Odvodový bonus: ŤZP osoby

ŤZP osoby budú mať po zavedení Odvodového bonusu nárok na mimoriadnu štátnu dávku až do výšky štvornásobku životného minima

Dnešný systém

Dnešný systém, pokiaľ ide o ŤZP osoby, je pomerne komplikovaný. ŤZP osoby poberajú invalidné dôchodky - ale nie všetci, pretože pokiaľ nejde o tzv. invalidov z mladosti, tak podmienkou na priznanie invalidného dôchodku je určitý počet rokov dôchodkového poistenia. Napríklad v prípade 50-nika je to podmienka 15 rokov dôchodkového poistenia. ŤZP osoby majú ďalej nárok na dávky a príspevky podľa zákona 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu. Inak sa posudzuje nárok na invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, inak sa posudzujú nároky na peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP. A iná je posudková činnosť v Sociálnej poisťovni, iná na úradoch práce. V rámci samotných peňažných príspevkov na kompenzáciu je pritom množstvo rozdielov, rozmanitých kritérií a podmienok. Tí, ktorých sa tieto nároky týkajú, často nevedia na čo vlastne nárok majú, uplatnenie týchto nárokov je často komplikované a vyžadujúce množstvo potvrdení a "vybavovačiek".

Tí ŤZP občania, ktorí pracujú, majú ďalej pri splnení ďalších špecifických podmienok nárok na príspevky podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - to sú príspevky na chránené dielne, či chránené pracoviská alebo na samostatnú zárobkovú činnosť. Mimochodom výška týchto príspevkov sa pred dvoma rokmi podstatne znížila.

Čo je "zaujímavé", pracujúci invalidi platia spolu so zamestnávateľmi aj invalidné poistenie, pri budúcom výpočte starobného dôchodku nie je korektne riešené zohľadnenie odpracovaných rokov a vymeriavacích základov za dobu invalidity, po dosiahnutí dôchodkového veku sa poberateľom invalidného dôchodku neprepočítava invalidný dôchodok za každý odpracovaný rok (na rozdiel od starobných dôchodkov) a takýchto anomálií by sme v súčasnom systéme našli viac. Cieľom tohto článku však nie je primárne kritizovať súčasný kostrbatý systém ale predstaviť, ako to bude po zavedení Odvodového bonusu.

*

Odvodový bonus

V Odvodovom bonuse sa doterajší systém invalidných dôchodkov, príspevkov a kompenzácií nahradí mimoriadnou štátnou dávkou. Výška tejto dávky bude závisieť od miery postihnutia občana a pri 100% miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bude daná ako štvornásobok životného minima. Suma životného minima je dnes stanovená na 198,09 eur, mimoriadna štátna dávka pre ŤZP so 100% mierou postihnutia tak dosiahne  792,36 eur. Občan s 50% mierou postihnutia dostane 396,18 eur. Občan sa sám rozhodne, na aký účel minie koľko prostriedkov poskytnutých vo forme dávky.

V tejto súvislosti budú zrejme odborníci musieť prehodnotiť, zjednotiť a zreálniť katalóg postihnutí. Mimochodom to súčasne znamená, že samotná posudková činnosť bude zjednotená a nie tak ako teraz, kedy je rozdelená na posudkovú činnosť v SP a posudkovú činnosť na UPSVaR.

Pripomeňme si však, že každý občan starší ako 15 rokov bude mať súčasne nárok aj na základnú štátnu dávku vo výške životného minima 198,09 eur. Výsledná dávka pre občana so 100% mierou postihnutia tak bude 990,45 eur a pre občana s 50% mierou postihnutia to bude 594,27 eur.

Pozor ale, v Odvodovom bonuse sa bude platiť daň (19%) a odvody (ďalších 19%) nielen z vlastného príjmu ale aj z dávok.

Výsledný čistý príjem 100% invalida (ak nebude mať iné, vlastné príjmy) tak bude 614 eur. Výsledný čistý príjem 50% invalida (ak nebude mať iné, vlastné príjmy), bude 368 eur.

Ak ŤZP občan bude mať aj vlastné príjmy, napríklad zo zamestnania alebo z podnikania, brutto suma dávky sa zníži o 10% jeho vlastného príjmu.

