Naozaj sa v roku 2017 zvýšia všetky starobné dôchodky o viac ako 8 eur?

Tým, čo poberajú najnižšie starobné dôchodky, sa dôchodok nezvýši ani o cent

Ako sa to vezme. Podľa navrhnutej novely zákona o sociálnom poistení sa od 1.1.2017 sa všetky starobné dôchodky zvýšia o sumu vypočítanú ako 2% z priemerného starobného dôchodku (čo je suma približne 415 eur), teda odhadom približne o  8,30 eura.

"Vtip" je však v tom, že zvýšenie dôchodkov sa fakticky nebude týkať tých, čo dnes poberajú tzv. minimálny dôchodok. Týmto dôchodcom sa až na výnimky dôchodkový príjem, ktorý každý mesiac dostávajú zo Sociálnej poisťovne, od 1.1.2017 nezvýši. Ukážme si to na príklade.

*

Pán Štefan poberá starobný dôchodok od roku 2010. V roku 2016 výška jeho starobného dôchodku dosiahla 295 eur. Pán Štefan získal 39 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia pre nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok.

To v praxi znamená, že už od 1.7.2015 má pán Štefan priznaný minimálny dôchodok vo výške 305,10 eura (detaily prečo to je tak nájdete dobre vysvetlené na webe Sociálnej poisťovne).

Sociálna poisťovňa tak pánovi Štefanovi počas roka 2016 každý mesiac vypláca nie sumu starobného dôchodku vo výške 295 eur - ale uvedený minimálny dôchodok, teda sumu 305,10 eura.

Od 1.1.2017 sa suma starobného dôchodku pána Štefana zvýši o predpokladaných 8,30 eura. To znamená, že výška jeho starobného dôchodku bude 295 + 8,30 = 303,30 eura.

Toto zvýšenie starobného dôchodku však bude pánovi Štefanovi "houby platné" - pretože výsledok nepresiahne sumu priznaného minimálneho dôchodku, ktorý zostáva 305,10 eura.

*

Minimálny dôchodok sa totiž nevalorizuje tak, ako samotný starobný dôchodok ale je naviazaný na sumu životného minima. A keďže tá sa k 1.7.2016 nezmenila, nezmenia sa k 1.1.2017 ani sumy minimálnych dôchodkov.

Pán Štefan tak napriek "štedrej" valorizácií starobných dôchodkov bude mať v roku 2017 dôchodok rovnaký ako v roku 2016 - a to 305,10 eura.

*

Je to podvod? Alebo sa ministrovi Richterovi zasa čosi nepodarilo domyslieť? Fakt je ten, že tí dôchodcovia, ktorí sa najviac tešia na avizované zvýšenie ich malých dôchodkov - dôchodky nebudú mať zvýšené ani o cent.

Pridať komentár

Feedback