Nové možnosti pre podnikateľov s inovatívnymi nápadmi z Bratislavského kraja

Podať patentovú prihlášku, zanalyzovať komerčný potenciál vlastnej inovácie či vypracovať vhodnú licenčnú zmluvu už nebude pre podnikateľov z Bratislavského kraja predstavovať taký problém. Využiť totiž môžu služby Národného podnikateľského centra, ktoré zabezpečuje Centrum vedecko-technických informácií SR.

Ak máte ako  podnikateľ nejaký inovatívny nápad a stojíte pred výzvou, ako tento nápad aj zrealizovať vo svojej podnikateľskej praxi. Prichádzajú na rad otázky, ktoré si vyžadujú odpovede a najmä činy.  

Prvá z možných otázok je: „Kam sa mám obrátiť ak chcem presadiť inováciu v podnikaní?“ Nebudete ale samozrejme nič „presádzať“ v nejakom záhradníctve. Obrátiť sa je potrebné na Centrum vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR) a pýtať sa na služby Národného podnikateľského centra (NPC).

 „Aké konkrétne služby mi vie ako podnikateľovi pôsobiacemu v rámci Bratislavského samosprávneho kraja CVTI SR poskytnúť?“ Tak pre odpoveď na túto otázku si už musíte priamo do CVTI SR. Tu poradia, v čom konkrétnom potrebujete pomoc, a akú službu prípadne služby bude potrebné aj zrealizovať. Špecializované pracovisko  - Centrum transferu technológií pri CVTI SR je práve tým miestom, kde sú odborníci, ktorí vedia aké služby a aké kroky je nutné urobiť. 

„V oblasti ochrany a komercializácie inovácií vieme poskytnúť firmám z BSK  služby od analýzy komerčného potenciálu inovácie cez prípravu patentových a iných obdobných prihlášok až po marketingové prezentácie, poradenstvo v oblasti licenčných zmlúv a vyhľadávania v technologických ponukách a dopytoch,“ priblížil Jaroslav Noskovič z CVTI SR.    

K dôležitým službám, ktoré ako podnikateľ s inováciou oceníte sú takzvané rešeršné služby. Pre viacerých tu však vzniká ďalšia z otázok: „Čo sú to tie rešeršné služby  a k čomu mi môžu slúžiť?“ Rešerš je nutnosť pre overenie si skutočnej novosti danej technológie. Ako podnikateľ, ktorý má záujem prísť s niečím novým na trh a vôbec priemyselne ochrániť svoj nápad, musíte poznať nielen konkurenčné prostredie, ale aj stav techniky. A práve ten nepreskúma žiadny „detektív Oriešok,“ ale fundovaní rešeršéri v CVTI SR. Na základe  takejto rešerše je možné zvoliť ďalšie kroky – napríklad vypracovať stratégiu ochrany inovácie alebo podať prípadne patentovú, dizajnovú či inú prihlášku.     

Ak sa pýtate  „A čo si môžem zrešeršovať?“ tak odpoveď konkretizoval opäť Noskovič: „Rešerš je možné spracovať na stav techniky, zmapovať môžeme tiež aktivity konkurencie, právny stav dokumentov alebo preskúmať dostupné dizajny a ochranné známky.“

Dnes tak moderné slovo start–up samozrejme dobre poznajú aj v Centre transferu technológií pri CVTI SR, a aj v tomto prípade si budú takpovediac „vedieť rady.“ „A v čom konkrétne mi pomôžu pri rozbiehaní start–upu?“  Jaroslav Noskovič pozná odpoveď aj na túto otázku: „Vieme zanalyzovať inováciu či produkt so zameraním sa na potreby zákazníka a trhu. V prípade potreby zanalyzujeme a vymedzíme trh a identifikujeme konkurenciu, zároveň s možnými odberateľmi, dodávateľmi a zákazníkmi. Pomôcť vieme i pri vypracovávaní obchodného plánu.“ 
 
Mohlo by sa zdať, podľa tak veľkého spomínaného rozsahu služieb, že v CVTI SR dokážu urobiť i nemožné. A tak, ak tu bola na úvod otázka, čo mi viete ako podnikateľovi poskytnúť, tak na záver sa možno pýtate: „Čo nepatrí k týmto poskytovaným službám?“ Na túto otázku je tiež nutné upozorniť. Služby NPC poskytované CVTI SR sa netýkajú aktívneho vyhľadávania partnerov či odberateľov produktov. Marketing inovácie nie je v tomto prípade zameraný na finálny produkt a rokovania s partnermi či odberateľmi sú už v rukách samotného podnikateľa.

Článok priniesol odpovede na niekoľko otázok, vy – inovatívni podnikatelia za Bratislavského kraja ich  však určite máte viac, a preto navštívte stránku www.npc.cvtisr.sk, kde nájdete podrobné informácie o poskytovaných službách a možnostiach, ako aj kontakty na odborníkov. Neváhajte sa objednať na poradenské stretnutie (objednanie vopred nevyhnutné)   a posunúť sa k realizácii svojho nápadu

Pridať komentár

Feedback