Slovenská medicína v kontexte občianských a ľudských práv. (6) záverečná časť.

V organizačnom usporiadaní praxe slovenských zdravotníkov nie je priestor na individuálny prístup, čím v princípe zaniká aj úcta a rešpekt voči pacientovi ako svojbytnej osobnosti, ktorá dokáže o sebe rozhodnúť najlepšie.
Zúfalý omyl slovenského lekára tkvie v tom, že pacient o sebe rozhodnúť nevie, a preto musí rozhodnutie vydať v každom smere on.

Tento systematický omyl slovenského zdravotníctva tu pretrváva takmer v rovnako silnej podobe ako za čias socializmu a preto to má slobodne zmýšľajúci pacient ťažké.
Samozrejme treba pripustiť aj skutočnosť, že medzi pacientmi je značná časť aj takých, pre ktorých je bremeno slobodného rozhodnutia príliš ťažké a preto sa nechávajú unášať socialistickým systémom poskytovania zdravotnej starostlivosti takpovediac bez odporu.
Avšak z mojich skúseností viem, že ani títo pacieni často nie sú celkom spokojní a cítia že by im lekár v individuálnych želaniach mal napomôcť a skúsil by ich želania takpovediac čítať aj bez jasnej verbálnej požiadavky.

Pacientovi by sa však v jeho rozhodnutiach určite dalo uľahčiť. Problémom je, že ten bežný pacient neovláda svoje práva . V tejto súvislosti si však treba všimnúť zaujímavý fakt. V každom obchode nájdete visieť tzv. reklamačný poriadok. Je tam preto, aby sa neznalý zákazník vedel zorientovať v prípade reklamácie.
Čo tak niečo podobné dať pre informáciu pacientom na oddeleniach?  Namiesto reklamačného poriadku by tam boli transprentne zobrazené aspoň tie najzákladnejšie práva pacientov?
Mimochodom, chcem v budúcnosti osloviť jedno nemocničné oddelenie s takýmto návrhom. Ako to nakoniec dopadne vám opíšem po realizácii.

V civilizovaných štátoch zdravotníci myslia aj na takýchto pacientov a preto aby nebola poškodená ich sloboda, individualita a teda aj psychické zdravie, (keďže potláčanie individuality  a slobody je zároveň aj siahnutím na zdravie pacienta) je vytvorený dostatočný priestor aj pre ľahšie vyslovenie želaní pre celkovú psychickú a aj fyzickú potrebu pacienta.

Tento priestor je v teoretickej a legislatívnej podobe vytvorený aj na Slovensku, (stačí si preštudovať zákon 576/2004  a Európsku chartu práv pacienta) avšak slovenskí lekári ho v procese organizovania zdravotnej starostlivosti vytrvalo odmietajú. Ba čo je najhoršie, aktívne proti pacientom vyžadujúcich tento priestor na slobodné rozhodnutia  vystupujú.
Príbeh ktorý som opísal, je toho dostatočným dôkazom.

Slovenskí zdravotníci často a hlasno poukazujú na všetko čo im v zdravotníctve chýba svojimi platmi počnúc a nedostatočným materiálnym vybavením končiac.
Avšak najlacnejšie a najúčinnejšie riešenia odmietajú a nechávajú bez povšimutia.
Dobré, ľudské a ústretové zaobchádzanie je rovnako dôležité ako najdrahší liek.
Totiž pacient s ktorým sa zaobchádza dôstojne, nebude toľko otáľať s návštevou lekára ako ten, s ktorým sa zaobchádzalo hrubo.

Rozmer útlaku a traumy získanej počas hospitalizácie určuje čas, kedy sa pacient nabudúce rozhodne v prípade problémov lekára navštíviť, čo môže byt naozaj neskoro, keďže strach o život musí byť väčší ako následky prežitých tráum v styku so zdravotníkmi.

Preto je pre ochranu zdravia možno viac potrebné ako v iných nekomunistických krajinách vstupovať do socialistických oraganizačných systémov súčasných zdravotníkov.

Toľko k poznaniu stavu konania a zmýšľania slovenskej zdravotníckej obce.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokiaľ ste sa teda rozhodli iniciovať konanie zdravotníckych pracovníkov tak, aby vám bolo vo vašich individuálnych požiadavkách vyhovené, zameriam sa najskôr na hospitalizácie ktoré nie sú akútne a je dostatok času na vyjednávanie so zdravotníkmi a tiež na hospitalizovaných pacientov a nemocničných lekárov, keďže s lekármi prvého kontaktu je vzťah jednoduchší a dá sa lepšie komunikovať.

Najskôr zhrnutie poznania:

1. Neočakávajte že zdravotníci vám sami a iniciatívne vytvoria priestor na individuálny prístup.
2. Neočakávajte, že vám položia otázky,  ktorými sa pokúsia zistiť či vám niečo v ich systéme organizovania zdravotnej starostlivosti prekáža.
3.Neočakávajte že automaticky rešpektujú súčasné legislatívne normy, alebo že ich aspoň poznajú.
4. Uvedomte si, že akákoľvek žiadosť odporujúca  zabehaným zvykovým normám zdravotníkom prekáža a budú preto klásť vašim požiadavkám odpor, čo by išlo aj malú drobnosť.
5. Zásadne sa pripravte na komunikáciu s ľuďmi, ktorí budú pristupovať  k vašim požiadavkám s nepochopením.

