Komu pomôže zvýšenie paušálnych výdavkov?

Živnostníci jasajú a ja s nimi: po temer 5 rokoch vládnutia vláda Roberta Fica konečne živnostníkom popustí nejakú tú dierku na opasku a zvýši im paušálne výdavky. 

AKO TO BOLO DOTERAZ

Zákon č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmov platí od 1.1.2004 a odvtedy si živnostníci a ďalšie SZČO mohli svoje príjmy znížiť o paušálne výdavky - a to vo výške 25% zo svojich príjmov,  remeselníci až o 60% zo svojich príjmov.

Od 1.1.2006 sa paušálne výdavky zvýšili na 40% z príjmov, pre remeselníkov zostali na úrovni 60% z príjmov. 

Od 1.1.2011 sa výška paušálnych výdavkov zjednotila na 40% z príjmov.

Od 1.1.2013 síce výška paušálnych výdavkov zostala na úrovni 40% z príjmov avšak zaviedol sa strop paušálnych výdavkov najviac 5040 eur ročne.

*

AKO TO BUDE OD ROKA 2017

Od 1.1.2017, teda prvýkrát v daňovom priznaní za rok 2017, ktoré sa bude podávať na jar 2018, sa paušálne výdavky zvyšujú na 60% z príjmov a súčasne najviac na 20000 eur ročne.

*

NEZABÚDAJME NA ODVODY

Pri úvahe ktorým živnostníkom sa vďaka zvýšeniu paušálnych výdavkov znížia dane nesmieme zabudnúť na to, že živnostníci okrem daní platia aj odvody. Problémom je najmä to, že aj pri pomerne nízkych príjmoch, respektíve pri nízkom základe dane sa musia platiť tzv. minimálne odvody. To v praxi znamená, že živnostník, ktorý je poistený v zdravotnej i Sociálnej poisťovni musí platiť odvody do oboch inštitúcií v roku 2016 v súčte najmenej 202,26 eura (poznámka 1) a v roku 2017 to bude najmenej 208,16 eura (poznámka 2).

*

KTO BUDE PLATIŤ V ROKU 2017 VIAC

Napriek zvýšeniu paušálnych výdavkov zaplatia za rok 2017 o 70,80 eura naviac na daniach a odvodoch tí živnostníci, ktorí majú priemerný mesačný hrubý príjem (tržbu) do 875 eur (poznámka 3).  

Aj živnostníci s priemerným mesačným hrubým príjmom medzi 875 eur až 927 eur  zaplatia za rok 2017 viac a to sumu do 70,80 eura - s narastajúcim príjmom sa suma "naviac" znižuje.

*

KTO BUDE PLATIŤ V ROKU 2017 MENEJ

Zo zvýšenia paušálnych výdavkov tak budú profitovať až živnostníci s priemerným mesačným príjmom nad 927 eur (poznámka 4). Čím vyšší príjem dosiahnu, tým viac ušetria - vďaka nižšej dani.

Živnostníci s priemerným mesačným príjmom v rozmedzí od 1094 eur do 1640 eur pocítia profit nielen vďaka nižšej dani ale aj vďaka nižším odvodom. Ich vymeriavací základ na odvody sa totiž zníži na úroveň minimálneho základu (poznámka 5).

Najvyšší profit - relatívne i absolútne - pocítia živnostníci s mesačným príjmom nad 1640 eur. Im sa zvýšenie paušálnych výdavkov naplno premietne nielen do nižšej dane ale v plnej miere aj do nižších odvodov.  

*

*** Poznámky 

Poznámka 1: V roku 2016 sa tzv. minimálne odvody počítajú z minimálneho vymeriavacieho základu 429 eur mesačne a to znamená sumu 142,20 eura do Sociálnej poisťovne a 60,06 eura do zdravotnej poisťovne. Spolu 202,26 eura.

Poznámka 2: V roku 2017 sa tzv. minimálne odvody budú počítať z minimálneho základu 441,50 eura a to bude znamenať sumu 146,35 eura do Sociálnej poisťovne a 61,81 eura do zdravotnej poisťovne. Spolu 208,16 eura.

Poznámka 3: Ak by sa výška paušálnych výdavkov v roku 2017 nezmenila a zostala na úrovni 40% z príjmu, tak pri mesačnom príjme 875 eur by výška paušálnych výdavkov (40%) bola 350 eur a základ dane po odpočítaní paušálnych výdavkov by bol 525 eur.

