Kto musí podať daňové priznanie za rok 2015

Daňové priznanie za rok 2015 musí podať aj daňovník, ktorý dosiahol stratu a daňovník, ktorého na podanie daňového priznania vyzve správca dane...

V predchádzajúcom článku sme si povedali, že daňové priznanie za rok 2015 musí podať daňovník (teda napríklad aj vy), ak jeho zdaniteľný príjem za rok 2015 presiahne sumu 1901,67 eura. Daňové priznanie však musia podať aj ďalší daňovníci - vysvetlíme si, ktorí.

Daňové priznanie za rok 2015 musí podať daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za rok 2015 síce nepresiahli 1901,67 eura ale vykazuje daňovú stratu.

Príklad

Živnostník Marián za rok 2015 dosiahol zdaniteľné príjmy 1500 eur. V majetku má zaradený osobný automobil, ktorý odpisuje a spolu s ďalšími výdavkami jeho výdavky za rok 2015 dosiahli sumu 4700 eur. Za rok 2015 tak dosiahol stratu 3200 eur. Živnostník Marián síce dosiahol zdaniteľné príjmy nižšie ako hranica 1901,67 eura ale pretože vykazuje daňovú stratu, musí podať daňové priznanie.

*

Daňové priznanie musí podať daňovník, ktorého k tomu vyzve správca dane

Daňovník, ktorého na podanie daňového priznania vyzve správca dane, musí daňové priznanie podať, aj keď má nízke či dokonca žiadne zdaniteľné príjmy.

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok) musí daňové priznanie podať ten, koho na to správca dane vyzve.

V praxi túto možnosť daňové úrady využívajú najmä v prípade daňovníkov, ktorí majú pridelené DIČ avšak v zákonom stanovenej lehote nepodajú daňové priznanie sami. A to najmä vtedy ak ide o daňovníka, za ktorého nevykoná ročné zúčtovanie dane prípadný zamestnávateľ.

Preto sa odporúča daňovníkom, ktorí majú pridelené DIČ avšak daňové priznanie podávať v súlade so zákonom nebudú - viď predchádzajúci text - pretože ich zdaniteľný príjem za rok 2015 nepresiahol sumu 1901,67 eura a nevykazujú stratu - aby neformálne ešte pred termínom na podanie daňového priznania (pred 31.3.2016) oznámili svojmu správcovi dane, že v súlade so zákonom daňové priznanie nepodajú.

*

Daňové priznanie musí podať aj daňovník - zamestnanec, ktorému zamestnávateľ síce vykonal ročné zúčtovanie, ale ...

... v roku 2015 daňovník (zamestnanec):

- mal príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady - potvrdenia o príjmoch - od každého zamestnávateľa,
- mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 až 8 (neberieme ale do úvahy také príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkovou daňou) alebo
- mal príjmy v zahraničí (a je daňový rezident Slovenskej republiky - to si vysvetlíme neskôr).

Ak zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca vykonal za rok 2015 ročné zúčtovanie a neskôr sa zistí, že zamestnanec mal aj iných zamestnávateľov a zamestnávateľovi ktorý vykonal ročné zúčtovanie nepredložil včas, respektíve vôbec, potvrdenia o príjmoch alebo sa zistí, že zamestnanec mal povinnosť podať daňové priznanie z iného dôvodu (existencia zdaniteľných príjmov podľa § 6 až 8 a pod.), musí zamestnanec podať daňové priznanie. V prípade, ak podá zamestnanec daňové priznanie po termíne (31.3.), pôjde o "riadne" daňové priznanie (nie dodatočné) so sankciou pre zamestnanca za jeho neskoré podanie (pokuta od 30 do 16000 eur, viď § 155 daňového poriadku).

*

A teraz naopak - povedzme si, kedy daňovník nie je povinný podať daňové priznanie za rok 2015

Daňové priznanie za rok 2015 nie je povinný podať daňovník, ak:

- má zdaniteľné príjmy len do výšky 1901,67 eura,
- ak má príjmy len zo závislej činnosti a nie je povinný podať daňové priznanie (vysvetlíme si v ďalšom článku),
- ak má len príjmy z ktorých sa bola daň zaplatená formou zrážkovej dane,
- ak má len príjmy ktoré sú od dane oslobodené alebo nie sú predmetom dane (napríklad podiely na zisku).

*

... pokračovanie v ďalšom článku: Kedy sa oplatí podať daňové priznanie dobrovoľne (vrátanie dane dôchodcom)

Komentáre

Dobry den pan Mihal,
chcem sa opytat, som dochodca a za rok 2015 som mal prijem z prenajmu nehnutelnosti 1500 eur. Musim podavat danove priznanie za rok 2015 alebo nie?

Obrázok používateľa Jozef Mihál

Dobrý deň pán Tóth, daňové priznanie podávať nemusíte, keďže zdaniteľný príjem nepresiahol 1901,67 eura

Feedback