Odvodový bonus: Prečo je potrebný?

Najdôležitejšie dôvody, prečo treba na Slovensku zaviesť Odvodový bonus

Po pilotnom článku Odvodový bonus (úvod) pokračujeme vysvetlením, prečo je potrebné na Slovensku zásadne reformovať daňový, odvodový a sociálny systém - a zaviesť Odvodový bonus. Dôvodov je viac...

*

1. Zníženie daňového a najmä odvodového zaťaženia

Sme liberáli a už len preto je prirodzené, že voláme po znížení daňového a odvodového zaťaženia. Chceme "tenší štát" a viac slobody do rozhodovania ľudí ako naložia s príjmami ktoré si zarobili v zamestnaní alebo v podnikaní. Myslíme si, že ľuďom by z ich mzdy alebo príjmu v podnikaní malo zostať viac a štátu by ľudia v podobe daní a odvodov mali dať menej. Na druhej strane si zároveň myslíme, že nie všetky dnes existujúce dávky majú opodstatnenie a myslíme si, že miera prerozdeľovania je na Slovensku príliš vysoká a demotivujúca pracovať alebo podnikať.

Odvodový bonus znamená celkové zníženie daní a odvodov prakticky pre všetky skupiny ľudí, vyššie čisté príjmy a zníženie miery prerozdeľovania.

*

2. Spravodlivosť v zdanení a platení odvodov

Úplne postačia dva jednoduché príklady z dnešných dní. Odpočítateľná položka v zdravotnom poistení je nastavená tak "nešťastne", že s narastajúcim príjmom zamestnanca nad hranicou 380 eur o každých desať eur, výška odvodov zamestnanca a zamestnávateľa na zdravotné poistenie narastie nie o 1,40 eura (teda o 14%) ale až o 4,20 eura. Nárast hrubej mzdy o 10 eur tak znamená nárast zdravotných odvodov o 4,20 eura. Ešte raz: 42% nárastu hrubej mzdy "zlhtnú" zdravotné odvody. Pričom zákon o zdravotnom poistení hovorí niečo o 14%-tách... Takéto nastavenie je demotivujúce a je jedným z dôvodov, prečo dnes státisíce (áno, státisíce) ľudí oficiálne v zamestnaní zarába minimálnu mzdu a zvyšok berú pomimo. Nehovoriac už o pokrivenosti a nespravodlivosti v tom, že na odpočítateľnú položku majú nárok len zamestnanci v pracovnom pomere - dohodári, živnostníci a ďalší túto úľavu nemajú. Prečo? To nikto nevie.

Druhý príklad - od januára 2016 sa znova zaviedla rovná daň 19% - ale len pri príjmoch z kapitálového majetku. Ak niekto má takéto príjmy hoci vo výške milión eur ročne, bude platiť 19% daň z celého tohto príjmu. Zamestnanec a živnostník však majú naďalej pri mesačnom príjme necelých 2000 eur brutto sadzbu dane až 25%.

V Odvodovom bonuse toto neexistuje (vydržte prosím, detailnejší rozbor si žiada osobitný článok).

*

3. Dávky v ich dnešnej podobe nemotivujú pracovať

Rozdiel medzi čistým príjmom poberateľa sociálnych dávok (dávka v hmotnej núdzi na jednotlivca môže byť cca 180 eur mesačne) a čistým príjmom z minimálnej mzdy, čo je 355 eur je stále príliš malý ale hlavne - zníženie príjmu zo sociálnej dávky je príliš prudké v prípade, že jej poberateľ si nájde zamestnanie - napríklad na polovičný úväzok alebo na dohodu. Možno sa to neznalým ťažko vysvetľuje ale niektoré naše sociálne skupiny to "chápu" veľmi dobre". A znovu - aj kvôli strate nároku na sociálnu dávku je momentálne národným športom práca za (oficiálne) minimálnu mzdu. Je to tak najmä preto, lebo to vyhovuje príslušným zamestnancom. Nie zamestnávateľom - zamestnancom. Napríklad niektoré príspevky podľa zákona o službách zamestnanosti vyžadujú aby mzda zamestnanca bola pod určitou hranicou - inak nárok na dávku nie je - čo to znamená, snáď čitateľom tohto článku netreba vysvetľovať.

Hlavnou myšlienkou Odvodového bonusu je naopak súbeh sociálnej dávky a vlastného príjmu zo zamestnania alebo z podnikania. Ak má niekto príjem ako zamestnanec, až do výšky príjmu 2000 eur mesačne stále má nárok na štátnu dávku. Ak napríklad zarába 600 eur mesačne a jeho plat poskočí na 700 eur mesačne, výška dávky sa zníži len o 10 eur. Zamestnanec tak nie je demotivovaný zarobiť viac - a naopak nemá motiváciu dohodnúť sa so zamestnávateľom na oficiálne nižšom príjme, než zarába v skutočnosti.

... pokračovanie

Pridať komentár

Feedback