Skôr ako sa rozhodnete čokoľvek podniknúť vo veci ochrany svojich práv a rešpektovaní individuality  počas vašej hospitalizácie, odporúčam sa nad svojimi požiadavkami zamyslieť a urobiť si nejaký koncept. Pokiaľ svoje práva ovládate, je potrebné pri jeho zostavovaní opierať sa o legislatívu, nie zvyky lekárov. Tie si nevšímajte.

Pri príprave svojho konceptu myslíte aj na banálnosti, keďže zdravotníci neovládajú ani tie najzákladnejšie požiadavky pacientov obzvlášť v kategóriách intimity, súkromia a dôstojnosti. Pre ilustráciu, nevedia ani zaklopať keď vchádzajú do pacientovej izby. 
Preto aj tie najbežnejšie prvky civilizačného správania je potrebné do svojho konceptu zahrnúť.

Principiálne nemusíte o rešpektovanie  vašich práv žiadať, stačí zdravotníkov oboznámiť s ich rozsahom a získať o tom dôkaz. Napríklad takto.
Avšak najlepšie urobíte ak svoje požiadavky tlmočíte doporučeným listom konkrétnemu primárovi a pod.

Skôr ako pristúpite k uplatňovaniu si akýchkoľvek  požiadaviek  je rozumné sa zamyslieť nad tým, či budete v stave za ne bojovať  aj  v čase hospitalizácie, keď bude vaša psychika naozaj oslabená.


Preto je potrebné nájsť si  človeka, ktorý vás bude  počas hospitalizácie sprevádzať  a pomáhať vám. Ideálne by bolo, keby to bol  človek znalý  práv pacientov a pomerov v konkrétnom zdravotnom zariadení.  Paradoxne,  ideálnym sprievodcom by bol zdravotnícky pracovník znalý pomerov. Ale vhodný môže byť aj človek ktorý  vás morálne  podporuje. Manžel, manželka, rodič či syn , alebo dcéra.


 Povzbudenie a potvrdenie nárokov na práva  súvisiace s  individualitou pacienta vám dodá určite viac síl na možnosť  si ich  uplatniť, ako byť v osamelosti pod tlakom sociálneho  poľa zdravotníkov. Z  vlastnej naozaj prežitej skúsenosti viem,  že s podporou blízkeho človeka sa  ťažkosti s prekonávaním  socialistických stereotypov stávajú ľahšie  prekonateľnými. Ak nikoho odvážneho a znalého  nemáte, ideálnym  partnerom na uplatňovanie si práv bude právnik.


Ak sa domnievate že je to príliš  drahé, treba si  položiť otázku, za koľko vám stojí vaše  zdravie, keďže zlý stav zdravotníctva je  spôsobený okrem  iného aj nedofinancovaním a nedostatkom konkurencie.Pri  praktickej realizácii uplatňovaní svojich práv  sa môžete  stretnúť rovnako s milým a príjemným zaobchádzaním ako aj  najhrubšou  vulgárnosťou, posmeškami či nátlakom.


Nedajte  sa odradiť vetami typu:  „Vy ste  prvý-prvá“ kto má takúto požiadavku a pod.  Okrem iného snaha  zdravotníkov je v takýchto prípadoch podsúvať pacientovi pocit  nenormálnosti, otravnej výnimky a pod. Tiež nie je pravdou že pacienti nepožadujú  individuálny  prístup. Predovšetkým ho  samozrejme majú ponúkať  zdravotníci, ale keďže ho neponúkajú  a dosahovanie je príliš namáhavé, zvyknú  rezignovať. Ak teda uplatňavanie si práv pokladajú  zdravotníci  za výnimku, tak je výnimkou predovšetkým v sile  prekonávania bariér a nie v  túžbe po nich.


V prípade že predpokladáte  odpor v uplatňavaní si  svojich práv, neváhajte použiť služby  právnika. Pre zaujímavosť, pre prípad  ktorý som opísal v  minulých častiach existovala aj takáto alternatíva a  zastupujúca  právnička bola na to pripravená.


V procese realizácie  počas hospitalizácie nemusíte  pristupovať na dohody ktoré  by vám nevyhovovali. Lekári a sestry sú povinní  poskytovať  zdravotnú starostlivosť podľa potrieb pacienta o ktorých rozhoduje  pacient a nie lekár.Ak sa stretnete s jednoznačným odporom  v súvislosti s vašimi  požiadavkami, požiadajte lekára či  zdravotnú sestru aby vám svoje rozhodnutia  vydali v písomnej  forme s jednoznačným popisom situácie. Takýto dokument vám  môže nielen napomôcť dosiahnuť svoje práva, ale aj v neskoršom  období žiadať  náhradu škody, keďže aj zlé zaobchádzanie  je žalovateľné s možnosťou  satisfakcie.


V prípade akútnej  zdravotnej starostlivosti sa  dajú rovnakým spôsobom práva  uplatňovať, avšak bude nutné vyvinúť viac úsilia,  keďže  rešpektovanie práv nie je na oddeleniach systémovou skutočnosťou  a  zdravotníci nebudú mať čas sa na vás takpovediac nesystémovo  pripraviť. Pri uplatňovaní si svojich práv vám prajem veľa  úspechov.

 

Komentáre

Poněkud od věci. Gynekolog z Mostu je odsouzen za znásilnění své klientky. Jen člověk omezený a intelektuálně zaostalý bude věřit, že tento skutek je ojedinělý. Je těžko pochopitelné kolik žen naivně věří na řekněme tomu "mravní čistotu" doktorů. A těch kteří zasahují do těch nejintimnějších míst člověka (gynekologie, proktologie, orologie apod.) zejména. Soudný člověk nad touto naivní důvěřivostí, ponejvíc žen může jen kroutit hlavou.

Oprava: urologie

Feedback