Príklady

Občan so 100% mierou postihnutia bude mať príjem v zamestnaní na kratší úväzok 300 eur brutto. Súčet jeho štátnych dávok (990,45 eur) sa preto zníži o 10% vlastného príjmu (o 30 eur) a bude 960,45 eur.

Čistý príjem občana po odpočítaní dane a odvodov bude: (300 + 960,45) x 0,62 = 1260,45 x 0,62 = 781,48 eur

*

Občan s 50% mierou postihnutia bude mať príjem v zamestnaní 700 eur brutto. Súčet jeho štátnych dávok (594,27 eur, viď vyššie) sa preto zníži o 10% vlastného príjmu (o 70 eur) a bude 524,27 eur.

Čistý príjem občana po odpočítaní dane a odvodov bude: (700 + 524,27) x 0,62 = 1224,27 x 0,62 = 759,05 eur

*

Dopad pre súčasných invalidov

Všetky dnes priznané invalidné dôchodky budú aj po reforme naďalej vyplácané, to znamená, že žiadny dnešný invalid o nič nepríde. Budúci invalidi, teda tí, ktorí dnes invalidmi nie sú, budú mať nárok na mimoriadnu štátnu dávku vo výške súčinu štvornásobku ŽM a miery postihnutia, ktorá bude súčasťou vymeriavacieho základu. Okrem toho, pokiaľ vznikne invalidita pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, plynú invalidom náhrady z povinného úrazového poistenia zamestnávateľa.

*

Čo bude napríklad s peňažným príspevkom na kúpu auta?

Dnešné jednorazové peňažné príspevky sú rozpustené v mimoriadnej štátnej dávke pre invalidov vo výške súčinu štvornásobku životného minima (max. 792,36 eur), ktorá je súčasťou vymeriavacieho základu. Napríklad peňažný príspevok na kúpu auta vo výške 6638,79 eur je možné poskytnúť každých 7 rokov, čo je to isté, ako 79 eur mesačne. Ostáva otázka cash flow, ktorú štát nerieši nikde inde a nemal by ju riešiť ani tu. Aj invalid si predsa môže zobrať auto na lízing a tým, že štát garantuje jeho príjem vo forme mimoriadnej štátnej dávky, bude invalid pre lízingové spoločnosti vítaným zákazníkom.

Jednoznačná výhoda ale je, že štát dá invalidovi peniaze bez „visačky“ a invalid sám sa rozhodne, ako ich použije. Ďalšia výhoda je, že štátna dávka klesá s rastúcim príjmom, to znamená, že štát viac podporí chudobných, aj medzi invalidmi.

Komentáre

Mňa by zaujímalo, že či budú môcť terajší poberatelia invalidných dôchodkov požiadať o prepočítanie, resp. prehodnotenie podľa nového zákona, keď to bude pre nich výhodnejšie.
A čo sa mení pre terajších starobných dôchodcov po zavedení vyrovnávacieho príspevku?
A keď už sa už nebudú vyplácať príspevky na kompenzáciu tak budú mať starobní dôchodcovia, ktorí išli na starobný dôchodok z invalidného dôchodku a tieto príspevky poberajú tiež nárok na mimoriadnu štátnu dávku?
Ďakujem za odpoveď.

Obrázok používateľa Jozef Mihál

Primárne uvažujeme tak, že nový systém pre TZP osoby sa bude týkať len tých, ktorí sa stanú TZP po zavedení OB. Je to problém na ďalšiu diskusiu, tej sa nebránime. Terajší starobní dôchodcovia budú dostávať naďalej terajší starobný dôchodok.

Pán Mihál ďakujem za odpoveď. Gratulujem k volebnému výsledku.

Prosím, ako, alebo kolko bude mat 60 r. osoba, ked je momentalne na polovičnej davke životneho minima, má 50% ZTP od ˇUPSVaR a 25% od Soc. poistovne - rok 2015.Nema žiaden prijem, je dlhodobo nezamestnaný. Dakujem za odpoved.

dobry den.volam sa imrich,mam 56r.mam odpracovanych viac jak 35r.som inv.dochodca na 50% a dostavam mesacne 130€.jak je to mozne ze nechcu dat viac ako to co dostavam mesacne.a ani nedaju my prispevok na byvanie.lebo som sa opital na urade a tam my povedali ze to mam v dochodku uz zaratane.

Feedback