Slovenská medicína v kontexte ľudských a občianských práv. (4)

Právo na ľudskú dôstojnosť je jedným z najzákladnejších ľudských práv a spomína sa vo všetkých možných chartách ochraňujúcich práva pacientov. Jej rozmer je individuálny a preto je potrebné k jej ochrane a pochopeniu aj tolerancia.
Bez tolerancie v spojitosti s ľudskou dôstojnosťou nie je možné poskytovať kvalitnú a plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť.
.
Pokračovanie  príbehu cesty za individuálnou slobodou a dôstojnosťou jednej pacientky len stručne zhrniem interpretáciou požiadaviek  vznesených  gyn. oddeleniu, kde sa mal vykonať krátky liečebno-operatívny zákrok a ktoré som už v minulých troch článkoch publikoval aj s obhajobou zastupujúcej právničky.
Pacientka si pri výkone želala, citujem:
.
1.Pesonál ženského  pohlavia.
2.Nevyhnutný počet členov  personálu pri vykonávaní zákroku a ich  menný zoznam s označením príslušnej funkcie konkrétnych  zdravotníkov.
3.Umožnenie  prítomnosti  manželovi v miestnosti zákroku.
4.Personál  nebude požívať počas zákroku mobilné telefóny.
5.Pesonál s ktorým sa stretne sa zdrží autoritatívnej komunikácie.
6.Odmietam vyšetrenie v príjmovej ambulancii ako súčasť vášho  systému v  poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
.
Konečný výsledok pacientkiných snáh a jej právničky bol v prejavení súhlasu konkrétneho gyn. pôr.odd. týmto prehlásením:
„Snahou  vedenia NsP je zabezpečovať nielen kvalitnú  zdravotnícku starostlivosť,  ale aj dodržiavať zásady Svetovej zdravotníckej  organizácie,  Európskej charty práv pacientov a zákona 576/2004 Z.z. V tomto  zmysle je aj v našom záujme ochrana dôstojnosti, rešpektovania  telesnej a  psychickej integrity pacienta. Po  prekonzultovaní podmienok pani „XY“ s primárom  gyn. pôr. odd. Vám prehlasujem, že splníme všetky reálne želania v súvislosti  s  gynekologickým zákrokom ktorý má podstúpiť a ktoré neohrozia  hladký priebeh  operačného výkonu a nenarušia psychickú pohodu  zdravotníckeho personálu počas  liečebného procesu pacientky.
.
Okrem tohto prehlásenia nemocnica iniciatívne pacientke poskytla aj túto službu, citujem z rozhodnutia vedenia nemocnice: „uspávať pacientku bude skúsený lekár-anesteziológ ženského pohlavia, čo pani XY nežiadala“.
Naozaj vzácne pochopenie žiadosti pacientky.(Bez irónie.)
.
Jednou vecou je však deklarovaný záujem výjsť v ústrety  individuálnej žiadosti pacientky, a druhou praktická realizácia. O tom všetkom teda ústami pacientky, ktorá zákrok podstupovala.
.
V deň zákroku som sa s manželom dostavila na určenú hodinu do vestibulu gynekologického oddelenia.Ohlásila som sa sestričke s ktorou som sa už predtým mala možnosť zoznámiť, keďže som zákrok musela niekoľkokrát odložiť.
Pri objednaní sa na zákrok (asi týždeň predtým) som dostala lístok čo si mám so sebou na oddelenie vziať. Stručný zoznam: župan, nočnú košeľu,vložky,prezuvky,toaletný papier, hygienické potreby, lieky ak nejaké pacientka pravidelne užíva, dva široké elastické obväzy.
Ako som neskôr usúdila, celý zoznam mal jeden vážny nedostatok.
Pacientky pred zákrokom, pôrodom a pod. podpisujú tzv. informovaný súhlas aj s poučením. Myslím že by bolo namieste, aby takéto tlačivo dostala pacientka ešte v deň objednania sa na zákrok, aby  sa mohla oboznámiť s podmienkami  operácie, pôrodu a pod,. Tiež aby bol dodržaný dostatočný časový odstup ako káže zákon. Podpis takéhoto „informovaného súhlasu“ tesne pred operáciou nemusí byť z hľadiska práva platný. Býva totiž podpísaný v časovej tiesni. Okrem iného, z uvedeného poučenia môžu vyplynúť ďalšie otázky pacientky,  ktoré si môže pripraviť a vedieť o zákroku viac.Ideálne by bolo, aby pacientka dostala jedno takéto tlačivo na oboznámenie sa so zákrokom a druhú identickú listinu by podpísala v nemocnici.
I keď ja som sa dostatočne aktívne o vec zaujímala, kópia takéhoto informovaného súhlasu mi neskôr chýbala, keďže som si z neho nepamätala ako sa bude môj organizmus správať po operácii čo v poučení bolo. V tomto by bolo naozaj potrebné viac na pacientku myslieť.
.
Onedlho pre nás prišla sestrička s tým že nás ide ubytovať. Zbytočnej vyšetrovacej procedúry v prijímacej ambulancii som sa samozrejme nezúčastnila.
Vošli sme do výťahu na poschodie pre nadštandardné pacientky, t. j. ktoré si zaplatili kvalitnejšie ubytovanie hotelového typu.Jedna noc v jednposteľovej izbe stála cca 33 eur, čo sa mi vzhľadom k dobrej úrovni ubytovania nezdalo veľa.Existovala aj možnosť zakúpiť si aj dvojlôžkovú izbu.Veľkou výhodou bol dostatok súkromia. Tiež šatstvo som si nemusela dávať do erárnej šatne. Poznamenávam, že za čistotu a úroveň sociálnych zariadení by sa nemusel hanbiť ani päťhviezdičkový hotel.
Môj manžel dostal kľúč od oddelenia aj výťahu, aby ma mohol navštevovať v hocijakú dobu, čo zvyšovalo komfort ubytovania aj po psychickej a praktickej stránke.
.
Po ubytovaní ma navštívila lekárka, ktorá mala vykonať zákrok. Predstavila sa nám a podala  ruku. Pôsobila veľmi milo a sympaticky a trochu mi pripomínala moju dcéru, keďže bola veľmi mladá.
Vyšetrovňa bola súčasťou nadštandardu a pacientky nemuseli odchádzať ďaleko zo svojich izieb. Žiaľ, chýbal v nej paravan a pri náhodnom otvorení bola pacientka vystavená strate súkromia, čo sa tu stávalo často.Bola to škoda, keďže úroveň prvej triedy sa týmto tak trochu strácala.
S manželom sme sa však dohodli, že po odznení emócií  z  celkového zážitku sa pokúsime osloviť vedenie nemocnice s tým, že paravan do tejto ambulancie zakúpime a pán primár ho tam naozaj nechá. Ideálne by bolo, keby existovali systémy z ktorých by personál jasne vyčítal, že počas vyšetrení a konzultácií s pacientkou sa do vyšetrovne nevchádza. Ale to je žiaľ zatiaľ v slovenskom zdravotníctve hudba budúcnosti.
Tiež sa pokúsime navrhnúť vedeniu nemocnice niekoľko systémových zmien, ktoré by zlepšili informovanosť pacientiek  a systém by sa tým stal otvorený pre individuálny prístup. Tieto zmeny by naozaj nič nestáli s výnimkou väčšej angažovanosti personálu aspoň v prvopočiatkoch.
.
Pri komunikácii s pani doktorkou sme sa jej snažili vysvetliť, že  všetko čo sa nám nebude páčiť jej povieme. Tiež sme sa pokúsili  vytvoriť aj jej psychickú pohodu tak, aby nemala z prevedenia zákroku príliš veľké obavy, keďže sme nadobudli pocit že má z nás trošku strach.
.
Pred zákrokom dostal môj manžel sterilný oddev a sprevádzal ma spolu so zdravotnou sestrou až do operačnej sály kde už čakal personál... naozaj zložený len zo žien. Necítila som sa najpríjemnejšie, ale pocit bezpečia a poznania prostredia zvyšovala prítomnosť môjho manžela a aj naplnenie mojej požiadavky personálu ženského pohlavia.
Jedným z pôvodných dôvodov pre odmietanie mojej požiadavky na prítomnosť môjho
.manžela boli tzv. hygienicko epidemiologické dôvody. Avšak stavebné riešenie operačnej sály tento dôvod jednoznačne a bez akýchkoľvek pochýb ak nejaké existovali, vyvracia.
Operačná sála bola rozdelená na tri miestnosti. Vo väčšej  bol operačný stôl, v druhej miestnosti ktorá bola rozdelená na ďalšie dve sa nachádala malá kancelária s počítačom, a ďalšia zrejme slúžila na očistu nástrojov  ako sanitárna miestnosť. Steny boli presklenné a do obidvoch častí operačného traktu sa dalo vosjsť samostatnými dverami, takže môj manžel by prakticky mohol vojsť aj iným vchodom a byť mimo operačnej miestnosti, ale napriek tomu prítomný. Avšak viac mi vyhovovalo že vošiel so mnou.

