Začínajúci podnikatelia majú príležitosť k spoločnej diskusii

                                       
Podporovať  novátorský potenciál v podnikateľskom prostredí  je príležitosťou aj výzvou zároveň. Inovatívne a predovšetkým začínajúce inovatívne podnikanie má svoje špecifiká, o ktorých je nutné vedieť a správne ich riešiť.  Priestor pre spoločnú diskusiu k týmto témam ponúka premiérové INNO START FORUM.

                                                               

Doktorandi, študenti vysokých škôl, pracovníci vo vede a výskume, začínajúci podnikatelia či záujemcovia o podnikanie, ale i široká verejnosť. Jednoducho všetci tí, ktorí majú záujem získať informácie o podpore inovatívneho podnikania a startupov  môžu prísť diskutovať na prvé INNO START FORUM, ktoré sa uskutoční 1. júla 2015 v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU.

„Cieľom podujatia je vytvoriť priestor pre networking, diskusiu,  spájanie startupistov, záujemcov o podnikanie, ale i tých ktorí o podnikaní ešte len uvažujú. Na podujatí im ponúkame príležitosť stretnúť so zástupcami spoločností, ktoré podporujú svojimi činnosťami startupy a technologické inkubátory na Slovensku. Tieto spoločnosti sa snažia stimulovať inovačný potenciál v slovenskom podnikateľskom prostredí,“ hovorí Anna Janušová z Centra vedecko – technických informácií SR (CVTI SR), ktoré je organizátorom podujatia.    

INNO START FORUM zoznámi účastníkov s nástrojmi finančnej i nefinančnej podpory startupov a predovšetkým s fungovaním týchto nástrojov. Pozornosť sa bude tiež venovať otázke investorov, dostupných fondov a možností coworkingu a networkingu.
„Účastníci budú môcť diskutovať priamo zo zástupcami spoločností podporujúcich inovatívne podnikanie a startupy. Dokonca v prihláške na podujatie ponúkame záujemcom možnosť uviesť tému či problematiku, o ktorej by sa chceli dozvedieť konkrétnejšie,“ dopĺňa Nina Bratková z CVTI SR.     

Cennými informáciami pre začínajúcich podnikateľov sú takzvané success stories, teda príbehy úspešných. Práve vďaka týmto reálnym príbehom je možné dozvedieť nielen o tom „ako sa to má,“ ale i o najčastejších chybách či zlyhaniach v jednotlivých krokoch podnikania. Aj tieto skúsenosti prinesie INNO START FORUM.

V definícii od startupu Steva Blanka, jedného z najznámejších podnikateľov zo Silicon Valley – je startup dočasná podoba firmy určená k hľadaniu opakovateľného a škálovateľného obchodného modelu.  Toto hľadanie si vyžaduje množstvo skúseností a informácií. INNO START FORUM sa snaží svojim programom prispieť k tejto informovanosti a zdieľaniu potrebných skúseností.
Podujatie sa uskutoční v rámci národného projektu Podpora zriadenia a rozvoja národného podnikateľského centra na slovensku - I. etapa.

Zároveň je súčasťou celotýždňového podujatia Letná škola inovátorov, ktorá ma pomôcť inovátorom ohodnotiť správne svoj nápad a pracovať s ním ďalej. Letná škola inovátorov bude prebiehať vo forme tímovej práce na workshopoch a uskutoční sa v dňoch 30.6  -  3.7. 2015.

Viac informácií o INNO START FORUM
Viac informácií o Letnej škole inovátorov

Pridať komentár

Feedback