Vymeriavací základ na odvody by bol 525/1,486 = (len) 353,29 eur a po úprave na minimálny vymeriavací základ 441,50 eura.

Odvody by boli (viď poznámku 2) spolu 208,16 eura.

Základ dane po odpočítaní odvodov a nezdaniteľnej časti na daňovníka by bol 525 - 208,16 - 316,94 = - 0,10 eura a daň nulová.

Po zvýšení paušálnych výdavkov zo 40% na 60% by výška paušálnych výdavkov (60%) bola 525 eur a základ dane po odpočítaní paušálnych výdavkov by bol 350 eur.

Vymeriavací základ na odvody by bol 350/1,486 = (len) 235,53 eur a po úprave na minimálny vymeriavací základ znova 441,50 eura.

Odvody by boli (viď poznámku 2) spolu 208,16 eura - teda rovnaké, ako pri pri paušálnych výdavkoch 40%.

Základ dane po odpočítaní odvodov a nezdaniteľnej časti na daňovníka by bol 350 - 208,16 - 316,94 = - 175,10 eura a daň znova nulová.

"Vtip" je v tom, že pri hrubom príjme 875 eur mesačne musí živnostník platiť odvody z minimálneho základu a teda vo výške 208,16 eura - bez ohľadu na to, či sú paušálne výdavky stanovené vo výške 40% alebo 60%. A bez ohľadu na zvýšenie paušálnych výdavkov je jeho daň nulová.

Zvýšenie paušálnych výdavkov na 60% tak živnostníkom s príjmom do 875 eur mesačne vôbec nepomôže - tak ako mali nulovú daň v roku 2016 - tak budú mať nulovú daň i v roku 2017. Ale v roku 2017 budú musieť oproti roku 2016 platiť odvody vyššie o 5,90 eura mesačne, za rok 2017 tak zaplatia štátu o 70,80 eura viac oproti roku 2016.

Poznámka 4: Ak by sa výška paušálnych výdavkov v roku 2017 nezmenila a zostala na úrovni 40% z príjmu, tak pri mesačnom príjme 927 eur by výška paušálnych výdavkov (40%) bola 370,80 eura a základ dane po odpočítaní paušálnych výdavkov by bol 556,20 eura.

Vymeriavací základ na odvody by bol 556,20/1,486 = (len) 374,29 eura a po úprave na minimálny vymeriavací základ 441,50 eura.

Odvody by boli (viď poznámku 2) spolu 208,16 eura.

Základ dane po odpočítaní odvodov a nezdaniteľnej časti na daňovníka by bol 556,20 - 208,16 - 316,94 = 31,10 eura a daň (19%) by bola 5,90 eura.

Po zvýšení paušálnych výdavkov zo 40% na 60% by výška paušálnych výdavkov (60%) bola 556,20 eur a základ dane po odpočítaní paušálnych výdavkov by bol 370,80 eura.

Vymeriavací základ na odvody by bol 370,80/1,486 = (len) 249,52 eur a po úprave na minimálny vymeriavací základ 441,50 eura.

Odvody by boli (viď poznámku 2) spolu 208,16 eura - teda rovnaké, ako pri pri paušálnych výdavkoch 40%.

Základ dane po odpočítaní odvodov a nezdaniteľnej časti na daňovníka by bol 370,80 - 208,16 - 316,94 = - 154,30 eura a daň nulová.

Pri mesačnom hrubom príjme 927 eur tak vidíme, že pri doterajších paušálnych výdavkoch 40% by živnostník platil daň v prepočte 5,90 mesačne. Po zvýšení paušálnych výdavkov na 60% daň platiť nebude - každý mesiac tak ušetrí spomínaných 5,90 eura. Na druhej strane sa mu v roku 2017 zvýšia odvody oproti roku 2016 o 5,90 mesačne. Celkovo tak je "na nule" - bude v súčte platiť odvody a dane v rovnakej výške ako v roku 2016.

Zopakujme: živnostník s príjmom 927 eur tak bude v súčte platiť v roku 2017 odvody a dane v rovnakej výške ako v roku 2016.

Znamená to, že zo zvýšenia paušálnych výdavkov zo 40% na 60% budú profitovať tí, živnostníci, ktorí majú mesačný príjem nad 927 eur. 