S personálom sme si podali ruky a predstavili jeden druhému. Nebyť toho, že sme boli obaja, ba asi všetci prítomný v strese, bolo by to asi celkom milé.. aj keď to za milé predsa len označiť môžem.Ozaj a nemohlo by to tak byť vždy? Personál i pacientky by  možno mali predsa k sebe trocha bližšie a nádych individuálneho poznania by možno zbavoval personál rutinérstva.
Personál však mal riešiť ešte jeden pseudoproblém, ktorým sa ohradzoval istý lekár v čase môjho objednania sa na zákrok a ktorému neboli moje žiadosti príliš po vôli a to, kto ma po operácií preloží z operačného stola na pojazdné lôžko. Keď som mu povedala že môj manžel, tak oponoval, že čo ak mi zlomí pri tom ruku. Nuž personálu pomohol môj manžel a ruku mi pri tom nezlomil:-)
Lekárka so zdravotnou sestrou mi pomohli na operačný stôl a na viac si už nespomínam.
Prvé čo som zbadala pri preberaní sa z narkózy, bol nado mnou môj usmievajúci sa manžel.
Skvelý pocit radosti že všetko dobre dobadlo a pocit bezpečia.
.
V snahe o individuálny prístup a rešpekt práv pacienta a to nielen v mojom prípade znie podvedomá otázka personálu: Aký má zmysel prítomnosť manžela pri takomto zákroku? Aký konkrétny osoh prináša?
Tieto otázky si personál kládol aj v dobách, keď sa objavovali prvé snahy o prítomnosť manžela pri pôrode a žiaľ, odpovede boli takéto:
-Načo tam budete, rodička bude v bolestiach a nebude manžela vnímať.-
-Budete len zavadzať personálu-
-To nemá žiadnu logiku, aby bol manžel pri pôrode. Tomu vôbec nerozumiem...a pod.
.
V tejto súvislosti by som rada spomenula vážne a systematické porušovanie práv rodičiek, ktorých pôrod sa musí končiť sekciou. Pokiaľ mi je známe, vo väčšine nemocníc neumožňujú partnerovi rodičky zostať pri tomto operačnom zákroku. Vychádzajú totiž z predpokladov, že tento zážitok už manžel či rodička nepotrebujú, čo je netolerantnosť a nepochopenie. Okrem toho si v rôznych písomných poučeniach pred pôrodom,(ktoré sú z právneho hľadiska neplatné, keďže ide o zmluvy vynútené pod nátlakom) za takýchto okolností vynucujú odchod partnera z pôrodnej sály, pritom sa z hygienicko-epidemiologických dôvodov nič nezmenilo.
Personál si v takomto prípade vlastne  privlastnil  právo pacientky rozhodovať o sebe, čo je z právneho hľadiska neprípustné.
Lekár môže rozhodnúť o sekcii pokiaľ je v ohrození život dieťaťa či matky, ale nie o prítomnosti partnera, navyše ak na to nie je žiadny dôvod, iba pohodlie personálu.Vo vzťahu lekár-pacient o všetkom rozhoduje pacient a lekár môže za pacienta rozhodnúť len vtedy, ak je v stave, (v bezvedomí a pod.) kedy nemôže vydať rozhodnutie.(zákon 576/2004 Z.z §6 odsek 8  písmeno a.)
Priznám sa že si celkom neviem predstaviť situáciu, kedy by niekto chcel vyhnať môjho manžela odo mňa počas pôrodu.
.
V súčasnosti asi väčšina manželských párov či rodičov a aj časť zdravotníckeho personálu chápe podstatu prítomnosti manžela pri pôrode. Dôvod mojej žiadosti vychádza z rovnakých jednoducho pochopiteľných princípov, ktoré sa pokúsim vysvetliť:
.
-Prítomnosť môjho manžela mi dodávala pocit bezpečia, nebola som vytrhnutá zo sociálneho prostredia.-
-V prípade rozhodnutia ktoré by som musela urobiť v časovej tiesni, by mi mohol byť nápomocný, keďže v neznámom prostredí  a pod tlakom sa robia rozumné rozhodnutia ťažšie.-
-Keďže zdravotníkom nedôverujem,(dôvera sa nedá vnucovať navyše nedôveryhodným konaním, ale dá sa  získať rešpektom a toleranciou k pacientom)bol istou kontrolou dodržiavania mojich práv.-
-Zabezpečoval svedectvo, čo znamená že personál mal viac rešpektu a slušnosti.
Ženy, ktoré mali pri sebe svojho manžela pri pôrode a predtým nie, to vedia jednoznačne porovnať.-
-Oboznámenie manžela so systémom gynekologickej zdravotnej starostlivosti môže vzbudiť u neho väčšiu snahu na ochranu dôstojnosti a intimity partnerky, čo môže pozitívne prispieť k partnerskému spolužitiu.-
.
I keď správanie sa personálu a celkový pobyt hodnotím naozaj veľmi pozitívne a nestretla som sa s postojom ktoré by mi vadil, zastavím sa pri drobnom nedostatku, ktorý sa síce v našom prípade nedal hodnotiť ako nedodržanie dohody, ale je potrebné sa k nemu vyjadriť.
Vo svojej žiadosti som požadovala aj: „nevyhnutný počet členov personálu a ich menovitý zoznam pred zákrokom.Oporu tejto požiadavky mám v Charte práv pacientov v znení:Pacient má právo vedieť základné údaje (meno priezvisko) o pracovníkoch v zdravotníctve, ktorí sa o neho starajú.(článok č.7 Liečba a starostlivosť odsek 1)
Avšak meno a priezvisko na menovke v takomto prípade asi nestačí. Priznám sa, že som vôbec neregistrovala či mal personál menovky o zapamätaní mien sa nedá ani hovoriť. Manžel bol na tom podobne. Preto je naplnením práva pacientov dostať menovitý zoznam personálu písomne.
Nepokladali sme však za vhodné túto situáciu bezprostredne riešiť, keďže sme sa navzájom predstavili a personál túto situáciu nezapríčinil.Tiež sme lekárky a sestričky nechceli vyrušiť . Okrem toho sme  problémy nepredpokladali.

Na druhý deň ráno prišiel po mňa môj manžel. Nadštandard bol skvelý. Nikoho sa nemusel nič pýtať, odomkol si výťah a vyviezol rovno na poschodie s mojou  izbou.. Pred odchodom som ho poprosila aby zaplatil na recepcii účet za izbu. Cestou na recepciu sa stretol s lekárom z ktorého mal pocit, že sa mu chce vyhnúť, čo mu z predchádzjúcich skúseností akosi našepkalo, že by to mohol byť primár.
Oslovil ho:
-Dobrý deň.Vy ste pán primár?-
-Áno- oddvetil nevýrazne.
-Ja som manžel p. XY , mohli by sme sa spolu chvíľu pozhovárať? -
-Nie, nemohli!!-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odchádzala som spokojná v sprievode milej sestričky a môjho manžela. Trochu mi bolo ľúto, že v dobe kedy sa mi narodili moje deti, nemohol byť môj manžel ubytovaný so mnou.Cítila som sa tu naozaj takmer ako v hoteli a nie v nemocnici. Individuálny prístup a komfort naozaj znižujú stres z hospitalizácie. Nevdojak mi napadlo, aké podmienky majú pacientky mimo nadštandardu.Poznala som ich, aj keď som ich mala vďaka odmietaniu zlého zaobchádzania vždy trochu lepšie.
Bolo mi ich trochu ľúto, ale ľudia ktorí si myslia a volia “všetko zadarmo“ si musia uvedomiť že to “zadarmo“ bude aj na takej úrovni.
Náklady na získanie individuálneho prístupu finančnej povahy (právne zastupovanie) ma vyšli na 230 eur.Bola to dobrá investícia.Znamená to, že kvalitná zdravotnícka starostlivosť stojí peniaze i keď ich teraz inkasovala právnická kancelária.
Na záver asi to, čo ma v celej veci mrzí asi najviac:
Odmietanie komunikácie primára tohto oddelenia naozaj profesionálnym gestom nie je a hovorí za všetko. Kto nechce počúvať, nebude ani vypočutý, to len na margo požiadaviek slovenských zdravotníkov.

