Keď tolerujeme potrat, lepšie tolerujeme vojnu.

Tak ako potrat aj každá vojna je obrovským klamstvom, že neexistuje iné riešenie ako násilie.

Ak prijímame klamstvo potratu, ľahšie uveríme klamstvu, že vojna je potrebná. Aspoň teda niekedy, za určitých okolností, ktoré vojnová propaganda ľahko vyrobí, lebo aj vojna ako potrat je pre isté kruhy biznisom. A pre iných sa stáva vecou osobnej pýchy z presvedčenia o vlastnom životnom priestore...

 

Keď z médií počúvame o vojnách, ktoré sú ďaleko, môže nás to nechať ľahostajnými - veď čo môžeme proti nim urobiť? Keď je však zrazu vojna v susednej krajine, pohne nás to? Pokiaľ nám nikto neberie naše pohodlie, môžu nám byť susedia ukradnutí. A potrat je práve taká vojna, ktorá nám neberie pohodlie! Preto ju tak dobre tolerujeme! 

 

Ak štát legalizuje zabíjanie nevinných detí, nebude mu proti srsti vyhlásiť vojnu proti vlastným občanom, ako to vidíme napr. na Ukrajine. A potom už nikto nebude vzdorovať. Prečo v Ukrajine nepočuť hlas biskupov, aby apelovali proti bratovražebnej vojne? Aby apelovali na veriacich odmietnuť rukovať a bojovať proti svojim bratom vo viere, hoci inej národnosti?

 

Lenže dokonca mnohí kresťania naleteli aj klamstvu o akomsi božskom poslaní štátu. Nemohla som uveriť vlastným očiam, keď som minulý rok čítala od katolíckeho politika, že vraj participácia slovenských vojakov v Afganistane spadá pod 4. prikázanie „cti svojho otca a matku“ akože cti svoj štát. Je naozaj takmer prikázaním poslať vlastných synov do vojny v ďalekej krajiny, čo ťažko považovať za nutnú obranu? Štát nie je ani matka ani otec, ale umelá inštitúcia, ktorá si uzurpuje viac a viac kompetencií namiesto rodiny i cirkvi.

 

Paradoxne tí, čo búšia do Cirkvi pre jej inštitucionálny charakter, sú oddanými inštitúcie štátu a jeho rozrastaniu. Ako ľahko je táto inštitúcia manipulovateľná mocnými, ktorí sa nezdráhajú používať klamstvo hlavne, keď ide o to, aby zatiahli celú spoločnosť do vojny. A ľahko sa to môže stať aj u nás. Preto nebuďme tolerantní voči klamstvám, počnúc tým o nenarodenom živote. Nezabúdajme, že byť za život znamená byť aj proti vojne.

Komentáre

S mnohými vecami súhlasím. Ale čo sa týka Ukrajiny, myslíte si že je v poriadku ak si "bratia" povedia že oni si zaberajú územie, ktoré im nepatrí?
Pre porovnanie ak bývam v podnájme v byte a zrazu by som povedal (odhliadnuc od listu vlastníctva a iných dokumentov) tento byt je môj lebo tu bývam tak majiteľ má sklopiť zrak? Okrem toho pokiaľ mám dobré informácie, mnohí rusi boli do krajín ovládaných ZSSR nasadení po druhej svetovej vojne na úkor pôvodných obyvateľov. To ešte viac podčiarkuje neprávosť samozvanej Doneckej republiky.

Rusko a Ukrajina sú zlé prirovnania, to je výsledok záujmov USA a NWO . Ani to tu nespomýnajme , lebo relevantné info nie je v našich médiách. Inak s pani Janou súhlasím.

Feedback