Obchodníci s nádejou

Zlodej kričí chyťte zlodeja. A tak počujeme tzv. ľavičiarov hlasno vykríkať: „Krízu spôsobili chamtiví pravičiari“ a nie klamári s ľúbivými a nesplniteľnými heslami na perách.

Najskôr veľmi zjednodušene.
Krízu spôsobilo samozrejme viac faktorov, ale ten najhlavnejší a všeobecne známy:
Na začiatku bol dobrý úmysel „sociálne cítiacich“ politikov, ktorí sa rozhodli zabezpečiť vlastné bývanie každému americkému občanovi.

Odborne povedané:
Systémovými príčinami krízy sú vládne regulácie a nadmerná monetárna expanzia centrálnych bánk, primárne vlády USA a Fed-u. Obe inštitúcie znižovali riziko (strát) subjektov a značne deformovali trhové podmienky. Základnou príčinou krízy je tak viditeľná ruka štátu, spôsobujúca vnútorne zabudovaný morálny hazard (systém, ktorý motivuje k výnosom a ziskom, ale „znárodňuje straty“). Aj v dôsledku ďalších príčin (vrátane subjektívnych zlyhaní manažérov a investorov a optimistických ratingov) sa to prejavilo v kríze na hypotekárnom trhu USA a následne na finančných trhoch vo svete
Zdroj : http://www.konzervativizmus.sk/article.php?2189

Škoda len, že racionálne zmýšľajúci politici túto skutočnosť dostatočne razantne občanom nezdôrazňujú.

Je zaujímavé pozorovať nášho najspravodlivejšieho a najsociálnejšieho politika, ako sa zúfalo snaží presviedčať časť neznalej verejnosti o tom, že práve „sociálne cítiaci“ ľavicoví politici zachránia ekonomiku a v tejto snahe ukazujú prstom na politikov, ktorí sú za slovenským ekonomickým úspechom a v nijakom prípade príčinou krízy.

Veľmi zaujímavým faktom je aj skutočnosť, že Róbert Fico sa pokúšal verejnosť tri mesiace po voľbách presvedčiť, že on je strojcom hospodárskeho úspechu. A takýto super ekonóm je po troch rokoch rozdávania a sľubovania v koncoch, ako to býva vždy ak vládnu tzv.ľavičiari.

Na krízu liek existuje a relatívne účinný, ale je trocha horký a neúčinkuje hneď, hlavne nedvíha preferencie. Preto ľavicoví populisti a klamári ako R. Fico uprednostňujú krátkodobé marketingové opatrenia, ktoré krízu prehlbujú.. to je vo svojej podstate príčina bezradnosti ľavicových tárajov a neschopnosť poradiť si s krízou a nielen na Slovensku.
Jedinou komoditou na virtuálne zastavenie krízy je obchod s nádejou. Voľte nás a my vám dáme nádej, že nie sme v kríze, alebo vám pomôžeme ináč vnímať biedu.... svojim bohapustým táraním.

Vláda Róberta Fica a predovšetkým on sám osobne krízu prehlbuje a zhoršuje v prvom slede ekonomický či sociálny štandard predovšetkým a v podstatnej miere tzv. sociálne slabším či sociálne cítiacim občanom.

K pochopeniu tohto tvrdenia sa musíme vrátiť do povolebných dôb Róberta Fica, kedy aj jeho vláda konštatovala, že dostala ekonomiku v dobrom stave. Nebývalé daňové výnosy umožňovali vo veľkej miere predĺžiť hospodársky rast a ďalej zvyšovať životnú úroveň občanov.
Avšak Róbert Fico sa správal typickým spôsobom pre človeka, ktorý sa o bohatstvo nezaslúžil a začal s prehajdákavaním zdedeného a kupovaním priazne podhadzovaním povestnej misy šošovice.
Paradoxne ani jeho rozdávanie vo svojej podstate život občanom nezlepšovalo, keďže išlo skôr o nesystémové a marketingové opatrenia bez dlhodobejšieho efektu, ktoré často predovšetkým verbálne opakoval a zdôrazňoval.

Skúsim začať ako príkladom ekonomickej neschopnosti vlády R. Fica sociálnou poisťovňou. Róbert Fico za celú dobu neprišiel ani s jediným návrhom na komplexné riešenie jej finančných problémov s výnimkou jediného a pre ľavicových zlodejov typického, siahnutím na peniaze budúcich dôchodcov.
Peniaze s privatizácie SPP sa už minuli, a ďalšie vďaka R. Ficovi neprišli. Privatizácia Carga a. s.- zastavená, strata 13 mld sk, privatizácia letiska taktiež zastavená,-strata 9 mld. sk.
Ba teraz ešte železničného prepravcu, či štátne lesy dotujeme.. na úkor všetkých čo vedia hospodáriť. Znamená to, že straty sa znárodňujú a výnosy chce vo svojom analfabetickom videní ekonomiky R. Fico ešte viac zdaňovať, čo sa stane demotivujúce nielen pre investorov, ale všetkých občanov tvoriacich hodnoty. Konečný účet bude bolieť ako hlava po preflákanej alkoholickej noci.

Skúsme teraz zdravotníctvo.
Hurá nech žije socialistické zdravotníctvo ... zadarmo. Ktoré má po troch rokoch vládnutia R. Fica trojnásobný dlh ako za predchádzajúcej vlády... opäť dotácie a opäť pôžičky? A kto ich bude splácať? ... možno pacienti... nie dvadsaťkorunáčkami, ale svojimi životmi.. či zníženou kvalitou svojho života spôsobenú dlhými čakacími lehotami na plánované operácie, či drahšie diagnostické metódy. Toto je asi ten sociálny štát.

Priemysel.
Ach chudáci zamestnanci. Taký zákonník práce ako v Latinskej Amerike mať nebudeme. . Fajn... len sa treba spýtať nezamestnaného či by súhlasil so zákonníkom práce ako ho vytvorila predchádzajúca vláda a za plat z tohto obdobia... možno by sa potom Róbert poučil.

Takto by sa samozrejme dalo pokračovať ešte veľmi dlho primpomínajúc tunely prezlečené za sociálne podniky či vyložené krádeže verejných financí uskutočnené Janom a posvätené Róbertom.

Nakoniec, všetko sa tak či tak zmení , ale až vtedy, ak ľudia budú viac veriť pravde a nie obchodníkom s nádejou....

Tento článok sa vám páči.

Pridať komentár

Feedback