Odvodový bonus: Otázky a pripomienky

Zaujímavé otázky a pripomienky k Odvodovému bonusu.

Pilotný článok k Odvodovému bonusu nájdete TU.

Kalkulačku čistých príjmov (porovnanie čistého príjmu teraz a po zavedení Odvodového bonusu) nájdete od stredy 2.3.2016 na webe SaS.

*

Odvodový bonus poškodí nezamestnaných

Zavedenie odvodového bonusu sleduje niekoľko cieľov. Jedným z nich je zvýšenie motivácie nezamestnaných hľadať si prácu a prijať prácu, hoci za nižšiu mzdu. Dnes nezamestnaní polroka po strate zamestnania poberajú dávku vo výške 50% predchádzajúcej hrubej mzdy (a sú ľudia, ktorým to vyhovuje) potom prechádzajú na sociálne dávky. A z nich reálne nie je možné vyžiť. Základný princíp Odvodového bonusu spočíva v súbehu príjmu za prácu a štátnej dávky. Ten, kto nepracuje, dostane dávku vo výške životného minima (v čistom po zdanení je to 123 eur), pričom o konkrétnom spôsobe a podmienkach jej vyplatenia môže rozhodnúť obec. Napríklad tak, že za vyplatenie dávky bude požadovať pracovnú aktivitu v prospech obce. Pracujúcemu nárok na štátnu dávku zostane, pričom dávka sa zníži (len) o 10% jeho vlastného príjmu. Pre nezamestnaného preto bude zaujímavé prijať prácu hoci na polovičný úväzok, povedzme za mzdu 300 - 400 eur, pretože jeho čistý príjem stúpne a nárok na štátnu dávku mu prakticky zostane. Pričom dnes je to tak, že ak niekto začne pracovať na polovičný úväzok alebo na dohodu za 300 eur mesačne, príde o predtým poberané dávky.

*

Odvodový bonus nie je výhodný pre slobodných a slabo zarábajúcich

Nie pre každého bude zavedenie Odvodového bonus výhodné rovnako. Nie je možné mechanicky porovnávať súčasné postavenie jednotlivcov teraz a po zavedení Odvodového bonusu. Je to otázka priorít a nastavenia konkrétnych parametrov. Tvrdíme však, že zavedenie Odvodového bonusu bude výhodné temer pre všetkých pracujúcich. My sme sa rozhodli zvýhodniť viac rodiny s deťmi ako slobodných jednotlivcov alebo bezdetné páry. Stojíme si za tým, deti sú budúcnosťou tejto krajiny a mimochodom milí "singles" - kto bude platiť na vaše dôchodky o 30-40 rokov?

Zároveň nie je pravda, že Odvodový bonus nie je výhodný pre slabo zarábajúcich. Pripomeňme si, že Fico pre ľudí s príjmom do 570 eur mesačne zaviedol odpočítateľnú položku pre zdravotné odvody, takže už dnes majú "náskok" pokiaľ ide o výhody pred ostatnými. Odvodový bonus tieto výhody prehĺbi a systematicky poskytne všetkým pracujúcim. Možno nárastok čistého príjmu pre slabšie zarábajúcich "len" o 50-60 eur mesačne je menej výrazný ako pri ľuďoch, ktorí majú priemerné alebo nadpriemerné zárobky. Treba to však vnímať v percentuálnom náraste a nie v absolútnej hodnote, ktorá je logicky pri vyšších príjmoch vyššia.

*

V Odvodovom bonuse sa odvody platia len do hranice príjmu 1980 eur

Presne tak. Dá sa o tom diskutovať avšak myslíme si, že na rozdiel od dane sa solidárny odvod a zdravotný odvod majú platiť nie z celého príjmu ale len po určitú hranicu. Zároveň si treba uvedomiť, že v Odvodovom bonuse sa platia odvody zo všetkých príjmov, čo výrazne "rozširuje" vymeriavací základ pre odvody. Kto má lepšiu pamäť spomenie si, že ešte pred pár rokmi bol maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie na úrovni 2000 eur a na sociálne poistenie len o málo vyšší. Presadzujeme názor, že znížením maximálneho vymeriavacieho základu na odvody sa zvýši motivácia priznávať vyššie príjmy, platiť z nich daň a nehľadať iné "cestičky".

