Plynová kríza spochybňuje štátne vlastníctvo

Ak by bol Gazprom podnikom v súkromných rukách bez vplyvu štátu, dnešná plynová kríza by existovala len v katastrofických filmoch.

Najskôr stručne k príčinám súčasného stavu.
Gazprom je štátnou firmou ktorá svoj spor s inou štátnou firmou riešila zastavením dodávok tovaru bez ohľadu na negatívne dôsledky pre iných účastníkov trhu, ktorí utrpeli ujmu ťažkých dôsledkov napriek skutočnosti, že si plnili všetky zmluvné podmienky dohodnuté s obchodným partnerom.

Ruský dodávateľ sa týmto počinom odmietol správať trhovo a rozhodol sa riešiť svoje spory politickým a neobchodným spôsobom.
Túto možnosť a tento spôsob politického krytia hrubého nátlaku na obchodných partnerov  zvyčajne účastníci slobodného trhu nemajú, čím sa vo všeobecnosti dostávajú do nevýhodnej pozície, keďže zisk a ekonomická situácia nie je v konečnom dôsledku motívom konania účastníka  trhu, respektíve dôsledky týchto konaní nepôjdu na úkor netrhovo a neseriózne sa chovajúcej firmy, ale na úkor štátu, teda všetkých občanov.

Poďme však na iný scenár a položme si otázku, ako by sa situácia vyvíjala  vtedy, ak by Gazprom  vystupoval ako súkromná firma s transparentnou štruktúrou vlastníkov.
Jeho správanie by do značnej miery ovplyvňovala hrozba ekonomických škôd spôsobených neobchodnými postojmi, a to predovšetkým v podobe zaplatenia sankcií dotknutým firmám, stratou dobrého mena a následnej nedôvery potencionálnych obchodných partnerov.

Táto hrozba ako páka na donútenie Gazpromu či ukrajinskej protistrany správať sa seriózne v súčasnosti neexistuje, keďže za všetky ujmy obchodným partnerom ručí štát, teda niekto koho zisk sa meria mierou politickej moci, a teda ekonomické dôsledky sú menej podstatné, keďže sa rozplynú v anonymnom štáte.
Takáto nerovnosť na trhu je vo svojej prapodstate vyvrcholením toho, čo dnes nazývame plynovou krízou.

Okrem trhových dôsledkov ktoré by Gazprom ako súkromný vlastník utrpel, sú ešte ďalšie možnosti tlakov  na donútenie neserióznej firmy ku korektnému správaniu a tie sú paradoxne v rukách štátu. Ten má možnosť pri ohrození povesti ekonomiky  či porušení pravidiel napríklad pohroziť odobratím licencie a pod.

Stručne zhrnuté: Podhubím plynovej krízy je štátne vlastníctvo v trhovom prostredí.


Usporiadanie vlastníckych vzťahov tak ako som načrtol je teda pre reálnu ekonomiku škodlivé, a preto nežiadúce. Na druhej strane však nesmierne príťažlivé pre cynických politikov, keďže je zlatou baňou na získavanie politických preferencií. Preto ich motívom je úmorná snaha čo najviac podobných molochov dostať pod kontrolu štátu a používať ich pre svoj osobný prospech.
Ak sa rozhodneme porovnávať premiéra Ruska a toho nášho, obaja majú rovnaké túžby a aj rovnaké spôsoby, takže tvrdenie že Putin má spôsoby nehodné Európy by boli krivdou.

Róbert Fico sa od počiatku svojej vlády úporne snaží dostať SPP pod svoju kontrolu spôsobmi rovnako protiprávnymi a nemorálnymi, aké majú aj ruskí vládcovia.
Stačí len sledovať postupnosť krokov. Najskôr zbavil regulačný úrad nezávislosti a dosadil človeka s lokajskými sklonmi, ale keďže mal obavu, že ťarcha argumentov SPP donúti regulačný úrad rešpektovať ekonomické fakty, rozhodol sa nehanebným spôsobom vstúpiť do slobodne uzatvorených zmlúv, čím sa stal tzv. „regulačný úrad“ vlastne zbytočným.

Je naozaj zábavné sledovať predsedu regulačného úradu a Róberta Fica ako sa neustálym opakovaním snažia zdôrazniť to slovo „nezávislosť“, čím akurát dokazujú jeho opak.

Podobne sa Róbert Fico správa aj v prípade nezávislosti Úradu pre dohľad nad zdravotníckou starostlivosťou, ktorému zobral nezávislosť s podobných pohnútok, ale aj kôli tomu, aby umožnil kšefty spriaznených firiem so štátom, čo bude v prípade slabého úradu oveľa ľahšie.

To že štátne vlastníctvo je jednoznačne aj v prípade nemocníc  pre občanov nevýhodné dokazuje ich takmer 10 miliardový dlh, ktorý narástol práve za vlády R. Fica.
Ale to by už bola iná kapitola.

Súvisiace články:
http://jankech.blog.HNonline.sk/c1-24582900-o-stratenych-miliardach-odvahe-a-zodpovednosti
http://jankech.blog.HNonline.sk/c1-27440100-kto-je-tu-nenazraty

Komentáre

Obrázok používateľa Ladislav Jakubík

Stručne zhrnuté: Podhubím plynovej krízy je štátne vlastníctvo v trhovom prostredí.

Pán Jankech, už ste sa opýtal sám seba, kto je štát ???

Ja Vám odpoviem. Štát sú ľudia, občania ohraničený pomyselnou hranicou.

Tak potom, keď štát sú samotný občania, súkromné osoby, tak tí občania sú tým zlým ba dokonca najhorším vlastníkom ???

Vy nechápete, že všetko je vo vlastníctve súkromných osôb a nie nejakého štátu, lebo štát sú opäť len súkromné osoby ????

Rozdiel je len v tom, že dnes strategický podnik vlastní napr: 1 až 10 ludí a pred štvrť storočím, ten istý strategický podnik vlastnilo napr: 5 000000 ľudí.

Tak mi láskavo vysvetlite, čo to tu trepete o vlastníctve štátu !!!!!

KAPITALIZMUS je najväčšie svinstvo na svete, lebo si v súlade zo zákonom, berie majetky a všetky hodnoty ľudom, ktoré si kapitalizmus, ani žiadny kapitalista neodpracoval, ale ukradol ( privatizácia ) a stále vykorisťuje nás občanov SR a celí svet ( cez úroky a zisky ) !!!!!!!

A ešte k tomu vášmu trhu p. Jankech...

Trh ako taký má slúžiť na výmenu tovaru, medzi ľudmi celého sveta.

To čo Vy dnes nazývate trhom, nie je trh, ale len miesto, kde jeden človek legálne okráda druhého človeka.
Na tomto trhu nedochádza, len k výmene tovaru medzi ľudmi, ale aj k obohacovaniu sa skrze ÚROKY A ZISKY ( t.j. k vykorisťovaniu občana ).

Feedback