Róbert Fico odmieta diverzifikáciu energetických zdrojov!

Ešte sa plynová kríza ani poriadne neskončila a pán premiér nám už oznamuje ako sa Slovensko v otázkach energetickej bezpečnosti podriadi jeho politickým zámerom.

Najskôr sa skúsme zamyslieť nad tým čo už stihol pán premiér povedať:

-Za jeden z najdôležitejších krokov, ktoré treba v budúcnosti urobiť je prepojenie prepravných sietí.-

„Európa bude čím ďalej, tým viac odoberať plyn z Ruskej federácie. Je omyl, ak si niekto myslí, že bude klesať závislosť Európy od ruského plynu," upozornil premiér Róbert Fico v Slov. rozhlase.
Ako dodal, sú tam väčšie a kvalitnejšie zásoby ako kdekoľvek na svete a na tento fakt sa treba pripraviť. „Ťažko nájdeme nejaké riešenie, ktoré by stopercentným spôsobom nahradilo výpadok z Ruska," domnieva sa. Za jeden z najdôležitejších krokov, ktoré treba v budúcnosti urobiť, považuje prepojenie prepravných sietí.

Konflikty urýchľujú dej a občas nám ukážu správnu cestu. V plynovej kríze je cesta jasná: Diverzifikácia zdrojov a odpútanie sa od energetickej závislosti Ruska.

Ak sa chce Slovensko k tomuto cieľu dopracovať, je potrebné si najskôr zodpovedať čo to bude obnášať nielen po stránke zadefinovaných cieľov, ale aj po stránke nákladov a dopadov na obyvateľstvo a ekonomiku vôbec. Potom sa nám bude ľahšie hľadať motív Ficovho podivného správania, ak chápeme diverzifikáciu energetických zdrojov ako odpoveď na krízu.

Róbert Fico vo svojich slovách akosi nezdôrazňuje iných dodávateľov plynu ako je Rusko, nezdôrazňuje ani možnosti domácich zdrojov, ktoré by nahradili časť spotreby dovezeného plynu.
Často a účelovo však pripomína dôležitosť plynových zásobníkov, (ktoré sprivatizovala za podivných okolností Mečiarova vláda a nie Dzurinda, ako sa snaží bohorovne klamať premiér) avšak tie sú len zásobníkmi s obmedzenou kapacitou a veci dlhodobo neriešia.
Tiež sa snaží časť verejnosti presvedčiť, že plynová kríza by sa dala riešiť ľahšie, ak by SPP vlastnil štát a mal manažérske právomoci, čo je tiež klamstvo. Dokonca sa nehanbil tvrdiť, že plyn ktorý začal prúdiť z Česka bol ruský, a nie český a nemecký, len aby spochybnil schopnosť SPP získať plyn aj inou cestou a zakryl ruskú špinu a svoje priehľadné zámery. Naozaj nehorázny postoj k pomoci západných firiem.

Plynová kríza má však aj istý morálny rozmer, na ktorý som už pred istým časom upozornil a kde som poukázal na porušenie privatizačnej zmluvy súčasnou vládou. Dovolím si citáciu konkrétnej myšlienky:
„Bezočivé a hrubé napádanie SPP má však aj iný rozmer ako čisto ekonomicko obchodný.
Ak by aj privatizačná zmluva bola akokoľvek nevýhodná, silný a čestný partner ju nikdy nebude spochybňovať, alebo napádať či dokonca nadobúdateľa bezprecedentne urážať, ak ju uzavrel slobodne. Zrelý národ by v každom prípade takéto konanie a správanie ostro odsúdil. Ak naopak takéto konanie imponuje väčšine národa, vystavuje sa tento do budúcnosti riziku nerešpektovania zmlúv od iných národov, a to oprávnene a s určite s neskrývaným pohŕdaním...“

A teraz si položme otázku: Zaslúžime si dodržiavnie zmlúv napríklad od Gazpromu, ak mi sami ich odmietame dodržiavať?

Róbert Fico má strach z diverzifikácie zdrojov, keďže sú politicky a v začiatkoch aj ekonomicky nákladné a vyžadovalo by od neho zásadne prehodnotiť jeho politicko- demagogickú doktrínu lacných energií.

Pokiaľ by sme chceli budovať teplárne spaľujúcu drevnú štiepku, bioplyn, alebo by sme chceli budovať veterné elektrárne či elektrárne na slnečnú energiu a pod., potrebujeme investorov, a tí budú požadovať primeraný zisk a zhodnotenie investícii. To by však viedlo k zdraženiu energii čo by v plnej miere spochybnilo Ficove reči o ich nízkych cenách.
Pán premiér dokonca nič nehovorí ani o tom, že by do tohto segmentu energetiky vstúpil štát. Zdá sa že na to štát nemá a okrem toho by to Ficovi po politickej stránke nič neprinieslo. Preto nás Róbert Fico účelovo presviedča o tom, že vinník je Ukrajina a nie ten, kto si svoje spory začal riešiť zatvorením kohútikov na plynovodoch.

Jeho najnovší počin, priviesť ruského trójskeho koňa zvaného Gazprom na Slovensko nielenže s diverzifikáciou zdrojov nijako nesúvisí, ale vo svojej podstate ohrozuje energetickú bezpečnosť Slovenska.
Za zamyslenie tiež stojí fakt, ako sa môže stať Gazprom konkurenciou SPP vtedy, ak štát diktuje ceny bez zohľadnenia ekonomických faktorov.
Odpoveďou môže byť len to, že Gazprom tu nájde okrem svojich ekonomických záujmov hlavne politické a tie mu vyvážia ekonomické straty spôsobeného štátom.
Opakovanej plynovej kríze to však nijako nezabráni.

A akože to nazýval pán premiér opozíciu? Vlastizradcovia? Nuž kto je tu vlastizradca?!

Súvisiace články:
http://jankech.blog.hnonline.sk/c1-27440100-kto-je-tu-nenazraty
http://jankech.blog.hnonline.sk/c1-32653980-plynova-kriza-spochybnuje-statne-vlastnictvo
http://blogy.etrend.sk/karel-hirman/kto-slovensku-pomohol-s-plynom/155542.html

Komentáre

Ďakujem za radu. Ale jeho to pre mňa ťažké, aby ho nechal ísť ... Pripúšťam, že môže ísť na nervy a je super žiarlivý, ale obaja sme 642-359 prežili veľa krásnych vecí dohromady ... já dont vŘdŘt wat robiť ešte.

Feedback