V budúcom pokračovaní  si povieme o príčinách nedostatočnej úrovne napĺňania práv pacientov v slov. zdravotníctve.

Súvisiace články:
http://moje.hnonline.sk/node/161
http://moje.hnonline.sk/node/171
http://moje.hnonline.sk/node/178

Komentáre

p. Jankech , ako dlho ste vytváral ten plagiát?

Zrejme neviete čo je plagiát.
Ak tvrdíte že je to plagiát, najskôr musite ukázať na originál z ktorého plagiát vznikol.
.
Veľmi slaboduchá zlomyseľnosť.. "klasik"

keby takychto pacientiek bolo viac, neviem si celkom predstavit fungovanie takeho oddelenia :)

Uz len same zenske pohlavie sa neda splnit.

Blbečku gynekologia patrí ženam a že sa tam nasrali muži ja za to nemožem.HE He He.

Keby takýchto pacientiek bolo viac konečne by Slovenská medicina začala produkovať g. ženy o ktoré je záujem.Žiadny muž nemá morálne právo rozhodovať o ženských veciach aj keby mal 10 titulov lebo sa ho priamo nedotýkajú čiže može len niečo odporúčať.Ale verím tomu že keby ste v nemocnici chceli g. muža určite by to nebol žiadny problém.A to je na celom to čudné.Niekde som čítal že pokiaľ niekto vymýšľa zaplatíme to všetci ale to je v poriadku. Skor my pripadá čudné keď vláda sľúbila odškodňovanie klientov nebankoviek to by sme tiež zaplatili všetci ,ale tam nejde o zdravie ale o bezhlavé bohatnutie.Peniaze treba nalievať do zdravotníctva .Ak sa bude dať slobodne vybrať podotýkam, bez problémov až potom si budem vážiť Slovenskú gynekoplogiu a porodníctvo.A ešte by som chcela poprosiť medičky aby zvažovali aj tento odbor a tak prispeli k prirodzenému výberu.Nepreferujem ani jedno pohlavie preferujem slobodný výber čiže demokraciu.Hodne šťastia zdravotníctvo gynekológia obzvlášť.

Keď v politike môžu byť samí muži, prečo nemôžu byť v gynekológii samé ženy?

Diskutujúcemu "hehe"
.
Pred časom si lekári nevedeli predstaviť, aby boli nemocničné oddelenia otvorené pre návštevníkov celodenne.
Nevedeli si predstaviť manžela pri pôrode, slobodný výber lekára, či ubytovanie hotelového typu a mnoho mnoho ďalšieho. Teraz si to už predstaviť vedia.
.
Ja si uvedené predstaviť viem. Tak ako som si všetko čo v súčasnosti už funguje vedel predstaviť aj pred r. 1989.
Stačí k tomu len privatizácia nemocníc, dolplatok za zdrav. služby, dopyt po konkrétnej službe a konkurencia všetko vyrieši.
Samozrejme vo fakultných nemocniciach je potrebné rešpektovať ľudské práva a vyučovať bez psychologického násilia a donucovania k systémom, ktoré nie sú v súlade s potrebami pacientov a a ich individualitou.
Všetko sa dá ale iba treba chcieť. A aj tento príbeh sa najskôr začal odohrávať tak že sa "nedá". A dalo sa...
.
A tak ako teraz v systéme gyn. a pôr. prevažujú muži, môžu prevažovať ženy. Ak tvrdíte že ženy to nezvládnu, tak tvrdíte že sú menejcennými bytosťami.

Keby takýmto štýlom začal každy vystupovať a mať požiadavky ako v päť hviezdičkovom hoteli bol by z toho ešte väčši chaos ako je teraz, a poziadavky typu: 4.Personál nebude požívať počas zákroku mobilné telefóny.
5.Pesonál s ktorým sa stretne sa zdrží autoritatívnej komunikácie. ...mi pridu komické a schuti som sa na nich zasmial ,nevravým že kadý bod je prehnaný, s princípom súhlasím ale treba pozerat aj na podmienky ake mame a čo si možme dovoliť. Ak sa nezmeni system kompletne zhora nie je šanca vyhovieť každému v jeho manieroch. Ok nie je problem vybrať si aj farbu stien na operačke keď si to vsetko pekne zaplatite a najde sa taky fanatik ktory zamestna 1005 ludi na jednom odeleni aby si každá psychicky narušena pacientka mohla vybrať kolko chce v operačnom tíme indiánov a koĺko činaniek a aby sa na ňu polovica počas zákroku usmievala. Navyše ak sa niečo robí na operačnej sále tak hladať menovky na sterilných empíroch je dalšia vec na pobavenie... ...jasne, ze sa vsetko da, len na to musia byť vytvorené podmienky, ibaze vyhovieť manierom kazdej fifleny sa zatial možno aj nastastie neda.

Psychicky si narušený Ty .

P. Jankech nie je normálny. To, o čom tu píše, je o jeho rodine.. Už dávno napísal knihu o "bielom koncentráku". Pani rodila v Martine. Myslím, že personál na to nikdy nezabudne. Jeho správanie bolo odstrašujúce.

Hlavna vec že si ty normálna o čom pochybujem.

Kataríne.
Neklamte prosím Vás a nevymýšľajte si.
Vy o mojom správaní nemôžete nič vedieť. A ak sa niekto správal odstrašujúco tak to bol personál. V civilizovanom svete by boli niektorí aktéri príbehu bez diplomov a rodička s poriadne tučným odškodným.

Pán Jankech, plagiátorstvo znamená nedovolené používanie cudzích publikovaných i nepublikovaných myšlienok, formulácií, poznatkov, výsledkov bádania alebo iných výsledkov tvorivej práce, ako aj ilustrácií, tabuliek, fotografií a pod. bez referencie.........váš blog sa cudzími formuláciami len tak hemží.....

Plagiatorstvo je nedovolené ale nie je dovolené porušovať EU.CH. p.p. a robí sa to bežne tak čo tu kecáš o plagiatorstve a nenajal ma Jankech ale nemožem pozerať na to ako tu každy je mudri a neurobil nič ak to viete lepši ako Daniel dokažte to skutkami a nie kecmi lebo si myslím že sa to vás priamo dotíka to to nie sú názory pacientov.

Klasikovi.
Ale nerozprávajte.
Akými cudzími nedovolenými formuláciami a myšlienkami sa môj blog len tak hemží? A ku ktorým cudzím formuláciám som nedal zdroj?
Skúste citovať akými, a tiež dajte link na zdroje nepovoleného publikovania.
.
Veľmi slaboduchá zlomyseľnosť.

V civilizovanom svete by boli niektorí aktéri príbehu bez diplomov a rodička s poriadne tučným odškodným. - Jankech spekulujete, zavadzate a trepete hluposti. Neboli. Uz len kvoli tomu, ze diplom sa neodobera, prosim nastudovat a potom trepat. Plati pre celu temu zdravotnictvo.

...odobratým diplomom a tučným odškodným? za to, že sa k nejakej namyslenej úzkoprsej fiflene niekto nespráva ako k Miss sveta? no to som rád, že v takom svete nežijeme.

Alfonz kedy sa možem prísť pohojdať lebo Tvoje IQ je hojdací koník

p.Alfonzovi.
Každá žena si zaslúži aby sa k nej správali ako k miss sveta.
.
K vášmu predchádzajúcemu príspevku len toľko, že každý si môže nárokovať práva ktoré mu prislúchajú podľa platnej legislatívy a ak v nej bude že má nárok na ružové steny v operačke tak ich môže žiadať

podla Vasej logiky si mozem vyziadat k mojej operacii vsetkych lekarov z nemocnice nad 150cm, s dvomi atestaciami , kaslat na to , ze ostatni pacienti musia strpiet moju poziadavku, ved co, mam pravo a zasluzim si, aby sa ku mne spravali ako k panovi sveta - ved pravda , som muz, nie ? Pane, taki ludia ko vy by mali absolvovat mesiac prace s ktorymkovek lekarom vratane sluzieb, boli by ste prekvapeni, s akymi hlupostami sa na lekarov obracaju pacienti.

