Ako sa naozaj pomáha startupom?

Právom sme sa v posledných dňoch rozhorčili nad neuveriteľne predraženou konferenciou TechMatch Slovakia, na ktorú tento štát dá okolo milióna eur. Mená hviezdnych rečníkov, ktorí si za svoje vystúpenia pýtajú presne toľko, koľko im je organizátor ochotný dať, neprekryli nezmyselné sumy za wifi, mobilnú aplikáciu, DJ-ov a prenájom áut. 

Každému, kto má aspoň základné skúsenosti s organizáciou podobných podujatí je zrejmé, že sa na tom opäť niekto nabalil. A aj to, že zasa ostane nepotrestaný.

V diskusiách na sociálnych sieťach sa objavili názory, že startupy sú oblasť, kde by štát urobil najlepšie, ak by nezasahoval vôbec. V našej realite, kde vedia tí správni ľudia objaviť zlatú baňu skoro na každom kroku, je to asi pravda. To ale neznamená, že by sme mali navždy rezignovať a na podporu nových druhov podnikania nerobiť vôbec nič. Príklady zásahov štátu v prospech startupov a malých podnikateľov môžeme nájsť kdekoľvek na západ od našich hraníc.

Pre porovnanie som si vybral dve krajiny, ktoré sú mi blízke a ich podnikateľské prostredie dobre poznám, Taiwan a Veľkú Britániu.

Na Taiwane je štátna podpora startupov (a malého podnikania vôbec) veľmi silná. Tento ostrovný štát si uvedomuje, že so silným a agresívnym susedom striehnucim za chrbtom sa môže presadiť len tak, že bude vo všetkých oblastiach predstavovať svetovú špičku.

Je zrejmé, že každá partia začínajúcich podnikateľov disponuje viac nápadmi ako vstupným kapitálom. Často majú problém zohnať si vôbec vlastný priestor a základné vybavenie, nehovoriac už o pokročilejších technológiách. Zároveň je pre väčšinu stratupov dôležitým faktorom čas. Od zrodu nápadu do reálneho spustenia biznisu nemôže uplynúť príliš dlhá doba, inak nápad zastará, alebo ho prevezme niekto iný.

Pre riešenie týchto problémov spustila taiwanská vláda HeadStart Taiwan Project. V rámci neho si stanovila tri oblasti priorít:

  • Deregulácia, zlepšenie podnikateľského prostredia a jeho prispôsobenie medzinárodným štandardom
  • Prilákanie rozvojového kapitálu, veľké svetové firmy by mali mať záujem investovať do taiwanských firiem. Medzi tieto opatrenia patrí aj uľahčenie podnikania osobám, ktoré nemajú taiwanské občianstvo. 
  • Budovanie klastrov, plne vybavených priestorov, ktoré poskytnú startupom najlepší dostupný servis, vrátane poradenstva a couchingu od profesionálov.

Čo sa týka priamej pomoci, vláda pre tento rok vyčlenila zoskupeniu startupových firiem 500Startups sumu 15 miliónov USD. Súhrnné investície do rozvojového kapitálu by mali dosiahnuť sumu 80 miliónov USD.

Veľká Británia volí tradičnejšie prístupy, napriek tomu sa všeobecne považuje za jednu z najviac „startup friendly“ krajín na svete. Vláda ponúka startupom množstvo grantov a mikropôžičiek. Žiadosti aj všetky informácie o nich sú dostupné online na jednotnom portáli verejnej správy. Štát tiež úzko spolupracuje so združeniami, ako je napríklad StartUpBritain.

V roku 2010 si Vláda Jej Veličenstva dala za cieľ do piatich rokov míňať 25 percent verejných výdavkov na podporu malého a stredného podnikania. V roku 2013 mohla konštatovať, že sa jej ho podarilo naplniť a mohla si stanoviť ciele nové: odbúranie zbytočnej byrokracie, premyslený systém nahlasovania korupčného správania sa a preferenciu malých a stredných podnikov pri verejných zákazkách. Nad celou politikou voči malým a stredným firmám bdie Crown Representative for SMEs.  

Slovensko sa, naproti tomu chystá naše startupy podporiť v tomto roku sumou 1 500 000 eur, ktorá sa má v rokoch 2016 a 2017 navýšiť na 2 500 000. Okrem kozmetických úprav, ktoré sú súčasťou tzv. Ficových balíčkov, som si žiadnu komplexnú podporu malých a stredných firiem nevšimol. Aj to málo zrejme po voľbách vyšumí do prázdna. 

Myslím, že je úplne zrejmé, ako pochopil výraz „podpora startupov“ vyspelý svet a ako smerácka chobotnica. Startupisti sú len ďalšou obeťou jej nenásytnosti. Najsmutnejšie je, že má rešpekt len pred tými najväčšími rybami a žralokmi.  
 

Pridať komentár

Feedback