Bratislavský komunistický cirkus EÚ uráža euroobčanov Východu a teší snáď len Blavákov.

Bratislavský komunistický cirkus EÚ uráža euroobčanov Východu a teší snáď len Blavákov.
Ľudia mimo Bratislavy majú akési propagandistické stretnutie papalášov EÚ v štýle Brežneva na háku.

 

Ale to len dotiaľ, pokiaľ ich naozaj nezaujíma, čo sa to tam dnes v tej Blave deje.
Pravda, lepšie situovaní Bratislavčania, tí sa majú...
Reštaurácie v " kšefte " lietajú a deti Európsku Úniu do neba vzývajú za deň voľna.
A kto z nich mal rozum, vybral sa rovno na predĺžený víkend mimo Prešpurk, najlepšie rovno k moru.
 
Do Chorvátska, či Talianska.
A ani nemusel utekať cez hranicu stráženú krvilačnými psami a komunisticky huckanými hraničiarmi.

 

Najväčšiu radosť z Bratislavského cirkusu má paradoxne ten, ktorý by sa mal naveky schovať na dno Dunaja.
Čo si myslíte, zastaví sa súdruh Fico s celým eurocirkusom pri pomníku zavraždeného mladíka ?
Lebo Harmut Tauz mal iba 18 rokov, keď bol zavraždený komunistickým režimom 8.8.1986 v Petržalke !
 
A súdruh Fico v tom čase zvrátený zločinecký režim nieže podporoval a obdivoval, on sa v ňom sadisticky vyžíval !
 
Ako dôkaz nech komukoľvek poslúži jeho vlastnoručný podpis a životopis. 

 

Vyrastal som a doteraz žijem v rodine robotníka a predavačky, ktorí nie sú politicky angažovaní. 
Mám ženatého brata, taktiež politicky neorganizovaného a maloletú sestru.
ZDŠ a gymnázium som absolvoval v Topoľčanoch a v roku 1982 ma prijali na Právnickú fakultu UK v Bratislave, na ktorej doteraz študujem. 
Rodičia sa snažili vytvoriť mi veľmi vhodné podmienky a vždy ma všemožne podporovali v mojom štúdiu. 
Už na Gymnáziu v Topoľčanoch som sa venoval mimoškolskej činnosti, pracoval som ako predseda ZO SZM a neskôr ako referent PILA CŠV SZM. 
Po príchode na Právnickú fakultu UK V BA ma v roku 1983 zvolili za člena FV SZM, kde som vykonával funkciu študijného referenta FV SZM až do tohto roku.
ZÁROVEŇ SOM SA SNAŽIL VENOVAŤ AJ ŠTÚDIU NÁLEŽITÚ POZORNOSŤ a dosahovať dobré študijné výsledky. 
Po prijatí za kandidáta KSČ mojou kandidátskou úlohou bolo skvalitnenie mojej mimoškolskej činnosti.
Myslím, že počas kandidátskej lehoty som pre splnenie tejto úlohy vykonal všetko. 
V zamestnaní, do ktorého nastúpim po ukončení štúdia, by som chcel naďalej pokračovať vo svojom odbornom raste a aktívne sa ako člen KSČ politicky angažovať, preto aj žiadam za prijatie člena KSČ. 
S NÁBOŽENSKOU OTÁZKOU SOM VYSPORIADANÝ A ZASTÁVAM PRÍSNE ATEISTICKÉ STANOVISKO. 
Údaje uvedené v prihláške za člena KSČ sú pravdivé, úplné a nič som nezatajil. 
Vyhlasujem, že som bol oboznámený so stanovami strany, uznávam program a ciele Komunistickej strany Československa.
Vo svojom konaní sa budem riadiť učením marxizmu – leninizmu, stanovami strany a plniť povinnosti a zverené úlohy tak, aby som mohol čestne nosiť hrdé meno člena strany. 
Dňa 10.4.1986 Čitateľný a vlastnoručný podpis Robert Fico. 
 
P.S.
 
A súdruh Fico dôsledne plnil a plní zverené mu úlohy komunistickej strany ako predtým, tak aj teraz, akurát dnes riadený aj oligarchiou. 
Spolusúdruhov z EÚ neprivítal na komunistickej železničnej stanici, ktohovie, možno by sa prebudili a rovno zutekali skade prišli.
A svetové médiá píšu, že Bratislava dnes pripomína mesto duchov, vojakov, policajtov, ostreľovačov. 
Ale to iba preto, že Bratislava nemá dušu a nemá morálku. 
Lebo keby mala, Fica a podobných by hnala a na zodpovednosť brala...
 

 

 

Pridať komentár

Feedback