EU CHarta práv pacienta o výške nehovorí blbečku ale o individualnom prístupe a rešpektovaní sukromia ano len do ních Daniel veď tu určite reagujú Tí ohrdnutí sráči čo Popierajú Ch p.p.

lol, no instalater jankech sa opat predvadza ... odbornik na pravo a zdravotnictvo ... pre tie kydy co tu zacal hadzat ho uz vyhodili zo SME, tak mudruje tu ... skoda casu na zmysluplnu reakciu, staci citat diskusie k jeho demagogii o tisicoch znasilnenych zien tu:
http://jankech.blog.sme.sk/

Ty šašku akekoľvek nerešpektovanie súkromia je znásilnenie.

Ajrtonovi.
Vďaka za reklamu.
.
Vy ste už na mojom blogu nechali niekoľko nenávistných bezobsažných príspevkov, ktoré hovoria o Vás a nie o mne a nikdy ste neboli schopný zmysluplnej reakcie.
Ak máte niečo proti mojej osobe, prihláste sa u mňa na návštevu, alebo buďte trocha chlap a podpíšte sa.
Ak sa domnievate že na mojich blogoch je niečo demagogické, je jedno či už ide o politické, ekonomické, či zdravotnícke, skúste ju odhaliť duchaplným príspevkom.. ak na to máte.

Pán Jankech, vy kritizujete niečo čo nefunguje od základu. V tom ako si predstavujete bezchybné podmienky v slovenskej nemocnici je zatiaľ niečo futuristické. Ono by to začalo fungovať keď sa prestaneme hrať na kapitalizmus so socialistickými princípmi fungovania. Všetci by chceli zažívať ideálne podmienky, buzerovať svojimi požiadavkami, ale keby to bolo treba "zacvakať" to by bolo rodeo. Ja som absolvoval pár jednoduchých zákrokov v súkromnej klinike a tam sa správali ku mne slušne ( nepotrebujem aby sa na mňa falošne usmievali ), mohol som ich "buzerovať" ( ale ani nebolo treba, skôr oni stále otravovali že čo potrebujem ) a na záver som zaplatil 150 - 250€ a šiel som domov usmiaty. A chcel som platiť práve preto, aby som nezažíval útrapy s štátnej nemocnici. Takže v zásade s vami súhlasím, že ako by sme si to predstavovali, ale nechcite to od pracovníkov v štátnej nemocnici. Ja som ich ľutoval keď som videl podmienky na ich prácu, keď som bol s manželkou pri pôrode a to som bol s ich prístupom veľmi spokojný, ale verte mi nemenil by som s nimi. Pritom by stačilo neplytvať financiami na hovadiny, ale trocha prihodiť aj na zdravotníctvo.....ale to je už iná téma.

Vážený Jaro. Zřejmě jsi nepochopil, že je zde řeč o principech skrz naskrz etických, což se významem překrývá s pojmem principů slušnosti v lidských kontaktech či mezilidských vztazích, které to principy jsou v jak slovenských tak českých zdravotnických zařízeních (dá se i říct v kdysi československých zdravotnických zařízeních) v totálním komatu - smrtelné křeči. A nezlob se na mne, nemohu ti přitakat, že slušnost doktora má být nadstandardem, který si mám připlácet. K tomu nenacházím žádný důvod.

p. Jarovi.

Vo svojej podstate s vami súhlasím, ale:
-je treba poukázať čo som už mnohokrát urobil aj na to, prečo máme v nemocniciach také podmienky a čo urobili zdravotníci pre to, aby sa veci zmenili. Čakaním na štát sa žiaľbohu veci nezmenia.

Pán Jankech, nepoznám vaše doterajšie články, takže neviem ako ste sa k problematike vyjadrovali, ale:
- neviem čo máte na mysli, že majú zdravotníci robiť, lebo aj v každej firme je zodpovedný za jej chod majiteľ a jeho manažment, takže keď je majiteľom štátnej nemocnice štát, tak nerozumiem akým spôsobom nemáme čakať na to čo urobí štát
- resp. určite treba niečo robiť a to hlavne nepodporovať vládu zlodejov a špekulantov, ktorý podporujú čerpanie verejných zdrojov na nezmysly a vlastný blahobyt
- nevidím však cestu v buzerovaní zdravotníckeho personálu ( až na tých čo si to zaslúžia ), ktorý o ničom nerozhoduje a má sa sústrediť na svoju prácu
- je veľmi vtipná vaša posledná veta. Keď sa budem napr. sťažovať na zlú kvalitu našich ciest, tiež mi môžete odporučiť aby som nečakal na štát, kúpil si tank a jazdil po poliach
- takže odporučenie: nečakajte na štát, kúpte si vlastnú nemocnicu

Ty keď požiadaš vodiča aby rešpektoval prava Chodca Ty ho tím buzeruješ?

Existuje niečo ako prirodzený stud ale na to aby to niekto pohopil podmienka je IQ. Sú mužské a ženské WC tak isto aj šatne dokonca aj oddelenia v nemocnici.Prečo ? Lebo je to nad slnko prirodzené.A je zarážajúce že tu diskutujú páni ktorých sa to bytostne netýka .Zrejme sa ich to týka profesne.Ale to im nedáva pravo tu potláčať názor 80 percent Sloveniek ktoré dávajú prednosť pred zdravím dostojnosti ,ignorovaním preventíviek. Lebo majú skúsenosti s tímto Slovenským folklórom s porodníc ako napríklad hromadné vizity-hrubé zasahovanie do súkromia.A nespočetné narušovanie P.aF.integrity. Nahota je natoľko prirodzená ale iba pokiaľ sa týka pacienta.Keď sa týka druhej strany už je to iné prečo sa medici nevyšetrujú navzájom a obťažujú pacientov veď je to predsa také prirodzené.A tie keci že nemajú mladý ľudia choroby sú blbosť Lebo aj mladý ľudia chodia na preventívky čiže si na sebe možu cvičiť preventívky a až toto pokúsia na vlastnej koži potom sa budú vedieť správať k pacientovy.

Pacient počas ambulantného aj nemocničného vyšetrenia, ošetrenia a liečby má právo na to, aby bolo rešpektované jeho súkromie, telesná a psychická integrita. Má právo, aby s ním zdravotnícki pracovníci zaobchádzali citlivo, ohľaduplne a brali ohľad na jeho pocity. Špecifikom sú zdravotnícke zariadenia, kde prebieha výučba študentov. O tejto skutočnosti by mal byť pacient informovaný lekárom, vyšetrenie v prítomnosti študentov môže odmietnuť. Aj toto je vyjadrenie UDNZS

Respelt studu ve zdravotnictví všeobecně, v gynekologii a urologii zejména.

Respekt studu pacienta všeobecně ve zdravotnictví, v gynekologi a urologii zejména,
aneb co se medikům na fakultách a sestrám na zdravotních školách zřejmě nepřednáší,
ale co jsou povinni vědět a tedy co se přednášet (jednou – co nejdřív začít) musí.

