ani problem. Problem nastava v dnesnom systeme "penazi" ktore su zalozene na dlhu.

>>>>>>>>> Systém úrokovaných půjček způsobuje odčerpávání ekonomických hodnot z výrobní sféry, a tím pádem trvale brzdí přirozený rozvoj této oblasti.

Tvrdenie ktore nedava zmysel.

>>>>>>>>>> V oblasti hypotečních úvěrů taktéž odčerpává finance od stavebníků, čímž způsobuje v této oblasti nemalé ztráty a brzdí přirozený vývoj.

Autor nie je v obraze. Sektor stavebnictva zaznamenal pocas najvasieho uverovania v historii USA rekordne zisky a marze ktore skoncili v okamihu kolapsu trhu s hypotekami. Takze samotne zvysene uverovanie bank vdaka znizenemu uroku od centralnej banky sposobil ohromny rast stavebneho sektora.

>>>>>>>>>> Stát by měl být ve své zemi hlavním garantem výrobního potenciálu

Stat nemoze nic garantovat. Nie zakony alebo nariadenia produkuju statky, ale ludi vzajomnou spolupracou. Stat moze takyto proces iba pokazit.

>>>>>>>>>> Ten, kdo první uspokojuje svoje potřeby u krachujícího subjektu, je stát, následuje banka, až teprve nakonec, když už je většinou vše rozebráno, přichází na řadu firmy, kterým zkrachovalý subjekt dlužil peníze

Vsak ten kto ma monopol na rozhodovanie (stat), vyuzije ho vo svoj prospech a prospech zaujmovych skupin.

>>>>>>>>>> Správné pořadí vykrývání pohledávek je následující:

Spravne poriadie neexistuje. Kazdy ma rovnako pravo na majetok ktory nie je dlznik schopny vratit.

>>>>>>>>>> Takto nastavený systém by velice brzy donutil banky přehodnotit svoje chování a přestat s vychytralým a bezohledným okrádáním lidské společnosti.

Bankrot spolocnosti je to posledne na com banky zarabaju ci ziskavaju bohatstvo.

>>>>>>>>>>> Stávající půjčky je třeba doplatit a za žádných okolností nové neuzavírat

Dlhy statov treba zrusit pretoze obyvatelia v ziadnom pripade nie su zodpovedni za dlhy ktore narobili politici. Samotne hodenie listka s cislom strany do volebnej urny nijako neopravnuje politika zavesit statisice dlzoby na krk danoveho poplatnika.

>>>>>>>>>>> Zrušit všechny debetní karty a přehodnotit všechny placené bankovní služby

Tu sa uz autor "utrhol z retaze".

>>>>>>>>>>> Mít stále na paměti, že jakákoliv půjčka peněz je falešná podvodná soutěž, kterou právě vy nemusíte vyhrát a i když se vám to podaří, mějte na paměti, že jen za cenu, že někdo musel prohrát.

Ak som uz napisal, nejde o ziadnu hru so stolickami kde sa znizuje ich pocet a zakazdym z nej jeden vypadne. Urok je ziskavany z celkoveho mnozstva penazi a peniaze su prostriedkom vymeny sluzieb a tovarov. Samotny presun penazi od jedneho k druhemu neznamena bankrot jedneho z nich.
Ved aj keby urok neexistoval, peniaze by sa stale prelievali od jedneho k druhemu podla toho kto co produkuje a kto co ponuka.

>>>>>>>>>>>> To samé platí o akciové burze v jakékoli podobě.

Toto uz nestoji ani za komentar.

>>>>>>>>>>> je třeba zformovat nové sdružení firem do Hospodářské asociace, která sdruží firemní potenciál, který bude zastupovat firmy ... s cílem vytvořit spravedlivou prosperující odpovědnou společnost orientovanou na soudržnost a vzájemnou spolupráci.

Preco to autor nenazve pravym menom - socializmus.

>>>>>>>>>> Mírný nadbytek tedy deflace

Nadbytok nie je deflacia. Nadbytok coho? Penazi? Ceny tovarov a sluzieb sa predsa prisposobuju objemu penazi a nie naopak!

>>>>>>>>> Současný bankovní úvěrový systém je založen na nedostatku, a o to bankám jde.

