Zo zvýšenia minimálnej mzdy získa štát viac ako pracujúci

Štát na zvýšení minimálnej mzdy zarobí v priemere 22 eur. Čistý príjem zamestnanca sa zvýši len o 19 eur...

Podľa dostupných informácií a indícií sa v roku 2017 zvýši mesačná minimálna mzda zo súčasných 405 eur o 30 eur na 435 eur. Tak ako vlani je zaujímavý fakt, že na zvýšení minimálnej mzdy získa viac štát než samotní zamestnanci. Konkrétne pri zvýšení minimálnej mzdy o 30 eur získa štát naviac sumu v rozmedzí od 17,69 eur po 27,46 eur. Čistá mzda zamestnanca sa však zvýši len o 19,10 eur. Pritom mzdové náklady zamestnávateľa (mzda + odvody) sa zvýšia o 46,56 eur.

*

Ak vás to zaujíma, tu sú podrobné výpočty.

Rok 2016
=======

Minimálna mzda je 405 eur.

Od roku 2015 je zavedená odpočítateľná položka pri zdravotných odvodoch. Pri príjme zamestnanca 380 eur je celých 380 eur. Pri príjme zamestnanca nad 380 eur sa znižuje o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 eur. Pri príjme 405 eur tak je odpočítateľná položka daná ako 380 – 2 x (405 – 380), čo je 330 eur.

Nezdaniteľná časť základu dane je od roku 2013 stanovená vo výške 316,94 eur mesačne.

*
Odvody zamestnávateľa pri minimálnej mzde 405 eur

- zdravotné 10% z (405 – 330 ... odpočítateľná položka) = 7,50 eur

- starobné 14% = 56,70 eur

- invalidné 3% = 12,15 eur

- nemocenské 1,4% = 5,67 eur

- nezamestnanosť 1% = 4,05 eur

- úrazové 0,8% = 3,24 eur

- garančné 0,25% = 1,01 eur

- rezervný fond 4,75% = 19,23 eur … spolu odvody zamestnávateľa 109,55 eur.

*
Odvody zamestnanca pri minimálnej mzde 405 eur

- zdravotné 4% z (405 – 330 ... odpočítateľná položka) = 3 eur

- starobné 4% = 16,20 eur

- invalidné 3% = 12,15 eur

- nemocenské 1,4% = 5,67 eur

- nezamestnanosť 1% = 4,05 eur  … spolu odvody zamestnanca 41,07 eur.

*
Daň zamestnanca 19% zo 405 – 41,07 (odvody zamestnanca)  – 316,94 (nezdaniteľná časť) = 8,92 eur.

*
Sumarizácia pre rok 2016:

Čistý príjem zamestnanca je 405 - 41,07 (odvody) - 8,92 (daň) = 355,01 eur.

Štát si berie na odvodoch zamestnávateľa a zamestnanca a na dani zamestnanca 109,55 + 41,07 + 8,92 = 159,54 eur.

Náklady zamestnávateľa na mzdu zamestnanca a odvody sú 405 + 109,55 = 514,55 eur.

***
Rok 2017
=======

Minimálna mzda bude 435 eur.

Filozofia odpočítateľnej položky sa nemení, pri príjme 380 eur je celých 380 eur. Pri príjme nad 380 eur sa znižuje o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 eur. Pri príjme 435 eur tak je odpočítateľná položka daná ako 380 – 2 x (435 – 380), čo bude len 270 eur.

Nezdaniteľná časť základu dane bude v roku 2017 naďalej bez zmeny 316,94 eur.

*
Odvody zamestnávateľa z minimálnej mzdy 435 eur

- zdravotné 10% z (435 – 270) = 16,50 eur

- starobné 14% = 60,90 eur

- invalidné 3% = 13,05 eur

- nemocenské 1,4% = 6,09 eur

- nezamestnanosť 1% = 4,35 eur

- úrazové 0,8% = 3,48 eur

- garančné 0,25% = 1,08 eur

- rezervný fond 4,75% = 20,66 eur … spolu odvody zamestnávateľa 126,11 eur.

*
Odvody zamestnanca z minimálnej mzdy 435 eur

- zdravotné 4% z (435 – 270) = 6,60 eur

- starobné 4% = 17,40 eur

- invalidné 3% = 13,05 eur

- nemocenské 1,4% = 6,09 eur

- nezamestnanosť 1% = 4,35 eur  … spolu odvody zamestnanca 47,49 eur.

*
Daň zamestnanca 19% z 435 – 47,49 (odvody zamestnanca)  – 316,94 (nezdaniteľná časť) = 13,40 eur.

*
Sumarizácia pre rok 2017:

Čistý príjem zamestnanca bude 435 - 47,49 (odvody) - 13,40 (daň) = 374,11 eur.

Štát vyberie na odvodoch zamestnávateľa a zamestnanca a na dani zamestnanca 126,11 + 47,49 + 13,40 = 187 eur.

Náklady zamestnávateľa na mzdu zamestnanca a odvody budú 435 + 126,11 = 561,11 eur.

***

Rekapitulácia

Zvýšením minimálnej mzdy v roku 2017 zo 405 eur na 435 eur sa zvýši čistý príjem zamestnanca z 355,01 eur na 374,11 eur, teda o 19,10 eur.

Príjem štátu z odvodov a daní sa zvýši zo 159,54 eur na 187 eur, teda sa zvýši o 27,46 eur.

Náklady zamestnávateľa na mzdu a odvody sa zvýšia z 514,55 eur na 561,11 eur, teda sa zvýšia o 46,56 eur.

Poznámka: U tých zamestnávateľov, ktorí sú v zisku a budú platiť ako právnická osoba daň z príjmov (21%), zvýšenie nákladov o 46,56 eur súčasne znamená zníženie dane o 9,77 eur.  V takom prípade bude príjem štátu vyšší o 17,69 eur.

Zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2017 na 435 eur zaplatia zamestnávatelia (náklady sa  im zvýšia o 46,56 eur) ale štát na zvýšenie minimálnej mzdy  neprispeje nijako - ani zvýšením odpočítateľnej položky ani zvýšením nezdaniteľnej časti.

Naopak štát na zvýšení minimálnej mzdy “zarobí” v závislosti od toho, či je zamestnávateľ v zisku, sumu od 17,69 eur až po 27,46 eur.

Čistý príjem zamestnanca sa pritom zvýši len o 19,10 eur. Je zrejmé, že vo väčšine prípadov, najmä u menších zamestnávateľov, tak zo zvýšenia minimálnej mzdy získa viac štát (Finančná správa, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne) ako pracujúci ľudia.

Pridať komentár

Feedback