Poznámka 5: Pri paušálnych výdavkoch 40% bola hranica mesačného príjmu, pri ktorom sa ešte platili odvody z minimálneho základu, daná ako 1094 eur. A to preto, lebo pri príjme 1094 eur bol vymeriavací základ na odvody daný ako 656,40 (60% z 1094 eur) deleno 1,486 = 441,72 eur, čiže zjednodušene bol to vlastne minimálny vymeriavací základ 441,50 eura.

Pre živnostníkov s mesačným príjmom nad 1094 eur to doteraz znamenalo, že platili odvody už nie z minimálneho základu ale zo skutočného základu, ktorý im vyšiel výpočtom 60% z príjmu deleno 1,486.

Ak by sa paušálne výdavky nezvýšili a zostali 40%, živnostník s mesačným príjmom 1640 eur by platil odvody z vymeriavacieho základu daného ako 984 (60% z 1640) deleno 1,486 =  662,18 eura. Pri celkovej sadzbe poistného 47,15% by tak zaplatil odvody približne 312,20 eura.

Po zvýšení paušálnych výdavkov na 60% sa však hranica mesačného príjmu, pri ktorom sa ešte budú platiť odvody z minimálneho základu, zdvihne na 1640 eur. Vymeriavací základ živnostníka s mesačným príjmom 1640 eur bude daný ako 656 (40% z 1640 eur) deleno 1,486 = 441,45 eur, čiže zjednodušene 441,50 eur čo je minimálny vymeriavací základ a odvody tohto živnostníka budú len 208,16 eura.

Živnostníci s mesačným príjmom od 1094 eur do 1640 eur tak vďaka zvýšeniu paušálnych výdavkov ušetria nielen na dani ale sčasti už aj na odvodoch.

Živnostníci s mesačným príjmom nad 1640 eur boli aj budú nad minimálnym vymeriavacím základom na odvody, u nich tak zvýšenie paušálnych výdavkov na 60% bude znamenať relatívne najvyššiu úsporu nielen na dani ale aj na odvodoch.

Na podkladoch k článku spolupracoval Martin Tužinský

Komentáre

Paušálne výdavky a odvody sú dve rôzne položky . Zvýšený paušál má byť stimulom ,aby tí čo najmenej zarábajú (živnostníci) zvýšili príjem ,lebo sa im to oplatí.A podľa Vašich výpočtov v článku sa im oplatí.Zabudli ste povedať ,alebo vypočítať že keď viac živnostník zarobí, viac minie. Peniaze a tým pádom vyšší príjem štát dostane ,prostredníctvom spotrebných daní(cigarety ,alkohol,benzín,nafta, diaľničné poplatky a iné DPH... disciplíny.Zdá sa že opozícii nesedí zvýšenie paušálu . Doteraz kritizovala kroky vlády za zníženie paušálov na 5040 ročne ,dnes opozícii vadí tento krok a oháňa sa odvodmi. Môžem ubezpečiť opozíciu ,že o odvodoch niečo viem! Živnostenský list síce mám vydaný za federálnej republiky ,ale ani jedná vláda so živnostníkmi to nemyslela dobre .Každá v četne vašej menila zákony a zákony sa menia doteraz.My to mu hovoríme ,keď sa menia zákony : Skatule ,skatule hejbejte se!

no podla mna ten vymeriavaci zaklad na odvody je zle
info s http://www.socpoist.sk/kalkulacky-na-vypocet-poistneho-pre-szco/55442s
jedine ze by sa to od buduceho roka upravilo ale s takou informaciou nedisponujem

Vymeriavací základ = (ČZD + zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie SZČO v roku 2015) : 1,486 : 12

pokiaľ sa mylim tak ma opravte ďakujem za odpoved

I.

Obrázok používateľa Radovan Ihnat

Dobrý deň,

pán Mihál, ste si istý vetou "Od 1.1.2017, teda prvýkrát v daňovom priznaní za rok 2017...".

SZČO bude daňové priznanie za rok 2016 pripravovať napr. v marci 2017. Podľa zákona platného v marci 2017. Ak nie je k paušálnym výdavkom žiadne prechodné ustanovenie (čo zatiaľ nie je), prečo má podľa Vás SZČO postupovať podľa zákona platného k 31.12.2016?

Všetci novinári automaticky preberajú tento názor, že zvýšené paušálne výdavky sa uplatnia až za zdaňovacie obdobie 2017. Ale je to naozaj tak?

Feedback