Ironicky, dnesny penazny system je zalozeny na hojnosti, a to hojnosti penazi. Penazna zasoba stupla niekolko desiatok krat od zaciatku 20. storocia. Ide vsak iba o prerozdelovanie a nie vytvaranie noveho bohatstva.

>>>>>>>>>>>> Pokud občané a firmy opustí dosavadní falešnou cestu bankovního sektoru, který vydělává peníze bez vlastního přičinění

Na to netreba stat a monopolne bezurocne peniaze. To co treba je zrusit monopol penazi statu a umoznit ludom aby si vybrali za peniaze to co chcu oni. Ci uz to bude bezurocne peniaze vydavane sukromne alebo komoditne peniaze ponukane na trhu.

>>>>>>>>>>> Tento dokument byl vypracován na základě spolupráce řady zkušených odborníků z bankovní, sociální oblasti, práva a ekonomických autorit.

Bolo by dobre vidiet ake autority sa na nom podielali pretoze cely clanok posobi ako opis problemov ktore su sposobene statom a monopolizaciou monterneho systemu, najma problem frakcnych rezerva preto opisovanie uroku samotneho ako povod zla je smiesnym zavadzanim.

uz prvy bod mas zle. su krvou a je jedno co tvrdi mises. kontrakcia penaznej zasoby sposobuje to iste v ekonomike ako krvacanie cloveka, ak krvaca z tepny tak je konec. krvacanie cloveka je hromadenie krvi mimo obeh. hromadenie penazi mimo obeh je to iste. mas to aj v ekonomickej knihe knih tzv protokolov: vsetky krizy sme sposobili odcerpanim penazi z obehu. krachy bank sposobuju odcerpavanie penazi z obehu, takto sposobena deflacia vytvara tlak na pokles cien. a tomuto vsetkemu dava za pravdu aj mnou uz niekolkokrat udavany citat hayeka o tom, ze penazna zasoba sa nesmie menit!!! teda ani rast, ani klesat!

je faktom, empirickym poznanim, ze pri vysokych uroch sa rozvoj ekonomiky spomaluje, zastavuje a prepada. naopak pri nizkych urokoch stupa, zrychluje... takze tvrdit, ze urok v tom nema prsty je smiesne.

stat nezakazal komoditne peniaze. stat bol prinuteny nenazrancami ich opustit, nenazrancami, ktori vo vojnach financuju obe strany, ktori podplacaju ako pise autor, ktori su inak celkom neschopni...

"Ludia preferuju statky teraz oproti tym v buducnosti a pokial je tak, urok neklesne na nulu."

nepreferuju. je to loz, zavadzanie a hlavne zovseobecnovanie. preco potom niektori sporia? skusim to inak. rakuska skola sa odvolava na racionalitu, ale v tomto pripade ju ignoruje, preco? rakuska skola sa odvolava na ludske jednanie jednotlivca, preco v tejto otazke to generalizovanie, ta loz, to zavadzanie?

clovek nepozna svoju buducnost, nevie co ho caka a preto spori, lebo v pripade nepredvidanych okolnosti moze uspory pouzit. urok neklesne na nulu preto, lebo tam je zahrnuty zisk banky a ocakavana inflacia. co by tam zapocitavali v case deflacie?

a dalej sa mi uz nechce...

Obrázok používateľa Juraj Seffer

>>>>>>>>>>>> vsetky krizy sme sposobili odcerpanim penazi z obehu. krachy bank sposobuju odcerpavanie penazi z obehu, takto sposobena deflacia vytvara tlak na pokles cien

Klasicka chyba. Kriza je proces pocas ktoreho sa ocistuje ekonomika deflaciou - rusenim dlhov a projektov ktore sa nedaju dokoncit. Alebo chcete snad tvrdit ze umely boom vdaka fiat kreditu bez uspor je to spravne orechove?

>>>>>>>>>>> a tomuto vsetkemu dava za pravdu aj mnou uz niekolkokrat udavany citat hayeka o tom, ze penazna zasoba sa nesmie menit!!! teda ani rast, ani klesat!

Viete velmi dobre ze Hayek sam taketo myslenie opustil. Bol za uplne odlucenie penazi od statu - privatne peniaze. Na byvaleho socialistu je to pekny vysledok!