Doktoři nejsou žádné éterické, bezpohlavní bytosti, jsou to „od přírody“ obyčejní lidé. Studium medicíny nebo speciálně gynekologie ještě nikoho nezbavilo sexuální vnímavosti, pohlavního pudu. Neudělalo z žádného muže či chlapa eunucha. Stejně tak u žen. Nelze tedy vůbec přijmout, akceptovat či věřit, že doktor má, jak oni říkají, neosobní přístup k pacientovi (z reálně biologického a psychologického hlediska je takové tvrzemí přetvářka a lež, klamání druhých i sebe sama) a je jisté, že si „na své" přijde. Jinak řečeno: Kdyby stěny ordinací (ambulancí) uměly mluvit.... Rovněž tak významové spojení „falešný stud“ je jejich nesmyslným, hloupým propagandistickým výmyslem. Člověk se buď stydí, nebo, je-li citově dementní, retardovaný, nebo jakkoliv necitlivý, se nestydí. Stávající praxe je, především ve zmíněných oborech, pro mnoho žen a manželských párů psychickým tlakem na rezignaci na stud a osobitost citového založení, zásahem do rodinného života a tedy velkou, ba nesnesitelnou psychickou zátěží. Stud je přirozený cit a jeho umrtvování či potlačování a v jejich důsledcích jeho absence činí člověka psychicky, specielně citově, deficitního a patří do prostředí vykřičených domů a lehkých žen. Bez studu má člověk neúplnou, deformovanou, zmrzačenou, psychickou – citovou výbavu. Tato manýra přežívá z dob, kdy povolání lékařky bylo ženám jen velice těžko přístupné a tedy šlo o vzácné výjimky a lékařství ve všech oborech bylo považováno prakticky za čistě mužskou záležitost. Gynekologie prováděná muži, bez respektu tohoto citu, bez ohledu na citové založení klientů, jako by tvor mužského (a ne, jak je logicky přirozené, opačného, tedy žena) pohlaví byl předurčen (od kdy, kým, čím???) pro výkon této činnosti, je mírně řečeno, s odpuštěním, prasárna. Neochota doktorů diferencovat lidské osobnosti i podle jejich citového založení, v oblasti osobní intimity, zejména sexuality a nahoty, ukazuje na jejich etickou, kulturní a intelektuální úroveň. Jednou ze základních dimenzí lidství je také estetické vnímání. Jak v tomto ohledu se to má s činností (gynekologií) při níž je ženám přikazováno, aby exhibovaly svoji nahotu a nechaly se osahávat příslušníky opačného pohlaví, cizím mužem (chlapem), není nutné rozvádět. Nejenže by měl být pacient dotazován na přijatelnost toho či onoho vyšetřovacího (diagnostického) a terapeutického postupu, měl by s ním být dohodnut a výslovně vyjádřeno stanovisko pacientky (-a); oni ani tehdy, kdy je pacient iniciativní v této komunikaci, dávají znát, že jsou to oni, kdo bude pískat a pacient bude podle nich skákat protože jej „mají v hrsti“. Vytvářejí tím pro pacienty zábrany, kvůli nimž pacient návštěvu lékaře odkládá, váhá. Tento moment je stejně tak neslučitelný s humánním posláním medicíny, s jejím humanitním základem. Evidentně si osobují právo jakékoliv manipulace s pacientem. Z pacientů si dělají prostituty a prostitutky. A je jejich zřejmým přesvědčením, že je nikdo a nic nedonutí k slušnosti. Je to chyba či přesněji špatnost systémová. Je ale prostředí doktorské tak strnulý, zkostnatělý aparát, navíc organizovaný systémem vzájemného zaštiťování (obdobně jako u mafií), že není schopen jakýchkoliv reforem svých zaběhnutých praktik, vedoucích k jejich polidštění, či zlidštění sám od sebe ze svého zamýšlení se a uvědomění a ze své iniciativy. V oblasti etického „myšlení“ jsou doktoři v nějakém ani ne středověku, jako spíš v nějakém prehistorickém dávnověku v protikladu k pokroku v oblasti jejich technického vybavení. Ve věci respektu lidské důstojnosti v smyslu obsahu tohoto dokumentu jde o zneužívání obav lidí o svoje zdraví a tím způsobem o zneužití důvěřivosti občanů – pacientů. Je to citové vydírání v pravém smyslu toho slova. Aby se mohlo něco změnit, musí to být od doktorů vyžadováno pacienty. Nestyďte se tedy jedíné: Připomenout doktorům, že cokoliv, co vám navrhují nebo od vás žádají máte právo odmítnout, že se stydíte, že je to naprosto přirozené, že je to vaše nezadatelné přirozené právo a jejich povinností, plynoucí z humanitní povahy, z humanitního základu jejich povolání, které jim nikdo nevnucoval, je toto vaše právo bez zaujetí, bez nevraživosti vůči pacientovi respektovat. Nesmějí pacientovi přikazovat. Vše musí být záležitostí dohody a pacientova jasného a dobrovolného, nijak nevynuceného (ani psychickým nátlakem, např. zastrašováním) souhlasu. Mimo jiné také za to jsou placeni.Toto by si měl každý pacient uvědomit a na tom si u doktora stát, či na tom trvat. V žádném případě nestát před doktorem jako ponížený prosebník.
Skutečnost, že toto se děje v 21. století, kdy antropologové a filozofové – humanisté a etikové se zamýšlejí nad originalitou a jedinečností lidské bytosti, že se to děje v oboru, který má být službou tomuto unikátnímu fenoménu, nad tím každému soudnému člověku zbývá jenom nechápavě kroutit hlavou. Takový stav by se dal chápat jako nouzový a nevyhnutelný v polních lazaretech za prvními liniemi na bojištích světových válek, nikoliv však jako společenská norma období hlubokého míru v životě lidské společnosti. Chování doktorů v současném systému jejich činnosti, v němž mají prakticky zajištěnu nepostižitelnost a beztrestnost za jakoukoliv jejich nepřístojnost, naprosto ignoruje běžné normy slušnosti ve společenském životě, v mezilidských stycích. Kde jinde najdeme případy, že ten, kdo vstupuje do intimní sféry druhého člověka si vyhrazuje právo nebrat ohledy na jeho názory a především na jeho cítění a diktovat svoji hegemonii v tomto kontaktu, jak tomu je u doktorů v jejich jednání s pacientem?
Nakonec stojí za zjištění i to, kolik doktorů vůbec ví o Úmluvě o lidských právech v biomedicíně a Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny Ra-dy Evropy z Ovidea 1997, které ČR ratifikovala a o Kodexu práv pacienta (všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na internetu). Kolik doktorů tyto dokumenty mělo v rukách, kolik jich je četlo a co si o nich myslí. Skutečnost je taková, že vám doktoři dají znát, že jim s nimi můžete vlézt na záda. A takový postoj a chování doktorů týkající se etických principů, který je opovrhováním lidskou důstojností, zasluhuje adekvátní reakce pacientů.
Toto vše předkládáme k zamyšlení a pro uvědomnění si toho, že pacient nemá, není a nesmí být v kontaktu s doktorem bezprávnou bytostí, ale občanským partnerem. A že pán doktor není totéž co pán bůh. Což, jak je všeobecně známo, velká většina doktorů dodnes nepochopila. Nedělejme z nich to, co nejsou. Je to ke škodě nás pacientů.

Autor: Prof. PhDr. Hašková,

Lékař vždy byl, je a bude veřejnou osobou, a proto nikoho neudivuje, že je způsob jeho činnosti podroben i morálnímu hodnocení, a to jak ze strany kolegů a pacientů, tak i veřejnosti. Etický, resp. deontologický kodex tradičně vymezuje povinnosti lékařů vůči třem jmenovaným skupinám a je všemi lékaři dobrovolně přijímán jako vhodný a opodstatněný. Zdravotní sestry, jakož i reprezentanti dalších kategorií profesionálních zdravotníků rovněž přijímají vymezení svých pravomocí a respektují pravidla etických zásad své činnosti. Etický kodex týkající se pacientů je novinkou, a nepřekvapuje, že byl právě u nás přijat s rozpaky, čestnými výhradami, a někdy dokonce i nepochopením. Na stránkách zdravotnických novin proběhla v roce 1992 obsáhlá diskuse na téma práv pacientů. Někteří lékaři zcela zpochybnili základní prvky tohoto významného dokumentu a často kladli otázky typu:
Má mít pacient vůbec nějaká práva? Potřebuje je? A když, tak k čemu? Nebude jich zneužívat vůči lékařům? Námitky jsou to jistě závažné a svědčí nejen o silně zakořeněné tradici paternalismu, ale také o určitém strachu z veřejné kontroly, jakož i o určité neinformovanosti. Prč, jak a za jakým účelem tedy práva pacientů vlastně vznikla?
Po dlouhá staletí neměli pacienti žádná práva a nutno spravedlivě doplnit, že je ani nepotřebovali. Pacient byl v minulosti plně závislý na lékaři, a to nejen v rovině odborné, ale často i lidské. Asymetrie vzájemného vztahu byla obrovská a vedla ke vzniku klasického, paternalistického modelu

Ďakujem aj za tých, ktorým tento komentár otvorí nové obzory.
Daniel Jankech

- profesionalny postoj -

Pan a pani Jankechovci, Vy ste mali PRAVO na lekarske osetrenie v sulade s Vasimi poziadavkami.

Primar oddelenia mal POVINNOST zabezpecit aby vsetky lekarske vykony prebehli "lege artis" a aby pritom boli respektovane dalsie prava pacienta.

