Montážna dielňa podľa Roberta Fica

Opozícia, vrátane strany Smer-SD rada obviňovala pravicové vlády z rokov 1998 – 2006, že svojou proaktívnou politikou voči veľkým investorom robí zo Slovenska jednu veľkú montážnu dielňu, kde sa uplatnia len manuálni pracovníci vo výrobe bez pridanej hodnoty.
Vtedajšie kroky (hoci mnohé z nich z dnešného pohľadu môžu pôsobiť kontroverzne), boli vynútené katastrofálnou hospodárskou situáciou, ktorú tu zanechala Mečiarova vláda. Základným problémom vtedy bolo nájsť zamestnanie pre desaťtisíce ľudí. Tí ho stratili aj vďaka nezodpovedným privatizérom z ktorých niektorí dnes ochotne slúžia takzvanej sociálnodemokratickej vláde.
Dlhodobá vízia SDKÚ-DS, po konsolidácii a naštartovaní ekonomiky, bola vytvoriť na Slovensku podmienky pre rozvoj špičkovej vedy a výskumu. Ich financovanie malo byť založené na dosahovaní konkrétnych a merateľných výsledkov, na inováciách a schopnostiach jednotlivých pracovísk obstáť v domácej i zahraničnej konkurencii. Okrem verejnej sféry môžu významnú časť výskumu a vývoja, najmä v podmienkach krajiny akou je naša, realizovať súkromné podniky. Na to však musí vláda vytvoriť primerané inštitucionálne, legislatívne a áno, aj daňovo-odvodové prostredie.
Píše sa rok 2014 a vláda Slovenskej republiky robí všetko pre to, aby výskum na Slovensku stagnoval a upadal. Veľké podniky nemajú žiadnu motiváciu otvárať vývojové centrá, pretože na jednej strane sa im to neoplatí a na strane druhej majú istotu, že im po opatreniach bývalého ministra školstva Čaploviča budú do ich montážnych hál a call centier prúdiť tisíce absolventov priemysloviek a učňovských škôl, ktorí sa pre rozdiel desatiny percenta v priemere známok nedostali na vysoké školy. To je takmer všetko k proklamovanej symbióze medzi školstvom a súkromným sektorom.
Ešte horšie je možno to, že vláda neničí len potenciál , ktorý by u nás len mohol vzniknúť, ale dusí aj vedu ktorá už existuje a prináša výsledky. Rozpočet na rok 2015 ráta so znížením výdavkov pre Slovenskú akadémiu vied o 10,3 milióna eur oproti súčasnosti. Pre SAV, ktorá má rozbehnuté dlhodobé projekty spolupráce so špičkovými zahraničnými inštitúciami, to bude znamenať významné obmedzenie vedeckej činnosti, prepúšťanie zamestnancov (pravdepodobne až 1/6) a obmedzenie možnosti čerpania finančných zdrojov z fondov EÚ.  
Zvýšenie normatívu na žiaka v regionálnom školstve o 7 (slovom sedem) eur v tomto kontexte vyznieva ako úplný výsmech školstvu všetkých kategórií a stupňov. Vláda nielenže porušuje svoj vlastný program z roku 2012, kde sa vyslovene zaväzuje všestranne podporovať SAV ako významnú organizáciu zastrešujúcu vedu a výskum na Slovensku, ale ide aj proti dlhodobým cieľom Európskej únie. Návrh rozpočtu EÚ na rok 2015 počíta s navýšením výdavkov na vedu a výskum až do 29,5 percenta (v závislosti od konkrétneho účelu) v porovnaní s rokom 2014. To je v súlade so schválenými stratégiami, napríklad Horizont 2020, ktoré majú zvyšovať konkurencieschopnosť EÚ voči ostatným globálnym hráčom podporou toho, čím bola Európa vždy výnimočná: kvalitnej vedy a inovácií.   
Jednostranné zvýhodňovanie techniky a decentralizácia vedy a výskumu do desiatok inštitúcií, agentúr a škôl nemôže sledovať iný racionálny cieľ, ako vytvorenie siete vazalských organizácií, ktoré budú odkázané na vládne granty a podpory. Tie sa budú prirodzene snažiť získať každým možným spôsobom.  Iným vysvetlením už môže byť len to, že vládnej strane z nejakého dôvodu vyhovuje, ak sa na Slovensku napríklad kvalitný ekonomický a spoločenskovedný výskum utlmí na minimum...    
 

Komentáre

Feedback