Zatrasú sa pod úradníkmi stoličky?

Zastaraný systém, rodinkárstvo, nepríjemné vystupovanie a nevzdelanosť úradníkov budú v štátnej správe minulosťou. Vraj. Brusel na to dá 335 miliónov.
 
Na odporúčanie európskej komisie by mali členské štáty zreformovať verejnú správu. Vraj má byť efektívnejšia a transparentnejšia. Finančne pomôcť majú prostriedky z eurofondov, ktoré sú na to už vyčlenené. Podmienkou dotácie však bola zmena právnej úpravy. Keď len to...
 
...podmienka splnená.
 
Z dielne Úradu vlády SR vzišiel nový zákon o štátnej službe. Účinný bude od 1. júna 2017. Verejná správa bude fungovať inak. Lepšie. Vraj. Údajne. Mala by. Majú to zabezpečiť najmä požiadavky na odbornosť, nestrannosť a prioritne politickú nezávislosť zamestnancov v štátnej službe. Nový vietor v podobe odbornosti má vystriedať spráchnivený systém obsadzovania pozícií politickými nominantmi.
 
Princípy sú piliere...
 
Aktuálny zákon o štátnej službe zopár princípov budovania štátnej služby síce upravoval, nebol však jasne definovaný ich zmysel. A čo nie je na papieri, akoby nebolo. Nekole to tak do očí, keď sa tým nik neriadi. Nová úprava už nedáva priestor špekuláciám, odvolávkam na právne vákuum, či diferenciácii jazykových výkladov. Teda, nemala by. Podľa nového zákona už totiž má byť každému jasné, čo sa myslí politickou neutralitou či rovnakým zaobchádzaním. Vysvetlené sú aj princípy zákonnosti, transparentného zamestnávania, efektívneho riadenia, nestrannosti, profesionality, transparentného, rovnakého odmeňovania a stability.
 
Informácie o výberovom konaní do služobného úradu budú verejne prístupné a šesťmesačná dočasná štátna služba sa ruší. Uchádzačov o miesto v úradoch bude viac. Vyberať sa bude podľa zákona. Verejný záujem má prednosť pred politickým a štátna správa bude odbornejšia a kvalitnejšia. Služobný úrad má zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov pre kvalitný výkon štátnej služby. Vzdelávanie bude právom, ale aj povinnosťou a odmenou budú pravidelné služobné hodnotenia.
 
Čo sa týka výberových konaní na pozície generálnych riaditeľov, nový zákon zavádza povinné výberové konanie metódou hodnotiaceho centra. To má overiť požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača, čím sa zabezpečí vyššia profesionalita a osobnostné kvality tých, ktorí mienia vstúpiť do štátnej služby.
 
Podľa etického kódexu, má štátny zamestnanec konať s verejnosťou a s ostatnými zamestnancami úradu čestne, korektne a v súlade so zásadou slušného správania. Týka sa to najmä princípu profesionality, ktorý je úradníkom (česť výnimkám) niekedy za ťažko aplikovať do praxe. Starého psa novým kúskom nenaučíš. No aj malý dvor a veľký bič, občas niečo zmôžu. Po novom tak bude i slušnosť pod väčším dohľadom.
 
Pod kontrolou...
 
Na ochranu princípov štátnej služby si posvieti Rada ako nezávislý monitorovací a koordinačný orgán. Kontrolu dodržiavania nového zákona bude okrem služobného úradu vykonávať aj kancelária národnej rady a úrad vlády. V neposlednom rade (ak nie najmä) občania, ktorí posúdia predovšetkým odbornosť a slušnosť pánov a paní z byrokracie. Reforma obsahuje i zdvihnutý prst v podobe úpravy disciplinárneho konania. Očakávania sú veľké. Ani nádej (napočudovanie) ešte tak celkom nevymrela. Len tie skúsenosti...posmešne krútia hlavou. Hoci, peniaze robia divy. Možnože ten Brusel predsa len prispeje k efektívnej verejnej správe. A keď sa pošťastí, aj u nás.
Tento článok sa vám páči.

Pridať komentár

Feedback