Primar oddelenia mal PRAVO bavit sa MIMO svojich pracovnych povinnosti s tym, s kym sa mu bavit CHCE.

Pri Vasich vseobecne znamych postojoch k lekarom vseobecne a na gyn/porodonickych oddeleniach zvlast je jasne, ze akakolvek komunikacia nad ramec POVINNOSTI s Vami ziadnemu lekarovi nic dobre neprinesie, pretoze existuje vysoka pravdepodobnost (limitne sa bliziaca k istote), ze bude zneuzita, jeho vyroky a prekrutene, postoje dezinpretovane a jeho osobnost dehonestovana.

Primar oddelnia respektoval poziadavky Vase i Vasej manzelky, aj ked mu to sposobilo komplikacie (napriklad v planovani nasadenia personalu) NA UKOR INYCH PACIENTOV, ale po predchadzajucich skusenostiach s tym, kolko nasledneho usilia si vyzaduje komunikacia s Vami radsej zvolil menej bolestive riesenie. Nechcite vsak od neho, aby s Vami "v druznom rozhovore" travil SVOJ SUKROMNY CAS, alebo cas, ktory bude RADSEJ venovat starostlivosti o zverenych pacientov.

Kratko povedane, ak niekto ZACINA komunikaciu pomocou svojho pravnika, musi pocitat s tym, ze rovnako v pritomnosti/prostrednictvom pravnika s nim bude komunikovat aj protistrana. Primar prislusneho oddelenia postupoval PROFESIONALNE.

P.S. v clanku sa spomina, ze pravna pomoc ktorou ste zabezpecili, ze Vam zdravotny personal mal poskytnut svoje OSOBNE UDAJE Vas vysla na 230Eu. Viete kolko stal prislusny zakrok? Mozete uviest POMER mediz tymito dvoma sumami? Chcete aby nase zdravotnictvo financovane zo SOLIDARNYCH ZDROJOV (citaj nasilne odobranych danovnikom) davalo prislusny pomer tychto prostriedkov na pravne sluzby?

Dobrý deň.
Dovolím si k Vašim tvrdeniam.

Je pozoruhodné, že lekár uzná nejakému pacientovi jeho práva. To je na Slovensku pozoruhodné a oceňujem to.
.
Citácia č.1
1Primar oddelenia mal PRAVO bavit sa MIMO svojich pracovnych povinnosti s tym, s kym sa mu bavit CHCE.
------------------------------------------------------
Primár bol oslovený v rámci svojich povinností a nie MIMO svojich povinností. Komunikácia s pacientmi ktorí sú hospitalizovaní, alebo s ich príbuznými ktorí sa dožadujú vysvetlení dovtedy nezodpovedaných, patria k povinnostiam pána primára. Nezavádzajte prosím. Tak ako sa pán primár správa, sa správa len drzý a primitívny nevychovanec.
.
Citácia č.2
Pri Vasich vseobecne znamych postojoch k lekarom vseobecne a na gyn/porodonickych oddeleniach zvlast je jasne, ze akakolvek komunikacia nad ramec POVINNOSTI s Vami ziadnemu lekarovi nic dobre neprinesie, pretoze existuje vysoka pravdepodobnost (limitne sa bliziaca k istote), ze bude zneuzita, jeho vyroky a prekrutene, postoje dezinpretovane a jeho osobnost dehonestovana.
--------------------------------------------------------
Povinnosť lekára som už vysvetlil vyššie, takže aký nadrámec povinností? Snáď pokladáte za normálne aby pri požiadaní príbuzného s primárom oddelenia tento komunikoval, a v prípade zaneprázdnenosti navrhol termín . Či to normálne nie je?
A nefabulujte prosím. Nikdy som nijaké výroky lekárov neprekrúcal, nedezinterpretoval a nezneužíval. To tvrdia veľkí a nevzdelaní hrdinovia v bielych plášťoch keď zistia, že niekto si dá námahu dosiahnuť cieľa a po prevalení ich nehoráznych postojov a tiež vyjadrení sa veci snažia popierať.
Nikoho nedehonestujem. Každý sa dehonestuje sám.
.
Citácia č.3
Primar oddelnia respektoval poziadavky Vase i Vasej manzelky, aj ked mu to sposobilo komplikacie (napriklad v planovani nasadenia personalu) NA UKOR INYCH PACIENTOV, ale po predchadzajucich skusenostiach s tym, kolko nasledneho usilia si vyzaduje komunikacia s Vami radsej zvolil menej bolestive riesenie. Nechcite vsak od neho, aby s Vami "v druznom rozhovore" travil SVOJ SUKROMNY CAS, alebo cas, ktory bude RADSEJ venovat starostlivosti o zverenych pacientov.
---------------------------------------------------------
Primár doknutého oddelenia bol vedením nemocnice k rešpektu právnych požiadaviek pacientky donútený a so zlým úmyslom sa ich snažil pacientke upierať.
Organizačný režim oddelenia má byť prispôsobený osobným a individuálnym potrebám pacienta ako ukladá zákon. Keďže to tak nie je, vyvoláva to v organizácií problémy. Takže pokiaľ začne rešpektovať požiadavky pacientov celoplošne nebude mať s tým problém.
S pánom primárom som nikdy nekomunikoval, takže neviem odkiaľ máte takúto nepravdivú informáciu a odkiaľ získal pán primár so mnou negatívnu komunikačnú skúsenosť. Okrem iného pokiaľ viem, bol požiadaný o rozhovor počas pracovnej doby.
.
Citácia č. 4
Kratko povedane, ak niekto ZACINA komunikaciu pomocou svojho pravnika, musi pocitat s tym, ze rovnako v pritomnosti/prostrednictvom pravnika s nim bude komunikovat aj protistrana. Primar prislusneho oddelenia postupoval PROFESIONALNE.
-----------------------------------------------------------
Pokiaľ by ste moje články čítali, tak by ste vedeli, že
a) požiadavku na rešpektovanie istých požiadaviek vzniesla v zastúpení pacientky najskôr jej ženská lekárka a tá sa asi vyjadrovať vie.
b)Keď to nepomohlo, tak pacientka poslala p. primárov list
c.)Pán primár bežal za nemocničným právnikom a hľadal spôsoby ako potlačiť práva pacientky.
d.)Až potom si pacientka najala právnika, keďže k tomu bola donútená!
Primár konkrétneho oddelenia postupoval v rámci svojej mizernej povesti a teda NEPROFESIONÁLNE!
CITÁCIA Č. 5
P.S. v clanku sa spomina, ze pravna pomoc ktorou ste zabezpecili, ze Vam zdravotny personal mal poskytnut svoje OSOBNE UDAJE Vas vysla na 230Eu. Viete kolko stal prislusny zakrok? Mozete uviest POMER mediz tymito dvoma sumami? Chcete aby nase zdravotnictvo financovane zo SOLIDARNYCH ZDROJOV (citaj nasilne odobranych danovnikom) davalo prislusny pomer tychto prostriedkov na pravne sluzby?
--------------------------------------------------------
Právne služby boli použité na súbor požiadaviek v rámci individuálneho prístupu.
Zákrok stál 400 eur a je plne hradený zo ZP. Pacientka na ZP zaplatila minulý rok podstatne viac ako zákrok stál.
Som za spoplatnenie zdravotníckyh služieb a tiež som zato aby sa lekári dostatočne dovzdelali aby ich mohli vykonávať v rámci modernej európskej legislatívy.
Uvedené oddelenoie trpí systematickými a veľkými nedostatkami v prístupe a uplatňovaní si práv pacientiek.
S pozdravom
Daniel Jankech

- komunikacia -

ad 1. Primar sa neodchtava na chodbe, ma svoju kancelariu a svoje konzultacne hodiny. V tomto mesiaci som mal v zdravotnom zariadeni hospitalizovaneho otca. Nemal som ziaden problem konzultovat jeho zdravotny stav s ktorymkolvek z osetrujucich lekarov/primarom oddelenia pri respektovani rozdelenia casov na ordinacne a konzultacne hodiny.