*

Zruší sa minimálna mzda

Po zavedení Odvodového bonusu bude minimálna mzda bezpredmetná. Aj pracujúci za nízku mzdu bude mať príjem garantovaný vďaka súbežne vyplácanej štátnej sociálnej dávke. Mimochodom,  argument v prospech minimálnej mzdy, že ak by nebola, zamestnávatelia by znižovali mzdy, neobstojí. Keby to tak naozaj bolo, zamestnávatelia by predsa už dnes znížili všetky mzdy na úroveň minimálnej mzdy. Pri priemernej mzde na Slovensku takmer 900 eur o tom, samozrejme, nemôže byť ani reči. Minimálna mzda je dnes príčinou, respektíve brzdou vzniku nízkokvalifikovaných pracovných miest. A preto je na Slovensku temer 100.000 ľudí bez zamestnania dlhšie ako 4 roky... Ak doteraz minimálna mzda plnila určitý sociálny faktor garancie ako tak slušného čistého príjmu, po zavedení Odvodového bonusu bude tým garantom štátna sociálna dávka, ktorú bude vyplácať štát.

Napríklad slobodný bezdetný muž s hrubou mzdou 300 eur mesačne (dnes pracujúci na kratší úväzok)  bude mať po zavedení Odvodového bonusu čistý príjem vyšší o 34 eur mesačne ako dnes - a to aj keď bude v druhom pilieri a bude si platiť dobrovoľné nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

*

V odvodovom bonuse sa zníži materská

Dnes je materské 70% predchádzajúceho hrubého príjmu a materské sa poskytuje 34 týždňov, čiže približne 8 mesiacov. Potom matka poberá približne 30 mesiacov (do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa) rodičovský príspevok vo výške 203 eur mesačne.

V Odvodovom bonuse sa materská vypočíta ako 1,5% zo súčtu 36 prechádzajúcich mesačných "superhrubých miezd" a bude sa poskytovať 38 mesiacov. Okrem toho bude matka dostávať základnú štátnu dávku vo výške životného minima. Pre predtým pracujúce matky to bude jednoznačne výhodnejšie.

Príklad

Pani Anna pracuje a má dnes mzdu 600 eur mesačne v hrubom. Chystá sa na materskú. Dnes by dostala:

Materské 70% zo 600 eur = 420 eur x 8 mesiacov = 3360 eur
Rodičovský príspevok 203 eur x 30 mesiacov = 6090 eur
Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa = 830 eur
Spolu za 38 mesiacov 10280 eur

V Odvodovom bonuse:

Materské 1,5% z 36 x 600 x 1,35 (superhrubá mzda) = 1,5% z 36 x 810 = 437 eur (mesačne)
Základná štátna dávka 198 eur (mesačne)
Spolu za mesiac 635 eur, po odpočítaní dane (19%) a odvodov (10% + 9%) = 394 eur
Spolu za 38 mesiacov 394 x 38 = 14972 eur

Matka pracujúca za hrubú mzdu 600 eur si polepší o 4692 eur.

*

V Odvodovom bonuse si ľudia budú musieť sami platiť nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti

Áno, v Odvodovom bonuse predpokladáme dobrovoľné nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Už dnes je poistenie v nezamestnanosti dobrovoľné pre SZČO a už dnes mnohí živnostníci hovoria, že povinné nemocenské poistenie tak či tak nevyužívajú, pretože si "nemôžu dovoliť byť na PN". Čo však je podstatné, sadzby dobrovoľného poistenia budú polovičné oproti súčasnosti.

Dnes je sadzba povinného nemocenského poistenia zamestnanca 2,8% z hrubej mzdy (1,4% zamestnanec a rovnako 1,4% zamestnávateľ). To by po zavedení Odvodového bonusu znamenalo 2% zo superhrubej mzdy zamestnanca.
 
V skutočnosti to však bude menej a sadzba dobrovoľného nemocenského poistenia môže klesnúť len na 1% vymeriavacieho základu, daného ako súčet vlastného príjmu (superhrubej mzdy) a odvodového bonusu.
 
V roku 2014 Sociálna poisťovňa vybrala na poistnom na nemocenské poistenie spolu 516 miliónov eur. Na dávkach však vyplatila len 381 miliónov. Z toho 117 miliónov bolo vyplatených na materské. Na nemocenské a ošetrovné tak bolo vyplatených len 264 miliónov eur. Čiže polovica toho, čo sa vybralo na poistnom.
 
