Urbárnici, ste na rade

Od roku 2018 budú platiť daň z príjmu z prijatých podielov aj členovia pozemkových spoločenstiev - urbárnici

Žijete zo skromného dôchodku na strednom, či severnom Slovensku. Vítaným prilepšením k dôchodku je príjem, ktorý dostávate z urbárskeho spoločenstva - z toho kusa lesa, ktorý ste zdedili po rodičoch a ktorý dnes máte v urbáre. Doteraz ste z tohto príjmu neplatili žiadne dane, žiadne odvody - ani zdravotné, ani iné. To čo vám urbariát vyplatil, bolo celé vaše. 

Toto bude od roku 2018 minulosťou. Od roku 2018 budete aj vy platiť daň z podielov, ktoré vám vypláca urbár - váš príjem tak bude nižší ako doteraz.

Tá chvíľa, kedy budete aj vy z vašich daní financovať luxusný život premiéra Fica, ministra vnútra Kaliňáka, ich komplica Bašternáka  a ďalších zlodejov sa blíži...

*
*
***

Pre odborníkov:

Podľa dnes platného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je podľa § 3 ods. 2 písm. d) podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou (urbár) na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou príjem, ktorý nie je predmetom dane.

Z prijatých podielov tak urbárnik daň z príjmu neplatí. Na rozdiel od podielov na zisku spoločníkov v s.r.o. alebo akcionárov v a.s. sa z prijatých podielov z urbáru neplatí ani zdravotné poistenie. Viď § 10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Podľa návrhu novely zákona o dani z príjmov a súčasne novely zákona o zdravotnom poistení sa od 1.1.2018 nebude platiť zdravotné poistenie z podielov na zisku (pre urbárnikov je táto informácia nezaujímavá, lebo z podielov z urbáru zdravotné poistenie doteraz aj tak neplatili).

Súčasne sa však od 1.1.2018 zavádza daň z príjmov vo výške 15% z podielov na zisku - ale aj z podielov člena pozemkového spoločenstva.

Od 1.1.2018 tak čaká na urbárnikov nepríjemná novinka - ich čistý príjem z urbariátu sa zníži o 15%.

Pridať komentár

Feedback