Obrázok používateľa Daniel Jankech

-komunikácia-
Milý pane
Pacientka dotknutému primárovi poslala dva doporučené listy na ktoré on nereagoval.Z povahy textu týchto listov je zrejmé, že je potrebné osobné stretnutie, čo pacientka v liste pripomenula. Okrem iného bola ochotná prispôsobiť sa časovému harmonogramu primára.
A opäť pripomínam, poverila svoju ženskú lekárku ešte pred všetkými týmito písomnými úkonmi o jednanie v jej mene.
Mimochodom aj lekárka bola zaskočená odmietavým postojom primára, keďže v tom bolo aj jej odmietnutie ako lekárky ktorej záleží na svojej pacientke.
.
Milý pane.
Už nehľadajte zlyhanie u pacientky ktorá minula 230 eur na právnika, bola traumatizovaná úplne sprostým a obmedzeným prístupm k veci konkrétnym primárom, čo zhoršovalo jej kvalitu života.
Bola dotknutá neúctou, nepochopením a v kuloároch zdravotníckych pracovníkov aj hanobená jej dôstojnosť. (aj tento fakt je žalovateľný)
.
Len také malé konštatovanie. Dôvera sa nedá získať sústavným šikanovaním pacientky a to len preto, že jej požiadavky nastavujú hlúpim ľuďom v bielych plášťoch zrkadlo, ktorého obraz je škaredý.
Pacientka sa za svoj život nestretla v nemocničnom zariadení(s jedinou malou výnimkou)s naozaj teplým, úprimným ľudským slovom, prameniacim z pochopenia jej snáh a pochopenia jej postavenia... a ani sa pravdepodobne nestretne.
Fungujeme totiž v slovenskom zdravotníctve...čo hovorí za všetko.

Prajem pekný deň.

-- male konstatovanie --

Pan Jankech, prosim zopakujte si VASE slova "Dovera sa neda ziskat sikanovanim." Najlepsie rano, ked sa holite - pred zrkadlom.

Nezamienajte si prosim hrozostrasnym sposobom zdeformovany SYSTEM nasho zdravotnictva s postojmi jednotlivych lekarov. A pripadne zlyhania jednotlivcov nezovseobecnujte na cely lekarsky stav.

-- demagogia ? --
Pan Jankech, nezamienajte prosim dve uplne od seba nezavisle udalsoti PISOMNU komunikaciu pred zakrokom a konkretnou situaciu - stretnutie na chodbe PO ZAKROKU.
Vezmite prosim na vedomie jednoduchy FAKT, ze pre urcitu skupinu ludi predstavujete subjekt, voci ktoremu maju POVINNOSTI, ktore si SPLNIA, ale na zaklade doterajsich SKUSENOSTI (jedno ci uz osobnych, alebo sprostredkovanych) necitia potrebu "druzneho rozhovoru".

- pomer -

Dakujem za urcenie pomeru v(v tomto konkretnom pripade) 400/230. Urcite nepochybujete, ze podobny pomer nakladov ma i druha strana. :-(

Argumentovat vyskou zakroku a prostriedkami odvedenymi do ZP je demagogia (alebo argumentacia (tak velmi popularna na Slovensku ) v style "mam ho vacsieho".

Ci uz budeme k ZP pristupovat ako k ZDRAVOTNEJ DANI (ktorou aj skutocne je), alebo sa budeme tvarit, ze sa jedna o Zdravotne POISTENIE, malo by Vam byt jasne, ze neexistuje ziaden suvis medzi VYSKOU odvedenych prostriedkov a "narokom" na uhrady zakrokov. Ide o SOLIDARNY system, takze sa zmierte (rovnako ako som zmiereny i ja), ze podobne (a vyssie) sumy ako spominate odvedu mnohi danovnici do ZP kazdy mesiac, bez toho, ze by z neho cerpali co len korunu, pretoze jediny styk (v mojom pripade) so zdravotnym systemom je:
1. pri pravidelnych preventivnych prehliadkach (hradenych zamestnavatelom) (raz rocne)
2. pri pravidlenych darovaniach krvi (4x rocne) kde naopak systemu poskytuju DALSI dar (bez tojho, aby si o jeho hodnotu mohli znizit danovy zaklad).

Obrázok používateľa Daniel Jankech

"pomer".
Milý pane.
Pacientka si všetky svoje povinnosti voči ZP a zákonným ustanoveniam organizácie zdravotníctva v SR plní.
Nehľadajte niečo, čím by ste mohli odmietať jej práva.
Len malú poznámku. Aj keby si svoje povinnosti voči ZP a pod. neplnila, aj tak je oddelenie povinné rešpektovať jej práva.

-- re: nehladajte --
Pan Jankech, boli ste to Vy, ktory ste zacali prirovnavat naklady na zakrok k odvedenym prostriedkom, pricom sam dobre viete (ako je to uvedene aj vo Vasom prispevku) ze v sucasnom systeme neexistuje ziaden suvis medzi vyskou odvedenych prostriedkov a narokom/nenarokom pripadne kvalitou/nekvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

- dane oddelenie -

Pan Jankech, ak mate vyhrady ku konkretnemu pracovisku, preco si nezvolite pre Vase osetrenie INE pracovisko. Je to mimochodom NAJUCINNEJSI sposob "boja", pretoze pracovisko bez pacientov/preplacanych vykonov zacne posobit zriadovatelovi ekonomicke straty. ;-)
Ako otec mnohodetnej rodiny som mal moznost (podobne ako Vy, prostrednictvom svojej manzelky ;-) vyuzivat sluzby nasho zdravotneho systemu. Povazoval som za rozumne uskutocnit vyber pracovsika na zakladae REFERENCII, naopak, povazoval som za neefektivne vyuzivat stav v ktorom sa mnou milovana osoba nachadzala ako prostriedok pre napravy stavu na oddeleniach, kde boli referencie zle (alebo inak povedane "boj s nepriatelom" (ako to mozno dlhodobo pozorovat vo Vasom vztahu ku gyn.-porodnickym zariadeniam)).

Sucastou liecby/osetrenia je i psychicka pohoda, daval som prednost pobytu na oddeleniach, kde sme boli vitani a kde sme sa stretavali s laskavym pristupom a ochotou nie preto, ze sme pred vstupom posielali niekolko bodove POZIADAVKY, casto zasahujuce do osobnych prav osetrujuceho personalu (zverejnovanie osobnych udajov tretim subjektom), ale pretoze su SUCASTOU SYSTEMU a STANDARDU pre to ktore konkretne zariadenie.

Neodporujem Vam, clovek sa obcas (niekedy aj castejsie ako obcas ;-) stretne (aj v zdravotnictve) s hlupakom, co (podla povahy) zaboli, alebo rozculi, ale je prinajmensom zvlastne, ak sa si niekdo zo stretavania s hlupakom spravi dlhorocne hobby.

Pri komunikacii s ludmi sa snazim riadit pravidlom: "Spravaj sa k cloveku tak, ako chces, aby sa spravali k Tebe". Neviem, mozno v dosledku tohoto postupu (alebo je to iba zvlastnym stastim) , akosi sa mi este nepodarilo v zdravotnickom zariadeni narazit na ludi jednajucich s pacientom a jeho pribuznymi Vami popisovanym sposobom.