>>>>>>>>>>> je faktom, empirickym poznanim, ze pri vysokych uroch sa rozvoj ekonomiky spomaluje, zastavuje a prepada. naopak pri nizkych urokoch stupa, zrychluje... takze tvrdit, ze urok v tom nema prsty je smiesne.

Ale co sposobuje vysoky ci nizky urok? Ak o tom rozmyslame cisto teoreticky bez manipulacie centralnej banky ci frakcnych rezerv. Nie je to casova preferencia ludi, to kolko setria? Teda cim viac setria a investuju do buducej spotreby, tym viac bude rast ekonomika. Ak ziju z ruky do ust a vsetko spotrebuju, tazko zvysia produktivitu.

Cize nie nominalna vyska uroku ktora moze byt umelo stanovena, ale preferencie ludi a mnozstvo uspor je to co zvysuje buducu produktivitu.

Ako by ste chceli robit investicie a rast ekonomiku pri 0% uroku ak sa nevzdate sucasnej spotreby vdaka tomu ze ludia znizili svoju casovu preferenciu?

Ved vyska uroku klesala pocas desiatich storoci vdaka tomuto procesu. Az do 20. storocia kedy bol tento trend zvrateny politickou zmenou.

>>>>>>>>>>>> stat nezakazal komoditne peniaze. stat bol prinuteny nenazrancami ich opustit, nenazrancami, ktori vo vojnach financuju obe strany, ktori podplacaju ako pise autor, ktori su inak celkom neschopni...

Stat zbankrotoval niekolkokrat. Pocas vojen kedy suspendoval konvertibilitu lebo mu nebol nikto ochotny pozicat na vojny, a potom zbankrotoval aj pocas mieru zalozenim Bretton Woods a jeho opustenim v 1971.

Komoditne peniaze boli aj de jure zakazane ked napriklad Americani nemohli vlastnit zlato. O tom ze za komodity sa plati dan ci podliehaju dovoznym prirazkam a pod. hovorit ani nemusim.

>>>>>>>>>>> nepreferuju. je to loz, zavadzanie a hlavne zovseobecnovanie. preco potom niektori sporia?

Kazdy ma predsa ine preferencie. Ten kto kradne a zije zo dna na den ich ma vysoke - zalezi co je teraz nie co bude potom (ked bude uvazneny atd).
Ten kto spori a odtrha si od ust aby mal on ci jeho rodina v buducnosti viac ich ma nizsie. Ktokolvek kto okamzite nespotrebuje vsetko co ma k dizpozicii ma kladne casove preferencie - z dovodu neurcitosti toho co bude, pretoze ziska viac v buducnosti obmedzenim sucasnej spotreby atd. Je to uplne prirodzeny jav.

>>>>>>>>>>> rakuska skola sa odvolava na ludske jednanie jednotlivca, preco v tejto otazke to generalizovanie, ta loz, to zavadzanie?

V akom zmysle? Prave pisem ze kazdy ma ine. Barbar niekde v pralese ktory nedokaze usetrit takmer nic ich ma dost vysoke. Nikto predsa netvrdi ze pretoze je vyska uroku na trhu 5%, kazdy ma taketo casove preferencie.

>>>>>>>>>>> clovek nepozna svoju buducnost, nevie co ho caka a preto spori, lebo v pripade nepredvidanych okolnosti moze uspory pouzit

Vid bod vyssie. Toto je jeden z dovodov preco ludia sporia a teda znizuju svoje casove preferencie. Uspokoja sa s mensim mnozstvom statkov teraz aby mali viac v buducnosti, napr. na pokrytie neocakavanych udalosti.

>>>>>>>>>>> urok neklesne na nulu preto, lebo tam je zahrnuty zisk banky a ocakavana inflacia

Ved rozdiel v uroku je poplatok banke za sprostredkovanie. Kludne to nazvite 10 poziciam osobe B ktora mi o rok vrati 12. A jednorazovo zaplatim banke 1 ako poplatok. Chcete snad tvrdit ludia poziciavaju za urok iba ked je zainteresovany sprostredkovatel a nikdy nie napriamo?

Ha. A stále dokola. To, že Vaša bezúročná ekonomika tu bola rozdupaná niekoľkokrát to vie každý. A vy si stále myslíte, že opakovaním niečo zmeníte.

