Dlhší príbeh o veľkých dividendách

Ako ušetriť na zdravotných odvodoch pri výplate dividend za roky 2011 až 2016

Traja spoločníci už dvadsať rokov budujú svoju firmu. Je úspešná, tvrdá práca majiteľov a dobrý tím zamestnancov tvorí dnes vo svojej brandži známu značku.

Po úvodných ťažkých rokoch je dnes firma v zisku. Majitelia si však doteraz zisk delili len na papieri – a nevyplácali si ho. Každý rok vytvorený zisk nechali vo firme. Aby bolo z čoho ďalej investovať a keďže ide o spoločnosť zaoberajúcu sa obchodom, potrebovali vo firme prevádzkový kapitál. Zisk si plánovali vyplatiť najskôr tak o dva-tri roky.

Od roku 2017 však dochádza k zásadnej legislatívnej zmene. Rušia sa zdravotné odvody z dividend a zavádza sa daň z dividend. Minister financií Kažimír to nastavil tak, že z dividend za roky 2011 až 2016 – jedno kedy budú vyplatené - sa budú platiť zdravotné odvody. A z dividend za rok 2017 a nasledujúce roky sa už bude namiesto zdravotných odvodov platiť daň.

Z tohto pohľadu by našim trom spoločníkom malo byť jedno, kedy si vyplatia dividendy za roky 2011 – 2015. Dividendy zo zisku, ktorý zatiaľ nechali vo firme. Tak ako tak z týchto dividend budú platiť zdravotné odvody.

Ale jedno to nebude. Od 1.1.2017 sa totiž pri zdravotných odvodoch majú zrušiť maximálne vymeriavacie základy – a zdravotné odvody sa budú platiť z celého príjmu.

Preto ak si spoločníci vyplatia dividendy z rokov 2011-2015 – povedzme spolu 100 tisíc eur na každého - ešte pred koncom roka 2016 – zaplatia zdravotné odvody najviac zo sumy maximálneho základu platného v roku 2016, teda najviac zo sumy 51480 eur.

Ak by si však dividendy z rokov 2011-2015 vyplatili až po 1.1.2017, zaplatia zdravotné odvody z celej sumy vyplatených dividend.

Traja spoločníci si tak v týchto dňoch pripravujú hotovosť na vyplatenie dividend ešte pred Silvestrom 2016. A čo bude potom? Stále platí, že vo firme potrebujú kapitál. A preto to po Novom roku urobia „Na Kaliňáka“. Každý z nich dá do firmy pôžičku a namiesto vyplácania dividend a ich zdanenia si budú v ďalších rokoch splácať túto pôžičku.

... potiaľ článok pôvodne zverejnený v Denníku N - odkiaľ sa "vďaka" technickým problémom stratil. 

A tu je jeho pokračovanie....

A čo s dividendami za rok 2016?

Uvedená firma má účtovné obdobie stanovené štandardným spôsobom ako kalendárny rok. Spoločníci preto odsúhlasia účtovnú závierku za rok 2016 niekedy v prvých mesiacoch roka 2017 a k rozdeleniu a vyplateniu zisku za rok 2016 môže dôjsť až v roku 2017 - a tým pádom spoločníci z dividend vyplatených za rok 2016 zaplatia zdravotné odvody 14% - pri zrušení maximálneho vymeriavacieho základu z celej vyplatenej sumy dividend... A to nepoteší.

Ak ale do 15. novembra 2016 oznámi ich spoločnosť daňovému úradu zmenu účtovného obdobia na hospodársky rok a to tak, že účtovné obdobie roka 2016 končí 30.11.2016 a nové účtovné obdobie začne 1.12.2016 (viď § 3 zákona 431/2002 Z. z.), tak rok 2016 sa uzavrie už k 30.11.2016 a po odsúhlasení účtovnej závierky si spoločníci zisk za rok 2016 vyplatia ešte pred koncom roka 2016.

Ak si to celé zhrnieme.

28.12.2016 si spoločníci vyplatia dividendy za roky 2011 až 2015 vo výške povedzme 100 tisíc eur na každého. Keďže si rok 2016 "skrátili" tak, že účtovné obdobie skončilo 30.11.2016 a stihli odsúhlasiť účtovnú závierku ešte v decembri, vyplatia si 28.12.2016 aj dividendy za účtovné obdobie 1.1.2016 - 30.11.2016 vo výške ďalších 20 tisíc eur za každého. Spolu tak každý dostane 120 tisíc. Z tejto sumy sa zaplatí zdravotné poistenie 14%, najviac však zo sumy maximálneho vymeriavacieho základu za rok 2016 a to 51480 eur.

*

Poznámka. Spoluautormi myšlienky sú Vladimír Ozimý a Martin Tužinský.

Tento článok sa vám nepáči.

Pridať komentár

Feedback