Obrázok používateľa Daniel Jankech

Milý pane.
Podobná otázka tu už padla a aj bola v článkoch i diskusiách zodpovedaná. Ale nech...
.
Najskôr všeobecne:
Zákony, charty, vyhlášky a pod. platia na celom území SR.. ba dokonca aj v EU. Preto ak hocijaký pacient navštívi akékoľvek nemocničné zariadenie, personál mu je povinný poskytnúť ošetrenie podľa týchto pravidiel.
Avšak existujú aj výnimky z týchto zákonov a to napr. ak je dané oddelenoie naplnené natoľko, že by už nemal kde byť pacient umiestnený, alebo na konkrétny výkon nemá dané oddelenie technické zabezpečenie. Napr. nemôžete požadovať ťažkú operáciu srdca v malej nemocnici bez dostatočne fudovaného personálu a prístrojového či iného zabezpečenia.
Avšak to nebol tento prípad :
a.)zákrok nebol akútny
b.)preto bol plánovaný
c.)technické a personálne zabezpečenie pre tento výkon v rámci požiadaviek pacientky oddelenie spĺňalo.
d.)pacientka bola ochotná prispôsobiť sa časovému harmonogramu oddelenia.
.
Ďalšie kritériá pre výber vhodného oddelenia podľa pacientky.
1.Oslovila najbližšie oddelenie k jej bydlisku, čo zvyšuje pohodlie pacienta pre kontakt s príbuznými a aj jej osobnou ženskou lekárkou pokiaľ by to bolo potrebné.
2.Oddelenie je zmluvným partnerom jej poisťovne.
.
Keďže všetky tieto kritériá dané oddelenie spĺňalo, nevidím dôvod inej a nepohodlnejšej voľby. Okrem iného, kde je napísané že by hej vyhoveli niekde inde?. To by mala celý rok oslovovať gyn. oddelenia v celej SR? To nemyslíte vážne.
Váš postoj pacientku diskriminuje a to preto, že si želá individuálny prístup podľa zákona, ktorý sú povinní plniť aj v tomto zariadení... ale keďže ho neuplatňujú spôsobuje im to problémy.
Referencie o inom zariadení, ktoré je schopné a ochotné ľudsky a pohodlne v medziľudských vzťahoch pomôcť,- pacientka nepozná. Navyše, dovolím si zopakovať , vyvíjať nadmerné úsilie pre zabezpečenie si základných práv je diskriminačné a v princípe proti listine práv a slobôd.
.
Nuž dovolím si poznamenať, že pacientka má tie najlepšie spôsoby komunikácie, je príjemná, milá a snaží sa vyhýbať konfliktom. Urobila všetko (požiadala o jednanie v jej mene svoju ženskú lekárku, napísala primárovi dotknutého oddelnia dva listy(na ktoré nereagoval čo pokladám za drzosť) Čo prosím ešte mala urobiť aby sa dožiadala 5 minútovej komunikácie? Poraďte!
.
A na to že ste sa nedostali do konfliktu s personálom hociktorého oddelenia je ľahké vysvetlenie.
Nikdy ste nežiadali niečo, čo predtým personál nerobil a neodporovalo to ich organizačným systémom v rámci ich zvykových práv.

- re: nikdy ste neziadali -
Ono je to mozno o tom, co v danych zariadeniach pozadujeme. Ja KVALITNU zdravotnu starostlivost pre seba & svojich rodinnych prislusnikov. Pre Vas su dolezite zoznamy personalu...

Obrázok používateľa Daniel Jankech

Moj reakcia je úplne hore, keďže viac diskusných príspevkov pod sebou tieto zužuje a zle sa to číta.

Anonyme.
Pokud je tady řeč o problémech ve zdravotnictví, pak jde ve velké většině o problém jednání doktora s pacientem. A v rámci tohoto problému je výstižné tvrzení, že jejich velká většina se chová podle přísloví o tom, že pacient musí skákat jak doktor píská. Jakoby nic nevěděli o individualitě lidské osobnosti. Doktoři si podstatu lidské bytosti většinou redukují na necitlivé nebo nemyslící a nechápavé zvířátko nebo dokonce na kus hovězího z nuceného výseku. A stačilo by jen málo k tomu, aby se problém dal do pořádku. Jen to, aby doktoři si uvědomili povinnost respektování pacienta podle konvenčních pravidel slušnosti. A to nejen ve verbální komunikaci, ale i v oblasti požadavků kladených na pacienta při výkonu vyšetřovací a léčebné praxe. Na tom nemění nic ani to, že mnoho pacientů o svých právech neví a proto to od doktorů nevyžaduje. A mnohdy se zaťatými zuby se podvoluje a kažou další návštěvu doktora kvůlí takovým zážitkům odkládá, váhá. Takže se domnívám, že Vaše sáhodlouhé dedukce či rozbory, nebo také pitvání tohoto problému je zbytečné a v mnoha ohledech irelevantní.
Přeji hezký den a dobrou náladu.

Obrázok používateľa Daniel Jankech

Milý pane.
Citácia č.1
"Pan Jankech, nezamienajte prosim dve uplne od seba nezavisle udalsoti PISOMNU komunikaciu pred zakrokom a konkretnou situaciu - stretnutie na chodbe PO ZAKROKU.
Vezmite prosim na vedomie jednoduchy FAKT, ze pre urcitu skupinu ludi predstavujete subjekt, voci ktoremu maju POVINNOSTI, ktore si SPLNIA, ale na zaklade doterajsich SKUSENOSTI (jedno ci uz osobnych, alebo sprostredkovanych) necitia potrebu "druzneho "
...........................................................
Dovolím si tvrdiť že ste v omyle. K akémukoľvek lekárskemu výkonu je potrebná istá komunikácia už z povinností ktoré ukladá zákon. Tiež samozrejme istý kredit lekára a elementárna slušnosť. A pokiaľ vzniká predpoklada na nejasné pochopenie žiadosti pacienta, či ide o menej bežnú záležitosť je potrebná komunikácia dvojnásobne. Odmietanie komunikácie len preto, že ide o pacientku schopnú si svoje práva hájiť je diskriminácia.
Pán primár mal proste obavu že dostane otázky na ktoré sa mu bude ťažko odpovedať. Nuž jeho vec, ale každý sme si zodpovedný za svoje konanie...
A bol preto "odchytený" na chodbe, lebo si svoju povinnosť nesplnil po písomnom oslovení!
Neobhajujte prosím neobhájiteľné.
.
Citácia č.2
Pan Jankech, prosim zopakujte si VASE slova "Dovera sa neda ziskat sikanovanim." Najlepsie rano, ked sa holite - pred zrkadlom.
.
Nezamienajte si prosim hrozostrasnym sposobom zdeformovany SYSTEM nasho zdravotnictva s postojmi jednotlivych lekarov. A pripadne zlyhania jednotlivcov nezovseobecnujte na cely lekarsky stav
------------------------------------------------------------
Prosím uveďte aspoň jeden prípad šikanovania lekára mojou osobou.Nikdy som nikoho nešikanoval, samozrejme ak pokladáte snahu o vyvodenie zodpovednosti za konanie lekára voči pacientovi tak potom každý pacient ktorý podá sťažnosť a pod. lekárov šikanuje. Ale v tom si asi neporozumieme.
Uveďte skutočný prípad šikanu, nie pocity krivdy z medializácie konania lekárov.
.
Hrôzostrašne zdeformovaný systém zapríčinili v plnej miere lekári, a je len na nich akú formu a kvalitu systém dostane.A nezvyknem zovšeobecňovať. V mojich knihách či blogoch vždy píšem o konkrétnom mieste a konkrétnych osobách.... respektíve zainteresovaný pozná o čo ide.
.
Citácia č.3
Ono je to mozno o tom, co v danych zariadeniach pozadujeme. Ja KVALITNU zdravotnu starostlivost pre seba & svojich rodinnych prislusnikov. Pre Vas su dolezite zoznamy personalu...
----------------------------------------------------------
Kvalita začína transparetným chovaním a to tak aby pacient získal pocit dôvery. Ja samozrejme pokladám za kvalitu nielen dobre odvedený výkon, ale aj ohľaduplné chovanie personálu v tom zmysle, že nepríde k traumatizácii pacienta a k jeho následnému odporu navštíviť v prípade chroby lekára. Hádajte prečo chodia ženy mnohokrát k lekárovi vtedy, keď je už neskoro?!
Okrem iného každý lekár prvého kontaktu má na ambulancii napísané meno, priezvisko a mnohokrát aj t. č. Moja zubná lekárka má okrem týchto náležitostí v čakárni aj zarámovaný diplom a rôzne ocenenia. Prečo by mal byť nemocničný lekár výnimkou?
"Pacient má právo poznať totožnosť ošetrujúceho personálu"
Na tejto požiadavke nie je nič zlé a je v súlade s našou legislatívou a kritika na pacienta za to že si to žiada je nemiestna. Vari majú z niečoho lekári strach? Z čoho prosím?
Prajem pekný deň.

Pán Jankech, chcela som reagovať na skoro každý príspevok, ale skrátim to. swDržím vám palce, vybrali ste si velmi ťažkú cestu. Ja bojujem len v malom, ale hádam som aspoň tá povestná kvapka v mori. Vo Vašej knihe "Volajú to medicína" ste možno písali o Vašej manželke, ale našlo sa tam mnoho žien. Až na malé detajly som mala pocit, že píšete o mne. Bojovať proti systému je na dlhé lakte, ale ja verím, že raz sa to zmení. PS. bola by som rada, ak by som si mohla prečítať ak ste napísali aj iné knihy. Nežijem na SK, nemám prehľad. S pozdravom, prajem peknú nedeľu, Lucia

Stránky

Feedback