Obrázok používateľa Sophia Múdra

Hallo, Ladislav !

1.
"Ako a kde a od koho si získala tých ďalších 55 000 €...
kde sa vzali, kto ti ich dal, ako ich získal...."

Ad 1.
No môj laický názor je, že ak som UMOM a PRÁCOU vytvorila
novú hodnotu,
ktorá tu pred tým nebola, vymením ju tiež za hodnotu,
pre lepšie chápanie, povedzme tiež za hodnotu, ktorá tu pred tým nebola,
a síce, povedzme napríklad za ropu,
ktorú práve vyťažila firma arabského šejka,pred tým tu tiež nebola,
a vymenil ju so mnou za nádherné šaty pre ženy svojho háremu.
Ja tú naftu ale nepotrebujem, tak mi dá šejk na ňu "bumášku", že ju vlastním, ja idem k nejakému Židovi
a opýtam sa ho, či nechce vymeniť
moju bumášku od šejka za cash, povedzme za švajčiarske Franky (doláre nechám Číňanom, tie sa mi nepozdávajú).

Keďže je Žid dobrý obchodník, jasné že vymení a síce tak,
ABY MAL Z TOHO AJ ON OSOH,
načo by sa inak so mnou otravoval, nepadol predsa na hlavu, že ?
A tak to ide pekne dokola, PENIAZE by mali symbolizovať
HODNOTY,
no a na novovytvorené hodnoty sa musia vytlačiť ďaľšie
papierové, alebo kovové, alebo sklené či už aké symboly.

Čiže, nechápem, prečo sa držíš peňazí, ktoré sú v obehu,
veď
ich množstvo sa musí v obehu zvyšovať priamo úmerne so
zvyšovaním novovytváraných hodnôt.

Peniaze a ich obeh predsa nemôžeš porovnávať s kolobehom vody v prírode, ktorej je stále to isté množstvo,
mení sa len jej stav.

Peniaze totiž predstavujú a symbolizujú hodnoty,
ktoré
HOMO SAPIENS neustále vytvára NOVÉ, svojim UMOM a PRÁCOU a s týmto
musí korešpondovať aj množstvo peňazí, ktoré je týmito hodnotami kryté.

2.
" Na úroky, ani na tvoju pridanú hodnotu, ani na úroky iných pôžičiek, neboli nikým a nikdy vytvorené žiadne peniaze !!!!!!!!!!!! Chápeš ?????

Ad 2.
Nie, nechápem.

Z peňazí, ktoré mi dal Žid za moju ropu od šejka, vrátim
dlh nejakej banke v Kocúrkove,
a ešte jej zaplatím pekne slušne aj ÚROK za to,
že mi umožnila
realizovať MOJE SCHOPNOSTI a vytvoriť NOVÉ HODNOTY,
z ktorých mám
ZISK, ZISK, ZISK, ZISK a ešte raz ZISK,
ktorý je dosť veľký na to, aby bol v ňom zahrnutý aj úrok.

Teda ZISK,
ktorý by mi NEANDERTÁLCI, ako napr.Rudko Vaský aj s tebou najradšej UKRADLI,
aby ste si ho
ZA NIČ, teda BEZPRACNE podelili medzi sebou.

Tak na to ti poviem, že "modré oko"!!!

Obrázok používateľa Peter B

Vyzerá to tak, že pre niekoho úrok nie je ekonomický ale psychický problém.

Pre Váskeho.

Dám to hneď hore, aby to bolo prehľadnejšie. Dúfam, že neva.

Ja som žiadny prvý bod nepriniesol.To bola jednoduchá odpoveď na tvoj príspevok, kde si sa pýtal, či sa budeme v práve a spravodlivosti výlučne subjektívnymi preferenciami. (Ja dokážem jednoducho bez okolkov odpovedať na rozdiel od niekoho)

Takže bod dva bol vlastne argument na moju odpoveď čiže bod 1. Takže poďme teda bod po bode a vyráť mi bod 2.

Buď tak dobrý a už si tu odpusť ten výraz chytať za gule, pretože chytať si môžeš akurát tak svoje a čo si ty so svojim "nádobím" robíš mi je úplne jedno.

Feedback