Materské nebude súčasťou nového dobrovoľného nemocenského poistenia, pretože v Odvodovom bonuse bude mať matka nárok na materské automaticky, aj keď si nebude platiť dobrovoľné nemocenské poistenie. Ak to uzavrieme - pri súčasnej sadzbe sa na poistnom vybralo približne dvakrát toľko, ako bolo vyplatené na nemocenskom a ošetrovnom. To znamená, že sadzba dobrovoľného nemocenského poistenia môže byť len 1% z vymeriavacieho základu. A pritom si treba uvedomiť, že okrem nemocenského má občan v prípade práceneschopnosti automaticky nárok na základnú štátnu dávku 123 eur v čistom, či si bude alebo nebude platiť dobrovoľné nemocenské poistenie.  
 
Podobne to bude pri dobrovoľnom poistení v nezamestnanosti. V roku 2014 Sociálna poisťovňa vybrala na poistnom 321 miliónov eur a vyplatila na dávkach len 155 miliónov eur. Dnešná sadzba poistenia v nezamestnanosti ktorá je 2% z hrubej mzdy, tak môže klesnúť o viac než polovicu na necelé 1% z nového vymeriavacieho základu.

Napríklad slobodný bezdetný muž, ktorý dnes zarába 600 eur hrubú mzdu, by tak na dobrovoľnom nemocenskom poistení a poistení v nezamestnanosti zaplatil len 18 eur mesačne. Aj napriek tomu by bolo zavedenie Odvodového bonusu pre neho výhodné.

*

Prečo sa v Odvodovom bonuse uvažuje s príspevkom do druhého dôchodkového piliera len 2,96%?

Pri prepočtoch vychádzame zo súčasných sadzieb daní, odvodov a výške príspevku do druhého piliera - a tá je 4% z hrubej mzdy. Pri prepočte na superhrubú mzdu je to 2,96% zo superhrubej mzdy. Ak sa dosiahne dohoda naprieč politickým spektrom o zvýšení príspevku do druhého piliera, klesne v Odvodovom bonuse sadzba Solidárneho odvodu  a zároveň stúpne sadzba príspevkov do druhého piliera. Zachová sa tak výška čistých príjmov ľudí, ktorí budú v druhom pilieri a zároveň si viac nasporia na dôchodok. SaS má v programe zvýšenie príspevku do druhého piliera a bude takúto dohodu presadzovať.

*

Odvodový bonus je výhodný pre zamestnancov avšak nie pre zamestnávateľov

Pokiaľ ide o pohľad na výšku mzdových nákladov, je to fakt. Mzdové náklady zamestnávateľom po zavedení Odvodového bonusu neklesnú. Zamestnávatelia však budú profitovať zo zásadného zníženia administratívnych nákladov. 

*

Do akej miery je v Odvodovom bonuse reálne nastavenie sadzieb dávok, dane a odvodov?

Súčasný daňovo-odvodový a sociálny systém pozostáva z vyše 300 rôznych parametrov a preto je ťažké určiť čo sa stane, ak sa nejaké parametre zmenia - aký to bude mať dopad na rozpočet krajiny.
  
Výhodou Odvodového bonusu je, že ako celok obsahuje len 25 parametrov - a to sú sumy štátnych dávok, sadzby dane a odvodov a niektoré ďalšie veličiny. Jednoduchý systém je jednoduché modelovať a skúmať, čo sa stane ak sa nejaký parameter zmení. Zodpovedne môžem tvrdiť, že sadzby pre štátne dávky, sadzby dane a odvodov sme nastavili konzervatívne - tak aby po zavedení Odvodového bonusu nedošlo k výpadku v štátnom rozpočte. Príkladom je sadzba dane 19%. Tu hovoríme, že je priestor na jej postupné zníženie na 15% čo ešte viac zvýši čisté príjmy pracujúcich - avšak "začíname" na sadzbe 19%. V každom prípade sa nebránime diskusií o výške jednotlivých sadzieb - je to otázka priorít a politických rokovaní. Dôležitý je princíp - jednoduchý ale robustný systém, zrozumiteľný bez neodôvodených výnimiek, solidárny a súčasne spravodlivý a motivujúci.

Pridať komentár

Feedback