Žilinská nemocnica je bohatá. Odmieta sponzorské dary

Dovolím si najskôr citáciou z listu (značka Práv/69/2009 zo dňa 23.2.2009) p. Ing. Bekeovej, riaditeľky nemocnice s poliklinikou v Žiline:

„Vašu ponuku sponzorsky prispieť na účet NsP Žilina-odd. gyn. pôr. vo výške 200€ s vďakou odmietam, lebo dary sa príjmajú bez podmienok.“

Dovolím si najskôr citáciou z listu (značka Práv/69/2009 zo dňa 23.2.2009) p. Ing. Bekeovej, riaditeľky nemocnice s poliklinikou v Žiline:
„Vašu ponuku sponzorsky prispieť na účet NsP Žilina-odd. gyn. pôr. vo výške 200€ s vďakou odmietam, lebo dary sa príjmajú bez podmienok.“

Zvláštne a veľmi prekvapujúce tvrdenie, obzvlášť od človeka ktorý by sa so sponzorskou praxou stretnúť mal, alebo by sa mal o sponzorovanie inštitúcie ako nemocnica je, usilovať. A to obzvlášť v čase krízy či nedostaku finančných prostriedkov doslova na najzákladnejšie potreby nemocnice a pacientov.
Keďže som pomerne často požiadaný o nejaký ten sponzorský dar viem, že sa poskytujú vždy v súlade s nejakými podmienkami zväčša deklarovanými aj v nejakej sponzorskej zmluve. Ide o celkom bežnú prax ktorej dôvodom je, aby peňažné prostriedky či dary neboli zneužité na osobný prospech, alebo použité na iný účel ako bolo dohodnuté.
Vo vyjadrení p. Bekeovej bolo viac podivností.. ale skúsim v slede udalostí a aj dôvodoch vyjadrenia či odmietnutia sponzorského daru riaditeľkou nemocnice.

List pani riaditeľky bol odpoveďou na žiadosť pacientky o rešpektovanie jej dôstojnosti, intimity a ochranu psychickej integrity podľa zákona 576/2004 Z.z § 11 a súvisiacich ustanovení a elementárnej ľudskosti čo boli jej podmienky na splnenie sponzorovania nemocnice.Vo svojej podstate štandardný ľudský prístup. Ponuka sponzorského daru budúcou pacientkou bola prejavom dobrej vôle, keďže na naplnenie jej žiadosti je potrebné stratiť asi 10 minút času (možno i menej) na drobné organizačné zmeny pri predpokladanom liečebnom procese, čo je pre p.primára dotknutého oddelenia žiaľ asi veľký problém....

Treba poznamenať, že jej identickým žiadostiam bolo v minulosti bez námietok vyhovené a to dokonca tri krát a to aj vtedy, kedy nemal pacient natoľko definovanú právnu ochranu, aspoň formálne, ako dnes. Lekári proste uznali jej žiadosť ako potrebu organizmu premietnutú v individuálnom prístupe.
Poprvýkrát dokonca v r. 1994 v Martinskej fakultnej nemocnici, kedy jej aj v prípade akútneho problému poskytli zdravotnú starostlivosť podľa jej žiadosti a to dokonca v sobotu.
A to im neponúkala žiadne sponzorské dary.
Tiež jej identické podmienky pripravili aj v Nsp v Žiline, ale za čias iného riaditeľa a iného primára gyn. pôr.odd., ktorý bol ochotný dôstojne komunikovať.

Pani riaditeľka sa vo svojom liste pacientke, (ktorý sa nápadne podobal vyjadreniam „kompetentných“ spred roku 1989 kedy žiadala o umožnenie prítomnosti manžela pri pôrode) dokonca zahrala aj na lekárku s tým, že jej primo nariadila ako sa má správať, čím sa pokúsila zbaviť ju ako pacientky akýchkoľvek práv, či ľudskej dôstojosti.

Kedysi som ako hlapec videl film ktorý sa volal “Cesta do praveku“. Ak by ste navštívili gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nsp v Žiline, nemusíte byť ani bystrými pozorovateľmi aby ste nemali pocit, že tu sa začína „Cesta k socializmu“
S výnimkou ponuky apartmánu pre manželské páry neposkytuje toto oddelenie žiadne nadštandardné služby za úhradu. Napr. výber ošetrujúceho lekára či operátora ako je napríklad v Martine. Ošarpaný interiér by potreboval prestavbu a v každom prípade by sa tu mohlo veľa zmeniť, „keby boli peniaze“.

O tomto prípade som sa zmienil pred mojim kamarátom lekárom, ktorý prejavil účasť s pacientkou. Na moju otázku prečo primár tohto oddelenia vyvíja aktivity, ktoré bránia vyhovieť pacientke len sarkasticky odpovedal:
„To vieš... možno keby tých dvesto eur dostal niekto osobne, postoj by bol iný. A vieš si predstaviť situáciu kedy by platby za individuálne požiadavky už nešli do súkromných vreciek, ale na účet nemocnice?“
Nuž vedel by som si tú situáciu predstaviť. Mali by sme dobré vybavené nemocnice so službami napĺňajúcimi predstavy a potreby pacientov.

Pred nedávnom som na inom blogu čítal článok známeho gastroenterológa pod názvom: „Kríza v zdravotníctve ešte len príde“
Ja by som si dovolil len dodať: „Vďaka neschopným manažérom nemocníc a cynických záujmov lekárov“.

Pridať komentár

Feedback